Kasvintuhoojien omavalvonta

Kuka tekee kasvintuhoojien omavalvontaa?

Kasvintuhoojien omavalvontaa tekevät kasvipasseja myöntävät yritykset. Näitä ovat yleensä:

  • Viljelmät, jotka toimittavat taimiaineistoa muille ammattiviljelijöille
  • Ruukku- ja ryhmäkasviviljelijät
  • Taimitarhat

Kasvipassin myöntäjä voi olla myös tukkuliike tai muu kasvien välittäjä tai vähittäismyyjä, jos toiminta edellyttää omien kasvipassien myöntämistä. Yleensä on kuitenkin suositeltavaa tilata välitettävät tai vähittäismyyntiin tarkoitetut kasvit valmiiksi kasvipassilla merkittyinä. Kuluttajille myytäessä kasvipassi tarvitaan ainoastaan tulipoltteen isäntäkasveille.

Mitä tarkoittaa kasvintuhoojien omavalvonta?

Viljelijä tai muu toimija tarkastaa kasveista karanteeni- ja laatutuhoojat vastaanoton yhteydessä, viljely- tai myyntikauden aikana sekä ennen lähettämistä. Omavalvonta ja puhtaus tuhoojista on edellytyksenä kasvipassin myöntämiselle. Omavalvontana tehdyistä tarkastuksista pidetään kirjanpitoa ja se säilytetään 3 vuoden ajan. Omavalvonta on kuvattu tarkemmin kasvinterveysvastaavan verkkokoulutuksessa (koulutus julkaistaan alkuvuodesta 2020).

Miksi kasvintuhoojien omavalvontaa tehdään?

Omavalvonnan tavoitteena on, että karanteenituhoojat ja laatutuhoojat löydetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ne pääsevät leviämään laajemmalle. Kasvintarkastajat valvovat omavalvonnan toimivuutta vuosittain tehtävillä tarkastuksilla ja kartoittavat karanteenituhoojia.

Kasvipasseja myöntävän yrityksen kannattaa tehdä omavalvontasuunnitelma

Yrityksissä, joissa on hyväksytty omavalvontasuunnitelma, voidaan viranomaisen tekemä maksullinen tarkastus tehdä harvemmin kuin joka vuosi. Omavalvonta ja sen kirjaaminen on muutenkin hyvä suunnitella etukäteen. Omavalvontasuunnitelmia varten löytyy mallipohjia Kauppapuutarhaliitolta ja Viherympäristöliitolta.

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan

  • omavalvonnan toteuttaminen ja kirjaaminen,
  • työntekijöiden osaamisen varmistaminen,
  • takaisinvedot karanteenituhoojatapauksissa,
  • vastuuhenkilöt

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2020