Kasvinterveyslainsäädännön uudistuksen vaikutus metsänviljelyaineiston tuotantoon ja markkinointiin

Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019, kun EU:n kasvinterveysasetus (EU) 2031/2016 tulee voimaan. Uudistus tuo muutoksia metsäpuiden siementen ja taimien tuottajien sekä siementen ja taimien pakkaajien toimintaan. Keskeisintä on, että jatkossa toimijat tarkastavat siemenet ja taimet omavalvontana ennen kasvipassin myöntämistä. Lisäksi kasvintuhoojien luokitteluun ja kasvipassin muotoon tulee muutoksia.

Keskeisimmät muutokset lyhyesti:

Rekisteröinti

Ruokavirasto päivittää metsänviljelyaineiston rekisteröintitiedot MEVI-tietojärjestelmään vuosina 2019-20. Ruokavirasto ottaa rekisterissä oleviin toimijoihin yhteyttä ja antaa heille rekisteröitymisohjeet. 

Omavalvonta metsänviljelyaineiston tuotannossa ja markkinoinnissa

Siemenkaristamot

Siemenkaristamojen omavalvonnassa tulee tarkastaa, että kaikki käpysäkit ja -kontit on merkitty kasvipasseilla ja käpyetiketeillä, joissa on siemenkeräysilmoituksen numero (jäljitettävyyskoodi). Lisäksi tarkastetaan, että vastaanotetuissa kävyissä tai siemenissä ei ole kasvintuhoojia. Karistetut siemenerät tarkastetaan karistuksen ja puhdistuksen jälkeen idätystestauksen yhteydessä ennen pakkaamista. Omavalvonnan ajankohta, tekijä, havainnot, mahdolliset löydökset ja otetut näytteet tuloksineen kirjataan tuotantokirjanpitoon. 

Metsätaimitarhat

Kasvintuhoojien omavalvonnan merkitys korostuu metsätaimitarhoilla. Kasvintuhoojat pitää tarkastaa jatkokasvatukseen tulevista taimista niiden vastaanoton yhteydessä, taimien kasvatuksen aikana esimerkiksi idätyksen tai kasvatuskentälle siirron jälkeen sekä ennen taimien pakkausta ja lähetystä. Jos taimissa havaitaan kasvintuhoojia tai niiden oireita, otetaan näytteitä, jotka lähetetään laboratorioon analysoitaviksi. Omavalvonnan ajankohta, tekijä, havainnot, mahdolliset löydökset ja otetut näytteet tuloksineen kirjataan tuotantojärjestelmään tai -kirjanpitoon. Kasvipassin saa antaa, jos myytävät taimet on todettu vapaiksi kasvintuhoojista.

Metsänviljelyaineiston välittäjät

Metsänviljelyaineiston välittäjä on toimija, joka välittää valmiiksi pakattuja ja etiketillä varustettuja siemen- tai taimieriä eteen päin toisille toimijoille tai metsänomistajille. Välittäjät eivät ole kasvipassivelvollisia. Heidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikkiin pakkauksiin on kiinnitetty kasvipassi ja taimietiketti. Siementen välittäjän tulee lisäksi tarkastaa, että siemenpakkauksia ei ole avattu.

Metsänviljelyaineiston pakkaajat

Metsänviljelyaineiston pakkaaja jakaa suuremman taimi- tai siemenerän pienempiin pakkauksiin.  Siementen ja taimien pakkaajan tulee merkitä pakkaukset omalla kasvipassillaan ja siemen- tai taimietiketillään. Pakkaajat ovat kasvipassivelvollisia ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksista peritään maksu.

Kasvipassin käyttö

Käpyjen keräys

Käpyjen keräyksestä vastaava toimija tekee siemenkeräysilmoituksen MEVI-tietojärjestelmään ennen keräyksen aloittamista. Ruokaviraston hyväksyttyä ilmoituksen toimija voi tulostaa järjestelmästä yhdistetyn kasvipassin ja käpyetiketin, joka liitetään jokaiseen käpykonttiin tai -säkkiin. Yhdistetty kasvipassi ja käpyetiketti vaaditaan vain männyn ja douglaskuusen kävyille, mutta sitä voi käyttää kaikille kävyille. Käpyetiketti vaaditaan kaikille kävyille.

Siementen markkinointi

Karistamo hakee karistetulle ja puhdistetulle siemenerälle kantatodistuksen MEVI-tietojärjestelmässä. Ruokavirasto myönnettyä kantatodistuksen karistamo laatii sen tietojen perustella yhdistetyn kasvipassin ja siemenetiketin, joka kiinnitetään suljettuun (sinetöityyn) siemenpakkaukseen. Yhdistetty kasvipassi ja siemenetiketti vaaditaan vain männyn ja douglaskuusen siemenille, mutta sitä voi käyttää kaikille siemenille. Siemenetiketti vaaditaan kaikille metsänviljelyyn tarkoitetuille siemenille.

Taimien markkinointi

Yhdistetty kasvipassi ja taimietiketti vaaditaan kaikilta metsänviljelyyn markkinoitavilta taimilta ja se on kiinnitettävä kaikkiin markkinoitaviin pakkauksiin.

Kasvipassimallit metsänviljelyaineistossa

Kasvipassi sijoitetaan etiketin yläosaan ja se erotetaan selvästi käpy- siemen- tai taimietiketistä. Kasvipassin muoto on vakio.

Kasvipassin vasempaan kulmaan liitetään EU-lippu (värillinen tai mustavalkoinen). Kasvipassi voidaan painaa myös mustalla värilliselle pohjalle.

  1. Kasvilajin tieteellinen nimi
    B. Maakoodi ja kasvipassin myöntäjän rekisterinumero
    C. Jäljitettävyyskoodi (esim. eränumero)
    D. Alkuperämaan koodi (EU-maat) tai alkuperämaan nimi

 Kasvipassimallit löytyvät täältä.

 

Keskeisimmät asiat lainsäädäntöuudistuksesta metsäpuiden siementen ja taimien tuottajille on koottu Sari Haikolan metsätarhapäivillä 16.1.2019 pitämään esitykseen. Esityksen voit avata tästä.