Taimien takaisinvetosuunnitelma metsätaimitarhoille

Suunnitelmassa kuvataan lyhyesti, miten metsäpuiden taimitarhalla tulee toimia, kun havaitaan, että markkinoilla olevassa taimierässä saattaa esiintyä karanteenituhooja. Malli takaisinvetosuunnitelmasta löytyy täältä.