Metsätaimitarhan omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma

Omavalvonta

Kasvintuhoojien omavalvonnan merkitys korostuu metsätaimitarhoilla. Kasvintuhoojat pitää tarkastaa jatkokasvatukseen tulevista taimista niiden vastaanoton yhteydessä, taimien kasvatuksen aikana esimerkiksi idätyksen tai kasvatuskentälle siirron jälkeen sekä ennen taimien pakkausta ja lähetystä. Jos taimissa havaitaan kasvintuhoojia tai niiden oireita, otetaan näytteitä, jotka lähetetään laboratorioon analysoitaviksi. Omavalvonnan ajankohta, tekijä, havainnot, mahdolliset löydökset ja otetut näytteet tuloksineen kirjataan tuotantojärjestelmään tai -kirjanpitoon. Kasvipassin saa antaa, jos myytävät taimet on todettu vapaiksi kasvintuhoojista.

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimijan kasvinterveyden varmistamiseksi tekemät keskeiset asiat. Omavalvontasuunnitelman laatiminen ei ole yrityksille pakollista. Ruokavirastolla on mahdollisuus harventaa maksullisia omavalvonnan tarkastuksia niissä yrityksissä, jotka ovat toimittaneet omavalvontasuunnitelmansa Ruokavirastolle ja noudattaneet sitä sen jälkeen kaksi vuotta. Omavalvontasuunnitelman voi toimittaa Ruokavirastolle rekisteröintilomakkeen liitteenä MEVI-tietojärjestelmässä. Omavalvontasuunnitelman mallipohja löytyy täältä.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan kasvinterveysasetuksen (EU 2016/2031 artikla 91) kasvintuhoojariskin hallintasuunnitelmaa.