Perusaineisto

Perusaineistolla tarkoitetaan siemenlähdettä, metsikköä, siemenviljelystä, perheen vanhempia, kloonia tai klooniyhdistelmää. Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaan metsänviljelyaineiston tuottamiseen saa käyttää vain sellaista perusaineistoa, joka täyttää aineistolle asetetut hyväksymisen vähimmäisvaatimukset. Ruokaviraston tehtävänä on näiden laatuvaatimusten tarkastaminen ja perusaineiston hyväksyminen.

Perusaineiston ja metsänviljelyaineiston luokat

Metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävä perusaineisto jaetaan seuraaviin luokkiin:

1) siemenlähde tunnettu: perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta siemenlähteestä tai metsiköstä;

2) valikoitu: perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta, fenotyypin perusteella valitusta metsiköstä;

3) alustavasti testattu: perusaineisto, joka muodostuu sellaisista siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä, joiden yksilöt on valittu fenotyypin perusteella;

4) testattu: perusaineisto, joka koostuu metsiköistä, siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä ja jonka paremmuus on osoitettu vertailukokeilla tai yksilöiden jalostusarvon perusteella.

Metsänviljelyaineisto kuuluu samaan luokkaan kuin sen perusaineisto.

Hyväksytyn perusaineiston määrä vuoden 2018 lopussa

Aineiston luokka ja tyyppi

Vuoden lopussa

Hyväksytyt 2018

Peruutetut 2018

  kpl  ha  kpl  ha  kpl  ha
Valikoitu            
   -metsikkö 22  40        
Alustavasti testattu         1 0,16
   -siemenviljelys 124  1876        
   -klooni 86           
   -perheen vanhemmat 1          
Testattu            
  -siemenviljelys 20 339 1 0,16    

 

Rekisteröityjen siemenviljelysten määrä vuoden 2018 lopussa

 Siemenviljelykset

Kappaletta

Hehtaaria

 -mänty  102  1806
 -kuusi  29  346
 -lehtikuusi  6  55
 -tammi  1  1,5
 -tervaleppä  2  4,4
 -vaahtera  1  1,5
-rauduskoivu 3 0,4
Yhteensä  144  2215