Taimitarhakasvien laatutuhoojat

Tämä on epävirallinen luettelo taimitarhakasvien laatutuhoojista. Tarvittaessa tarkista tuhoojat lainsäädännöstä:

Huomioi, että tällä sivulla mainitut tuhoojat ovat laatutuhoojia hedelmä- ja marjakasveilla. Kun esimerkiksi Malus- ja Prunus -suvun lajeista tuotetaan koristekasvien taimia, noudatetaan MMM:n koristekasviasetusta 396/2020.

Männyt

Sienet ja munasienet

 • Punavyökariste (Dothistroma septosporum)
 • Dothistroma pini
 • Ruskovyökariste (Lecanosticta acicola)

Mansikka

Bakteerit

 • Candidatus Phlomobacter fragariae
 • kulmiolaikku (Xanthomonas fragariae)  

Sienet ja munasienet

 • mansikan härmä (Podosphaera aphanis)
 • taimipolte (Rhizoctonia fragariae)
 • lakaste (Verticillium albo-atrum)
 • lakaste (Verticillium dahliae)
 • mansikanmustalaikku (Colletotrichum acutatum)
 • mansikantyvimätä (Phytophthora cactorum)
 • punamätä (Phytophthora fragariae)

Hyönteiset ja punkit

 • mansikkakirva (Chaetosiphon fragaefolii)
 • mansikkapunkki (Phytonemus pallidus) 

Ankeroiset

 • sipulilahoankeroinen (Ditylenchus dipsaci)
 • hallaäkämäankeroinen (Meloidogyne hapla)
 • Pratylenchus vulnus
 • riisinlehtiankeroinen (Aphelenchoides besseyi)
 • Aphelenchoides blastophthorus
 • mansikka-ankeroinen (Aphelenchoides fragariae)
 • päivänkukka-ankeroinen (Aphelenchoides ritzemabosi)

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 • Candidatus Phytoplasma asteris
 • Candidatus Phytoplasma australiense
 • Candidatus Phytoplasma fragariae
 • Candidatus Phytoplasma pruni
 • Candidatus Phytoplasma solani
 • Clover phyllody phytoplasma
 • Strawberry multiplier disease phytoplasma
 • Arabiksen mosaiikkivirus (Arabis mosaic virus, ArMV)
 • Vadelman rengaslaikkuvirus (Raspberry ringspot virus, RpRSV)
 • Mansikan kurttuvirus (Strawberry crinkle virus, SCrV)
 • Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus (Strawberry latent ringspot virus, SLRSV)
 • Mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus
 • Strawberry mottle virus
 • Mansikan suoninauhavirus (Strawberry vein banding virus, SVBV)
 • Tomaatin mustalaikkuvirus

Omena

Bakteerit

 • aitosyöpä (Agrobacterium tumefaciens)
 • tulipolte (Erwinia amylovora)
 • versomätä (Pseudomonas syringae pv. syringae)

Sienet ja munasienet

 • keltamesisieni (Armillariella mellea)
 • harmaakiilto (Chondrostereum purpureum)
 • punalaikku (Glomerella cingulata)
 • Neofabraea alba
 • Neofabraea malicorticis 
 • Neonectria ditissima
 • kuorimätä (Phytophthora cactorum)
 • Sclerophora pallida
 • lakaste (Verticillium albo-atrum)
 • lakaste (Verticillium dahliae)

Hyönteiset ja punkit

 • Eriosoma lanigerum
 • Psylla spp.

Ankeroiset

 • hallaäkämäankeroinen (Meloidogyne hapla)
 • Meloidogyne javanica
 • kuoliolaikkuankeroinen (Pratylenchus penetrans)
 • Pratylenchus vulnus

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 • Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus (Apple chlorotic leafspot virus, ACLSV)
 • Apple dimple fruit viroid
 • Apple flat limb agent
 • Omenan mosaiikkivirus (Apple mosaic virus, ApMV)
 • Apple rubbery wood agent
 • Omenan tähtirosoviroidi (Apple scar skin viroid, ASSVd)
 • Apple star crack agent
 • Omenapuun uurteisuusvirus (Apple stem grooving virus, ASGV)
 • Apple stem-pitting virus
 • Omenan lisäversoisuustauti (Candidatus Phytoplasma mali)

Luumu

Bakteerit

 • aitosyöpä (Agrobacterium tumefaciens)
 • runko- ja lehtimätä (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum)
 • Xanthomonas arboricola pv. pruni

Sienet ja munasienet

 • kuorimätä (Phytophthora cactorum)
 • lakaste (Verticillium dahliae)

Hyönteiset ja punkit

 • Pseudaulacaspis pentagona
 • hirmukilpikkä (Quadraspidiotus perniciosus)

Ankeroiset

 • Meloidogyne arenaria
 • Meloidogyne incognita
 • Meloidogyne javanica
 • kuoliolaikkuankeroinen (Pratylenchus penetrans)
 • Pratylenchus vulnus

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 • Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLV)
 • Omenan mosaiikkivirus (Apple mosaic virus)
 • Candidatus Phytoplasma prunorum
 • Kirsikkaluumun piilevä rengaslaikkuvirus (Myrobalan latent ringspot virus, MLRSV)
 • Luumun rokkovirus (Plum pox virus, PPV)
 • Luumun kääpiökasvuvirus (Prune dwarf virus)
 • Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus (Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV) 

Kirsikka

Bakteerit

 • aitosyöpä (Agrobacterium tumefaciens)
 • runko- ja lehtimätä (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum)
 • Xanthomonas arboricola pv. pruni

Sienet ja munasienet

 • kuorimätä (Phytophthora cactorum)

Hyönteiset ja punkit

 • hirmukilpikkä (Quadraspidiotus perniciosus)

Ankeroiset

 • Meloidogyne arenaria
 • Meloidogyne incognita
 • Meloidogyne javanica
 • kuoliolaikkuankeroinen (Pratylenchus penetrans)
 • Pratylenchus vulnus

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 • Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLV)
 • Omenan mosaiikkivirus (Apple mosaic virus)
 • Arabiksen mosaiikkivirus (Arabis mosaic virus)
 • Candidatus Phytoplasma prunorum
 • Cherry green ring mottle virus (CGMV)
 • Kirsikan kierrelehtivirus (Cherry leaf roll virus, CLRV)
 • Cherry mottle leaf virus (CMLV)
 • Cherry necrotic rusty mottle leaf virus (CRNRM)
 • Little cherry virus 1 and 2 (LCHV)
 • Luumun rokkovirus (Plum pox virus, PPV)
 • Luumun kääpiökasvuvirus (Prune dwarf virus)
 • Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus (Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV) 
 • Vadelman rengaslaikkuvirus (Raspberry ring spot virus, RPRSV)
 • Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus (Strawberry latent ringspot virus, LRSV)
 • Tomaatin mustalaikkuvirus (Tomato black ring virus, TBRV)

Päärynä

Bakteerit

 • aitosyöpä (Agrobacterium tumefaciens)
 • versomätä (Pseudomonas syringae pv. syringae)

Sienet ja munasienet

 • keltamesisieni (Armillariella mellea)
 • keltamesisieni (Armillariella mellea)
 • harmaakiilto (Chondrostereum purpureum)
 • punalaikku (Glomerella cingulata)
 • Neofabraea alba
 • Neofabraea malicorticis 
 • Neonectria ditissima
 • kuorimätä (Phytophthora cactorum)
 • Sclerophora pallida
 • lakaste (Verticillium albo-atrum)
 • lakaste (Verticillium dahliae)

Hyönteiset ja punkit

 • Eriosoma lanigerum
 • Psylla spp.

Ankeroiset

 • hallaäkämäankeroinen (Meloidogyne hapla)
 • Meloidogyne javanica
 • kuoliolaikkuankeroinen (Pratylenchus penetrans)
 • Pratylenchus vulnus

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 • Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLV)
 • Apple rubbery wood agent
 • Omenapuun uurteisuusvirus (Apple stem grooving virus)
 • Apple stem-pitting virus
 • Candidatus Phytoplasma pyri
 • Pear bark necrosis agent
 • Pear bark split agent
 • Pear blister canker viroid
 • Pear rough bark agent
 • Quince yellow blotch agent
   

Herukat

Sienet ja munasienet

 • Diaporthe strumella
 • Microsphaera grossulariae
 • herukanhärmä (Podosphaera mors-uvae)

Hyönteiset ja punkit

 • mustaherukan äkämäpunkki (Cecidophyopsis ribis)
 • herukanversosääski (Dasineura tetensi)
 • Pseudaulacaspis pentagona
 • hirmukilpikkä (Quadraspidiotus perniciosus)
 • vihannespunkki (Tetranychus urticae)

Ankeroiset

 • päivänkukka-ankeroinen (Aphelenchoides ritzemabosi)
 • sipulilahoankeroinen (Ditylenchus dipsaci)

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 • Aucuba mosaic agent and blackcurrant yellows agent combined
 • Arabiksen mosaiikkivirus (Arabis mosaic virus, ArMV)
 • Mustaherukan suonenkatovirus (Blackcurrant reversion virus, BRV)
 • Kurkun mosaiikkivirus (Cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV)
 • Gooseberry vein banding associated virus
 • Vadelman rengaslaikkuvirus (Raspberry ringspot virus, RpRSV)
 • Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus (strawberry latent ringspot virus, SLRV)
   

Vatukat

Bakteerit

 • agrobakteerit (Agrobacterium spp.)
 • bakteeriäkämä (Rhodococcus fascians)

Sienet ja munasienet

 • Peronospora rubi
 • munasienet (Phytophthora spp.)

Hyönteiset ja punkit

 • vatunvarsisääski (Resseliella theobaldi)

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 • Omenan mosaiikkivirus (Apple mosaic virus, ApMV)
 • Arabiksen mosaiikkivirus (Arabis mosaic virus, ArMV)
 • Mustavatun kuoliovirus (Black raspberry necrosis virus, BRNV)
 • Candidatus Phytoplasma rubi
 • Kurkun mosaiikkivirus (Cucumber mosaic virus, CMV)
 • Raspberry bushy dwarf virus
 • Vadelman läikkälehtivirus (Raspberry leaf mottle virus)
 • Vadelman rengaslaikkuvirus (Raspberry ringspot virus, RpRSV)
 • Vadelman suonikloroosivirus (Raspberry vein chlorosis virus, RVCV)
 • Raspberry yellow spot
 • vatukan keltaverkkovirus (Rubus yellow net virus, RYNV)
 • Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus (Strawberry latent ringspot virus, SLRV)
 • Tomaatin mustalaikkuvirus (Tomato black ring virus, TBRV) 

Vaccinium -suku

Bakteerit

 • aitosyöpä (Agrobacterium tumefaciens)

Sienet ja munasienet

 • kuivetustauti (Diaporthe vaccinii)
 • puolukanpöhö (Exobasidium vaccinii)
 • mustikkasyöpä (Godronia cassandrae)

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 • Blueberry mosaic associated ophiovirus
 • Pensasmustikan punarengaslaikkuvirus (Blueberry red ringspot virus)
 • Blueberry scorch virus
 • Blueberry shock virus
 • Pensasmustikan kengännauhavirus (Blueberry shoestring virus)
 • Candidatus Phytoplasma asteris
 • Candidatus Phytoplasma pruni
 • Candidatus Phytoplasma solani
 • Cranberry false blossom phytoplasma
Sivu on viimeksi päivitetty 18.6.2020