Taimimyymälät

Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu merkittävästi 14.12.2019, kun EU:n kasvinterveysasetusta (2016/2031) aletaan soveltaa. Suurimmat taimimyymälöitä koskevat muutokset liittyvät kasvipassin käyttöön, kun kasvipassia aletaan käyttää kaikilla kasvilajeilla ja myös ruukku- ja ryhmäkasveilla. Taimimyymälöiden kannalta keskeisin muutos on, että tulipoltteen isäntäkasveilla pitää olla kasvipassi myös vähittäismyynnissä. Tämä tarkoittaa sitä, että vähittäismyynnissä jokaisessa tulipoltteen isäntäkasvissa on oma kasvipassi. Myymälöiden tulee selvittää, tilataanko tulipoltteen isäntäkasvit valmiiksi kasvikohtaisilla kasvipasseilla merkittyinä, vai käytetäänkö omia kasvipasseja. Omien kasvipassien käyttäminen aiheuttaa myymälälle monia uusia velvoitteita.

Muutokset lyhyesti

 

 • Ruokavirasto päivittää taimimyymälöiden rekisteröitymistiedot. Kaikkia rekisterissä olevia taimimyymälöitä pyydetään vahvistamaan rekisteritietonsa tai ilmoittamaan toiminnan lopettamisesta vuoden 2019 aikana. Odota Ruokaviraston ohjeita!
 • Uudet myymälät voivat rekisteröityä vuoden 2019 aikana normaalisti. Lue lisää rekisteröitymisestä.
 • Kasvipassi on jatkossa kaikilla taimimyymälään lähetettävillä taimitarhakasveilla sekä ruukku- ja ryhmäkasveilla.
 • Kasvipassi on erillinen kasvierän mukana kulkeva etiketti tai lomake, ei enää merkintä lähetyslistassa.
 • Tulipoltteen isäntäkasveilla aletaan käyttää kasvipassia myös vähittäismyynnissä. Myymälöiden on selvitettävä, onko tulipoltteen isäntäkasveissa kasvikohtaiset kasvipassit valmiina myymälään saapuessa, vai onko tarpeen käyttää omia kasvipasseja. Omien kasvipassien käyttö tarkoittaa myymälälle monia uusia velvoitteita.
 • Etämyynnissä (nettikaupat) käytetään kaikilla kasvilajeilla aina kasvipassia.
 • Jotta kasvien viljelijä tai myyjä voi myöntää kasvipassin, sen on tarkastettava, että kasvit ovat puhtaita kasvintuhoojista.

Rekisteröityminen kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteriin säilyy

Monet taimitarhakasvit ovat karanteenituhoojien isäntäkasveja, minkä vuoksi taimimyymälät rekisteröidään Ruokaviraston rekisteriin. Uuden taimimyymälän tulee täyttää rekisterihakemus ja lähettää se Ruokavirastoon. Ruokavirasto lähettää kaikille rekisterissä oleville toimijoille vuoden 2019 aikana pyynnön päivittää rekisteritietonsa tai ilmoittaa toiminnan lopettamisesta. Tietonsa ilmoittaneiden myymälöiden rekisteröinti ja rekisterinumero säilyy.

Kaikilla taimimyymälöihin tulevilla kasvierillä on jatkossa kasvipassi

 • Kasvipassi on jatkossa kaikilla taimimyymälään tulevilla taimitarhakasveilla sekä ruukku- ja ryhmäkasveilla.
 • Kasvipassi on osoitus siitä, että kasvipassin myöntänyt viljelijä tai myyjä on tarkastanut, ettei myytävissä kasveissa ole karanteenituhoojia, laatutuhoojia tai merkittävässä määrin muitakaan kasvintuhoojia. Kasvipassin käytön laajentamisella pyritään myös kasvien parempaan jäljitettävyyteen tuhoojatapauksissa.
 • Kasvipassi kulkee kasvierän mukana myös Suomen sisäisessä kaupassa. Kasvipassin muoto on vakio (ks. esimerkit tiedotteessa).
 • Taimimyymälöiden tulee säilyttää saapuneiden erien kasvipassitiedot sekä lähetyslistat kolmen vuoden ajan. Kasvipassitiedot voi säilyttää ottamalla kasvipassit tai niissä olevat tiedot talteen.

Tulipoltteen isäntäkasveilla kasvipassi myös vähittäismyynnissä

 • Suomi säilyy tulipoltteen suhteen suoja-alueena. Tulipoltteen isäntäkasveilla on jatkossakin suoja-aluekasvipassi osoituksena siitä, että kasvit ovat peräisin suoja-alueelta tai tulipoltteesta vapaalta taimitarhalta.
 • Suoja-aluekasvipassissa on tunnus lyhenne PZ (protected zone) sekä suoja-aluetuhoojan nimi.
 • Tulipoltteen isäntäkasveilla pitää jatkossa olla kasvipassi myös kuluttajille myytäessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kasvi on merkitty omalla kasvipassilla nimilappua vastaavasti.
 • Kasvipassimerkintä voi olla samassa etiketissä nimilapputietojen kanssa, tai omana erillisenä etikettinä (ks. esimerkit tiedotteessa).
 • Kasvipassit voidaan laittaa kasveihin kiinni jo taimitarhoilla, jolloin sitä ei ole tarpeen tehdä enää myymälässä. Jos kasvipasseja ei ole laitettu taimitarhalla valmiiksi, ne laitetaan myymälässä. Kasvipasseja myöntävä myymälä tarvitsee kasvipassin käyttöoikeuden.

Myymälän tulee selvittää, onko sen tarpeen käyttää omia kasvipasseja tulipoltteen isäntäkasveilla

 • Jos tulipoltteen isäntäkasvit tulevat myymälään valmiiksi kasvikohtaisilla kasvipasseilla merkittyinä, ei tarvetta omien kasvipassien käytölle ole.
 • Jos myymälä kuitenkin haluaa käyttää omia kasvipasseja, sen on haettava kasvipassin käyttöoikeutta Ruokavirastolta rekisteritietojen päivittämisen yhteydessä.
 • Jos myymälällä on etämyyntiä, sen tulee aina hakea kasvipassin käyttöoikeutta.

Kasvipassin käyttäminen tarkoittaa myymälälle monia uusia velvoitteita

 • Kasvintuhoojien omavalvonta: Kasvitautien ja tuholaisten tarkastaminen kasvien vastaanottovaiheessa ja myyntikauden aikana sekä kirjanpito tarkastusajankohdista ja tuloksista.
 • Omavalvonnan hoitamiseksi myymälän henkilökunnalla on oltava osaaminen tuhoojien tarkastamiseen.
 • Kasvipassien kiinnittäminen tulipoltteen isäntäkasveihin kasvikohtaisesti.
 • Jäljitettävyystietojen säilyttäminen
  • Kasvipassissa on jäljitettävyyskoodi, jonka avulla myynnissä oleva kasvierä pystytään yhdistämään saapumiserään
  • Omavalvonta- ja kasvipassitietojen säilyttäminen kolmen vuoden ajan (saapuneet erät, kasvipassilla merkityt erät)
 • Maksullinen tarkastus 1-2 vuoden välein
 • Nämä velvoitteet koskevat kaikkia kasvien etämyyjiä, koska etämyynnissä käytetään aina kasvipassia.

Kaikkia taimimyymälöitä koskevat velvoitteet

 • Rekisteriin kuuluminen ja rekisteritietojen päivittäminen
 • Lähetyslistojen ja kasvipassitietojen säilyttäminen vastaanotetuista eristä kolmen vuoden ajan
 • Nimilaput myytävissä kasveissa vaatimusten mukaisesti
 • Tuhoojien tarkkailu ja siitä huolehtiminen, että myytävät kasvit täyttävät vaatimukset kasvintuhoojien suhteen:
  • ei karanteenituhoojia
  • ei laatutuhoojia siten että mahdollinen kynnysarvo ylittyy
  • ei haitallisessa määrin muita kasvintuhoojia
 • Myytävien tuotteiden ulkoisen laadun varmistaminen
 • Karanteenituhoojahavainnoista ilmoittaminen Ruokavirastolle
 • Kasvintuhoojien saastuttamien erien takaisinvedot karanteenituhoojatapauksissa

Kasvintuhoojat jaotellaan karanteenituhoojiin ja laatutuhoojiin

 • Karanteenituhoojia ei saa esiintyä EU:n alueella ja todetut esiintymät pyritään hävittämään. Jos myynnissä olevassa kasvierässä havaitaan karanteenituhoojaan viittaavia oireita, se vedetään pois myynnistä ja asiasta ilmoitetaan Ruokavirastoon. Kasvintarkastaja ottaa näytteen laboratorioon.

  Taimitarhakasveilla esiintyviä karanteenituhoojia ovat esimerkiksi:
 • Laatutuhoojia ei saa olla myytävissä kasveissa tai tuhoojan määrä ei saa ylittää säädettyä kynnysarvoa. Vaatimukset vaihtelevat tuhoojittain (ei vielä julkaistu toukokuussa 2019). Laatutuhoojien esiintymiin ei puututa hedelmän- tai marjantuotannossa tai viheralueilla. Taimimyymälä lähettää tuhoojasta laboratorioon näytteen, jos on tarpeen varmistaa mikä tuhooja on kyseessä.

  Laatutuhoojia ovat esimerkiksi:

Tarkastuksia tehdään edelleen

Kasvipassia käyttävät myymälät tarkastetaan 1-2 vuoden välein maksullisena tarkastuksena. Myös muut myymälät kuuluvat tarkastusten piiriin, mutta niille ei ole lainsäädännössä määritettyä tarkastustiheyttä. Tarkastuksia tekevät edelleen Ruokaviraston ja Ely-keskusten tarkastajat.

Ruokavirasto järjestää koulutusta

Ruokavirasto järjestää kasvipassia käyttäville taimimyymälöille koulutusta tuhoojien tunnistamisesta, kasvipassin käytöstä ja vaadittavasta kirjanpidosta. Koulutus pyritään järjestämään myymälöiden kasvinterveysvastaaville verkkokoulutuksena syksystä 2019 alkaen. Koulutuksesta saattaa tulla pakollinen kasvipassia käyttäville yrityksille, kuten taimimyymälöillä.

Esimerkkejä kasvipasseista