Seuraamukset omavalvonnan tarkastuksissa

Kasvinterveyslaki (1110/2019) sisältää seuraamukset toimijoille, jotka eivät noudata lainsäädäntöä esimerkiksi kasvintuhoojien omavalvonnan, kasvipassin käytön tai kasvien jäljitettävyyden suhteen. Seuraamus voidaan määrätä myös rekisteröitymisen laiminlyönnin tai kasvien laittoman maahantuonnin johdosta.

Seuraamusten tavoitteena on, että kaikki kasvipasseja myöntävät toimijat noudattavat vaatimuksia, ja tällä tavalla turvataan hyvän kasvinterveyden tilan säilymistä. Viranomaisen on myös varmistettava, että toimija ei jätä vaatimuksia noudattamatta, ja saa sillä tavoin etua muihin toimijoihin nähden.

Hallinnollinen seuraamusmaksu

Ruokavirasto voi määrätä toimijan maksamaan 300-5000 euron seuraamusmaksun, jos toimija esimerkiksi

 • harjoittaa rekisteröitymistä vaativaa toimintaa ilman rekisteröitymistä
 • ei ilmoita rekisteritietojen muutoksista
 • ei käytä kasvipassia silloin kun sitä lainsäädännön mukaan pitää käyttää
 • tuo maahantuontikiellossa olevia kasveja tai muita tavaroita EU:n alueelle
 • ei säilytä kasvien jäljitettävyystietoja
 • laiminlyö kasvintuhoojan omavalvonnan tai sen tulosten kirjaamisen
 • ei tee takaisinvetoa karanteenituhoojan saastuttamalle erälle

(Kasvinterveyslaki, 26 §)

Määräys

Viranomaisen pitää antaa määräys velvoitteiden noudattamiseksi toimijalle, joka ei toimi lainsäädännön mukaisesti.
(Kasvinterveyslaki, 27 §)

Uhkasakko tai teettäminen

Ruokavirasto tai ELY-keskus voi tehostaa antamiaan määräyksiä kuten karanteenituhoojan torjuntapäätöstä tai määräystä toiminnassa ilmenevän puutteen korjaamiseksi uhkasakolla, tai uhalla, että tekemättä jätetyt toimenpiteet teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakkoon tai teettämisuhkaan sisältyy yleensä kuulemisaika, jonka kuluessa on vielä mahdollista hoitaa kuntoon ja välttyä seuraamukselta.
(Kasvinterveyslaki, 29 §)

Tutkintapyyntö

Ruokavirasto tai ELY-keskus voi tehdä tutkintapyynnön poliisille, jos toimija esimerkiksi

 • harjoittaa rekisteröitymistä vaativaa toimintaa ilman rekisteröitymistä
 • ei käytä kasvipassia silloin kun sitä lainsäädännön mukaan pitää käyttää
 • tuo maahantuontikiellossa olevia kasveja tai muita tavaroita EU:n alueelle
 • ei säilytä kasvien jäljitettävyystietoja
 • laiminlyö kasvintuhoojan omavalvonnan tai sen tulosten kirjaamisen
 • ei tee takaisinvetoa karanteenituhoojan saastuttamalle erälle

(Kasvinterveyslaki, 30 §)

Kasvipassin käyttöoikeuden peruuttaminen

Kasvinterveysasetuksen (EU) 2016/2031 artikla 92 perusteella voidaan peruuttaa kasvipassin käyttöoikeus toimijalta, joka ei noudata kasvipassin käyttämisen ehtona olevia vaatimuksia (esim. kasvipassi ei ole vaatimusten mukainen tai kasvintuhoojien omavalvontaa ei tehdä).

Sivu on viimeksi päivitetty 23.2.2022