Toimenpiteet ja korvaukset kasvinterveyden valvonnassa

Kun löydetään karanteenituhooja, Ruokavirasto tai ELY-keskus määrää toimenpiteet, joilla esiintymä hävitetään ja tuhoojan laajempi leviäminen estetään. Toimenpiteenä voi olla esimerkiksi kasvien hävittäminen, käsittely, tai luovutuskielto. Toimenpiteet määrätään Ruokaviraston tai ELY-keskuksen antamassa päätöksessä, johon sisältyy valitusoikeus.

Korvaukset torjuntatapauksissa

Kasvinterveyslain (1110/2020) perusteella toimijalle ei pääsääntöisesti makseta korvausta torjuntapäätöksestä aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista. Poikkeuksena ovat metsässä kasvavat puut, joihin kohdistuneesta karanteenituhoojan torjuntapäätöksestä korvataan kustannukset siltä osin kuin ne ylittävät säännöllisestä metsänhoidosta tai tavanomaisesta puutavaran korjuusta aiheutuvat kustannukset.

Ruokaviraston tulkinnan mukaan muuhun kuin metsään liittyvän torjuntapäätöksen toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa korvausta kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • torjuntatoimenpiteistä on aiheutunut toimijalle ennalta arvaamatonta ja poikkeuksellisen suurta vahinkoa
  • torjuntatoimenpiteet uhkaavat koko toimialan jatkumista (esimerkiksi tomaatintuotanto, taimitarhatuotanto)
            ja
  • torjuntatoimenpiteistä aiheutuvat taloudelliset vahingot vaarantavat viljelijän elinkeinon harjoittamisen

Kustannuksia voidaan korvata siltä osin kuin viljelijä ei saa korvausta vakuutuksesta tai rahastosta.

Korvausta haetaan vapaamuotoisella Ruokavirastolle osoitetulla hakemuksella, joka toimitetaan oman alueen ELY-keskukseen. ELY-keskus toimittaa hakemuksen ja lausunnon siitä Ruokavirastoon, joka tekee asiasta päätöksen. Metsäpuiden tuhoojia koskeva korvaushakemus toimitetaan suoraan Ruokavirastoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.2.2021