Kasvipassin käyttö

Tältä sivulta löydät kasvipassin käyttöön liittyvät keskeiset asiat. Ruokaviraston kasvipassin käyttöohjeesta löydät tarkemmat ohjeet ja kuvat erilaisista kasvipasseista. Kasvipassin käyttö kuvataan tarkemmin myös kasvinterveysvastaavan verkkokoulutuksesta, joka julkaistaan alkuvuodesta 2020. Huomioi, että tämä ohjeistus on voimassa 30.9.2020 saakka. Uuden kasvinterveyslainsäädännön mukaisen kasvipassin käyttöönottoa seurataan vuoden 2020 alkupuolella. Tarvittaessa ohjeistusta päivitetään, kun tiedetään miten kasvipassia käytetään eri EU-maissa.

Ajankohtaista rekisteröitymisestä ja kasvipassin käyttöoikeuden hakemisesta

Jos yritys on rekisteröitynyt Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin, se voi kevään 2020 aikana tehdä kasvipassit omalla rekisterinumerolla, vaikka ei olisi vielä ehtinyt saamaan kasvipassin käyttöoikeutta. Kasvipassin käyttöoikeuden voi hakea myöhemmin, kun Touko-asiointipalvelu on avautunut käyttäjille.

Kasvipassia käytetään kaikilla istutettavaksi tarkoitetuilla kasveilla

Kasvipassi on EU:n kasvinterveysasetuksen mukainen merkintä, jota käytetään istutettavaksi tarkoitetuilla kasveilla. Kasvipassia käytetään pääasiassa tukkumyynnissä, mutta tietyissä tapauksissa myös vähittäismyynnissä. Kasvipassin saa myöntää kasvierille, joista on yrityksen omavalvonnassa tarkastettu karanteeni- ja laatutuhoojat.

Istutettavaksi tarkoitettuja kasveja ovat:

 • Taimet
 • Lisäysmateriaali, kuten pistokkaat, varteoksat, alkiot ja mikrolisäysmateriaali
 • Ruukku- ja ryhmäkasvit
 • Siemenperuna
 • Kylvettäväksi tarkoitetut siemenet (Näistä vain osalla käytetään kasvipassia)
 • Siirtonurmet ja kuntat

Kasvipassin sisältö

 • A. Kasvin tieteellinen nimi (laji, tai ellei tämä ole mahdollista, suku)
 • B. Maakoodi sekä kasvipassin myöntäjän rekisterinumero
 • C. Jäljitettävyyskoodi tietyissä tapauksissa
  • (HUOM. EU-asetus jäljitettävyyskoodin käytöstä tulossa alkuvuodesta 2020. Tämänhetkinen ohjeistus perustuu asetusluonnokseen).
 • D. Alkuperämaat
 • Lisäksi kasvipassissa on EU-lippu ja tulipoltteen isäntäkasveilla merkintä PZ ja Erwinia amylovora.
 • Lue Ruokaviraston ohjeesta lisää jäljitettävyyskoodin ja alkuperämaiden merkitsemisestä.

Huolehdi, että yrityksellä on kasvipassin käyttöoikeus

Jos yritys myöntää kasvipasseja, sillä pitää olla kasvipassin käyttöoikeus Ruokaviraston rekisterissä.

Kasvipassi kuluttajille myytäessä

Tulipoltteen isäntäkasveilla kasvipassia käytetään myös vähittäismyynnissä. Tällöin kasvipassi pitää olla kiinnitettynä jokaiseen kasviin tai ruukkuun. Vaatimus johtuu siitä, että Suomi on tulipoltteen suhteen suoja-aluetta EU:ssa. Tulipoltteen isäntäkasvien kasvipassissa on tietojen A-D lisäksi merkintä PZ (protected zone) ja tulipoltteen tieteellinen nimi. Huomioi, että tulipoltteen isäntäkasveilla kasvipassissa pitää olla aina jäljitettävyyskoodi.

Kasvien etämyynnissä eli esimerkiksi verkkokaupassa on vaatimuksena kasvipassin käyttö myös kuluttajille myytäessä. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan tarvitse noudattaa vielä vuoden 2020 aikana, paitsi tulipoltteen isäntäkasveilla.

Vaihtoehdot kasvipassin käytössä

Tällä sivulla on lyhyesti kuvattu erilaiset vaihtoehdot kasvipassin käyttöön. Ruokaviraston kasvipassin käyttöohjeesta löydät tarkemmat ohjeet ja kuvat.

Kasvikohtainen kasvipassi

 • Kasvipassi kiinnitetään jokaiseen kasviin tai ruukkuun.
 • Voidaan yhdistää nimilappuun taimitarhakasveilla.

Pakkauskohtainen kasvipassi

 • Kasvipassia suositellaan käytettäväksi jokaisessa pakkauksessa, jos lähetys sisältää useampia pakkauksia.
 • Kasveja välitettäessä pakkaukset voivat tällöin jatkaa eteenpäin ilman kasvintuhoojien tarkastamista ja uuden kasvipassin myöntämistä.
 • Kiinnitetään laatikoihin / kennoihin tai muihin pakkauksiin

Lähetyskohtainen kasvipassi

 • Lähetyksellä voi olla yksi kasvipassi, vaikka se sisältäisi useampia pakkauksia.

 • Lähetyskohtainen kasvipassi voi olla erillinen lomake eli niin sanottu kokoomakasvipassi.       
 • Kasvipassimerkinnän voi tehdä myös lähetyslistaan. Huomioi tällöin, että lähetyslistassa kasvipassi tulee olla erillisenä merkintänä. Huomioi myös, että tämä ei ole kasvinterveysasetuksen mukainen tapa kasvipassin merkitsemiseen ja on sallittua 30.9.2020 asti.
 • Katso kuvat lähetyskohtaisista kasvipasseista Ruokaviraston kasvipassin käyttöohjeesta.
Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2020