Perusaineisto

Perusaineistolla tarkoitetaan siemenlähdettä, metsikköä, siemenviljelystä, perheen vanhempia, kloonia tai klooniyhdistelmää. Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaan metsänviljelyaineiston tuottamiseen saa käyttää vain sellaista perusaineistoa, joka täyttää aineistolle asetetut hyväksymisen vähimmäisvaatimukset. Ruokaviraston tehtävänä on näiden laatuvaatimusten tarkastaminen ja perusaineiston hyväksyminen.

Perusaineiston ja metsänviljelyaineiston luokat

Metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävä perusaineisto jaetaan seuraaviin luokkiin:

1) siemenlähde tunnettu: perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta siemenlähteestä tai metsiköstä;

2) valikoitu: perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta, fenotyypin perusteella valitusta metsiköstä;

3) alustavasti testattu: perusaineisto, joka muodostuu sellaisista siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä, joiden yksilöt on valittu fenotyypin perusteella;

4) testattu: perusaineisto, joka koostuu metsiköistä, siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä ja jonka paremmuus on osoitettu vertailukokeilla tai yksilöiden jalostusarvon perusteella.

Metsänviljelyaineisto kuuluu samaan luokkaan kuin sen perusaineisto.

Hyväksytyn perusaineiston määrä

Päivitetty 4.11.2019 

Aineiston luokka ja tyyppi

Yhteensä

Hyväksytyt 2019

Peruutetut 2019

  kpl  ha  kpl  ha  kpl  ha
Valikoitu            
   -metsikkö 22  40        
Alustavasti testattu            
   -siemenviljelys 101  1529     20 347
   -klooni 86           
   -perheen vanhemmat 1          
Testattu            
  -siemenviljelys 21 339        

 

Rekisteröityjen siemenviljelysten määrä

Päivitetty 4.11.2019

 Siemenviljelykset

Kappaletta

Hehtaaria

 -mänty  80  1459
 -kuusi  29  346
 -lehtikuusi  6  55
 -tammi  1  1,5
 -tervaleppä  2  4,1
 -vaahtera  1  1,5
-rauduskoivu 3 0,4
Yhteensä  122  1868
Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2019