Kasvintuhoojien omavalvonta taimitarhoilla

Hedelmä- ja marjakasveilla sekä puuvartisilla taimitarhakasveilla on monia karanteeni- ja laatutuhoojia, jotka tarkastetaan omavalvontana kasveja vastaanotettaessa, tuotannon aikana ja ennen kasvipassin myöntämistä.

Kasvinterveysvastaavan verkkokoulutuksessa esitellään muutamia karanteeni- ja laatutuhoojia. Tältä sivulta löydät tietoa muistakin karanteeni- ja laatutuhoojista.

Karanteenituhoojista ilmoitetaan Ruokavirastoon

Karanteenituhoojia ei saa esiintyä myytävissä tai maahantuotavissa kasveissa, kasvintuotannossa eikä luonnossa. Karanteenituhoojat tarkastetaan omavalvontana ja lisäksi Ruokaviraston ja ELY-keskusten kasvintarkastajat tekevät tuhoojakartoituksia. Viranomaiset määräävät  aina torjuntatoimenpiteet karanteenituhoojille. Jos epäilet löytäneesi karanteenituhoojan, ilmoita siitä Ruokavirastoon: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Lisätietoa karanteenituhoojista

Laatutuhoojia ei saa esiintyä myytävissä kasveissa

Laatutuhoojia ei saa esiintyä myytävissä kasveissa. Joillekin laatutuhoojille on myös tiukempia vaatimuksia, kuten kynnysarvoja, jotka eivät saa ylittyä tuotannon aikana. Alle on koottu hedelmä- ja marjakasvien tärkeimmät laatutuhoojat vaatimuksineen sekä luettelo kaikista taimitarhakasvien laatutuhoojista:

Huomioi, että edellä olevat esitykset koskevat hedelmä- ja marjakasvien taimituotantoa. Kun esimerkiksi Malus- ja Prunus -suvun lajeista tuotetaan koristekasvien taimia, noudatetaan MMM:n koristekasviasetusta 396/2020.

Laatutuhoojat löytyvät myös kasvintuhoojahausta.

Laatutuhoojien kynnysarvot hedelmäkasveilla

  • Myytäessä kynnysarvo on 0 %, eli myytävissä kasveissa ei saa näkyä laatutuhoojia tai niiden oireita.
  • Hedelmä- ja marjakasveja koskevat tiettyjen tuhoojien kynnysarvot myös tuotannon aikana. Katso taulukko alla.
  • Jos kynnysarvo ylittyy tuotannon aikana, erä ei kelpaa myyntiin.
  • Jos tuhoojan määrä jää alle kynnysarvon, noudatetaan yllä olevissa pdf-tiedostoissa olevia vaatimuksia. Ne löytyvät lainsäädännöstä MMM:n asetuksen 399/2020 liitteestä 6 taulukosta 3.
  • Kysy tarvittaessa lisätietoa: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.
Kasvilaji Tuhooja Kynnysarvo tuotannon aikana
Mansikka Kulmiolaikku
(Xanthomonas fragariae)
5 %
Omena Lisäversoisuustauti
(Candidatus Phytolasma mali)
2 %
Prunus-suvun hedelmäkasvit kuten P. avium, P. cerasus, 
P. cerasifera, P. cerasus,
P. domestica
Luumun rokkovirus
(plum pox virus)
Candidatus 
Phytoplasma prunorum
1 %
Prunus-suvun hedelmäkasvit Pseudomonas syringae pv. persicae
Xanthomonas arboricola 
pv. pruni
2 %
Päärynä Candidatus Phytoplasma pyri 2 %

 

Laatutuhoojien kynnysarvot koristekasveilla

  • Myytäessä kynnysarvo on 0 %, eli myytävissä kasveissa ei saa näkyä laatutuhoojia tai niiden oireita.
  • Koristekasveja koskevat tiettyjen tuhoojien kynnysarvot myös tuotannon aikana. Katso taulukko alla.
  • Jos kynnysarvo ylittyy tuotannon aikana, erä ei kelpaa myyntiin.
  • Jos tuhoojan määrä jää alle kynnysarvon, noudatetaan vaatimuksia jotka ovat asetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä V osassa C. HUOM. Klikkaa ajantasainen versio auki kohdasta "Current consolidated version".
  • Kysy tarvittaessa lisätietoa: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.
Kasvilaji Tuhooja Kynnysarvo tuotannon aikana
Omena Lisäversoisuustauti
Candidatus 
Phytoplasma mali
2 %
Prunus-suvun koristekasvit Xanthomonas arboricola pv. pruni 2 %
Prunus-suvun koristekasvit Candidatus Phytoplasma prunorum 1 %
Prunus-suvun koristekasvit
(tietyt lajit)
Luumun rokkovirus
(plum pox virus)
1 %
Prunus persica, P. salicina Pseudomonas syringae pv. persicae 2 %
Päärynä Candidatus Phytoplasma pyri 2 %

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.4.2022