Uudet etikettimallit

Uusi kasvinterveysasetus tulee voimaan joulukuussa 2019. Ohessa on uuden kasvinterveyslain mukaiset  etikettimallit käpy-, siemen- ja taimierille. Etikettimallit avautuvat uuteen ikkunaan klikkaamalla tekstiä.

Uuden mallin mukaisia etikettejä käytetään vuoden 2020 jälkeen pakattavissa metsänviljelyaineiston erissä. Muutokset koskevat etikettien yläosassa olevaa kasvipassia. Kasvipassiin tulee liittää EU-lippu ja oheiset kasvipassimerkinnät:

  1.  Kasvilajin tieteellinen nimi
  2.  Maakoodi ja kasvipassin myöntäjän rekisterinumero
  3.  Jäljitettävyyskoodi (kantatodistuksen tunnus)
  4.  Alkuperämaan koodi (EU-maat) tai alkuperämaan nimi

Kasvipassia on käytettävä kaikilla taimilla sekä männyn ja douglaskuusen siemenillä/kävyillä. 

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukainen käpy-, siemen- ja taimietikettiosa ei muutu. Etiketteihin on korjattu käyttöaluemerkintä nykyisen käytännön mukaiseksi. Muilla kuin männyllä siemenviljelyssiemenen käyttöalueen voi antaa lämpösummina tai linkkinä Ruokaviraston sivustolle, josta kartat löytyvät. Mallietiketissä linkki on pitkässä muodossa www.ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat  jolloin sen tunnistaa linkiksi. Se voi olla myös lyhyessä muodossa ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat.

Alustavasti testattu etikettimalli on esimerkki kuusen siemenerästä, joille käyttöalue määritellään vielä lämpösummaan perustuen. Kuusella käyttöalueen saa antaa edelleen lämpösummina. Sen saa antaa myös linkkinä Ruokaviraston sivuille samalla tavoin kuin männyllä, jolla lämpösumia ei enää käytetä käyttöalueen määrittelyn pohjana.