Männyn vanhat käyttöalueet

Männyn vanhat käyttöaluekartat

Ruokavirasto on julkaissut männylle käyttöaluekartat, joita on käytetty siementen ja taimien markkinoinnissa 18.4.2017 lähtien.  Siemen- ja taimikaupassa voidaan käyttää (Männyn vanhat) käyttöalueita vuoden 2019 loppuun saakka.

Ohje

  • Kartta avautuu uuteen ikkunaan klikkaamalla rekisteriviitteen tunnusta (vasen sarake).
  • Kaikkien sarakkeiden lajittelua voidaan muokata nousevaksi tai laskevaksi otsikkorivin otsikoita klikkaamalla. Pieni nuolimerkki sarakkeessa näyttää lajittelun suunnan.
  • Sivun oikeassa reunassa on hakukenttä, josta käyttöaluekartan voi hakea taimietiketissä olevalla siemenviljelyksen rekisteriviitteellä (esim. Sv124) tai siemenviljelyksen nimellä.

Männyn vanhat käyttöalueet