Tukut ja välittäjät

Kasvipassin käyttö muuttuu EU:n kasvinterveysasetuksen myötä

EU:n kasvinterveysasetusta (EU) 2016/2031 aletaan noudattaa 14.12.2019, ja sen myötä kasvinterveyssäädökset muuttuvat merkittävästi. Uudistuksen myötä kaikki istutettavaksi tarkoitetut kasvit tarvitsevat kasvipassin. Istutettavaksi tarkoitetulla kasvilla tarkoitetaan ruukku- ja ryhmäkasveja, taimia, pistokkaita yms. ja tiettyjä siemeniä.

Suomessa suurimmassa osassa välittäjä-, tukku ja keskusliiketoimintaa kasvipassilla varustetut lähetykset (mm. kennot, laatikot tai rullakot) jaetaan eteenpäin ilman, että lähetyksen kasveja puretaan pakkauksista. Tällöin tukkujen ei tarvitse merkitä lähteviä eriä omalla kasvipassilla, vaan lähetykset jatkavat lopulliseen määränpäähänsä samalla kasvipassilla varustettuna, jolla ne ovat tulleet tukkuun. Tukun/välittäjän täytyy tällöin huolehtia siitä, että jokaisessa eteenpäin lähetettävässä laatikossa tms. on edellisen toimijan laittama kasvipassi.

Jäljitettävyys ja tietojen säilyttäminen

Karanteenituhoojan löytyessä tarvitaan tiedot, mistä tuhoojan tartuttamat kasvit olivat peräisin, ja minne niitä on lähetetty. Vastaanotetuista ja lähetetyistä lähetyksistä säilytetään lähetyslistat tai vastaavat tiedot kolmen vuoden ajan. Säilytys voi olla paperisena tai sähköisessä muodossa. Sähköinen arkistointi keskusliikkeen toimesta onnistuu, mikäli tiedot ovat tarkastajan käytettävissä pyydettäessä.  

Tuotteiden takaisinvedot käyttöön myös kasveilla

Takaisinveto tehdään, jos markkinoilla olevista kasveista löydetään karanteenituhooja. Takaisinvetotilanteessa tukkujen/välittäjien on pystyttävä jäljittämään mistä ovat kasvilähetyksiä ostaneet ja minne ovat niitä toimittaneet. Takaisinvetojen laajuus riippuu tuhoojasta sekä siitä, miten hyvin kasvintuhoojan alkuperä pystytään jäljittämään.

Kasvipassin myöntäminen edellyttää kasvintuhoojien omavalvontaa

Mikäli tukussa/välittäjän varastossa jaetaan kasvipassilla varustettuja eriä (esim. laatikko) pienempiin osiin tai yhdistellään toisten erien kanssa, tukku/välittäjä laittaa näille uusille erille oman kasvipassinsa. Tällöin tukku/välittäjä on kasvipassin käyttövelvollinen, ja sitä koskevat sen mukaiset velvoitteet omavalvonnan ja kasvien jäljitettävyyden suhteen.

Lue lisää omavalvonnasta, kasvipassin käytöstä ja lainsäädännön uudistumisesta

 

‚Äč