Tukut ja välittäjät

Kasvipassin käyttö muuttuu EU:n kasvinterveysasetuksen myötä

EU:n kasvinterveysasetusta (EU) 2016/2031 aletaan noudattaa 14.12.2019, ja sen myötä kasvinterveyssäädökset muuttuvat merkittävästi. Uudistuksen myötä kaikki istutettavaksi tarkoitetut kasvit tarvitsevat kasvipassin. Istutettavaksi tarkoitetulla kasvilla tarkoitetaan ruukku- ja ryhmäkasveja, taimia, pistokkaita yms. ja tiettyjä siemeniä.

Suomessa suurimmassa osassa välittäjä-, tukku ja keskusliiketoimintaa (myöhemmin tekstissä: välittäjä) kasvipassilla varustetut pakkaukset (mm. kennot, laatikot tai rullakot) jaetaan eteenpäin ilman, että kasveja puretaan pakkauksista. Tällöin välittäjän ei tarvitse merkitä lähteviä eriä omilla kasvipasseilla, jos edellinen toimija on laittanut kasvipassit jokaiseen pakkaukseen. Pakkaukset voivat jatkaa eteenpäin tällä edellisen toimijan kasvipassilla. Välittäjän täytyy tällöin huolehtia siitä, että jokaisessa eteenpäin lähetettävässä pakkauksessa on edellisen toimijan laittama kasvipassi.

Kasvipassin myöntäminen edellyttää kasvintuhoojien omavalvontaa

Jos edellinen toimija ei ole laittanut kasvipasseja pakkauskohtaisesti, tai jos pakkauksia puretaan ja kasveja yhdistetään uusiksi lähetyksiksi, välittäjä myöntää uusille lähetyksille omat kasvipassit. Tällöin kasveista tarkastetaan omavalvontana karanteenituhoojat ja laatutuhoojat ennen kasvipassin myöntämistä.

Lue lisää:

Jäljitettävyys ja tietojen säilyttäminen

Karanteenituhoojan löytyessä tarvitaan tiedot, mistä tuhoojan tartuttamat kasvit olivat peräisin, ja minne niitä on lähetetty. Vastaanotetuista ja lähetetyistä lähetyksistä säilytetään lähetyslistat tai vastaavat tiedot kolmen vuoden ajan. Säilytys voi olla paperisena tai sähköisessä muodossa. Sähköinen arkistointi keskusliikkeen toimesta onnistuu, mikäli tiedot ovat tarkastajan käytettävissä pyydettäessä.  

Tuotteiden takaisinvedot käyttöön myös kasveilla

Takaisinveto tehdään, jos markkinoilla olevista kasveista löydetään karanteenituhooja. Takaisinvetotilanteessa tukkujen/välittäjien on pystyttävä jäljittämään mistä ovat kasvilähetyksiä ostaneet ja minne ovat niitä toimittaneet. Takaisinvetojen laajuus riippuu tuhoojasta sekä siitä, miten hyvin kasvintuhoojan alkuperä pystytään jäljittämään.

Lue lisää lainsäädännön uudistumisesta

 

‚Äč