Metsänviljelyaineiston toimittajarekisterin tietojen päivitys MEVI-tietojärjestelmässä

Metsänviljelyaineiston toimittaja, joka ammattimaisesti tuottaa, markkinoi tai maahantuo metsänviljelyaineistoa, on merkittävä Ruokaviraston ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin. Metsänviljelyaineiston toimittaja rekisteröityy samalla myös kasvinterveysrekisteriin. Kasvinterveysrekisteriin pitää kuulua, jos tuottaa tai myy kasvipassia vaativaa metsänviljelyaineistoa

Metsänviljelyaineiston toimittajan on ilmoitettava Ruokavirastolle toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuneista oleellisista muutoksista. Rekisteritietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan MEVI-tietojärjestelmässä, jonne rekisteröidyille toimijoille luodaan käyttäjätunnukset. Rekisteritietoihin tehtävät muutokset ja rekisteristä poistaminen toiminnan loppuessa ovat maksuttomia.

Ruokavirasto valvoo säännöllisesti metsänviljelyaineiston tuotantopaikkoja, joita ovat metsäpuiden taimitarhat, erilliset taimivarastot, siemenkaristamot, -pakkaamot ja -varastot sekä siementen pakkauspisteet. Lisäksi Ruokavirasto valvoo metsänviljelyaineiston markkinointia. Kasvipassivelvolliset toimijat tarkastetaan vuosittain.

Rekisteritietojen päivitys MEVI-tietojärjestelmässä

Ruokavirasto lähettää jokaiselle rekisterissä olevalle metsänviljelyaineiston toimittajalle tai toimittajan edustajalle käyttäjätunnuksen MEVI-tietojärjestelmään. Järjestelmään kirjautunut metsänviljelyaineiston toimittaja näkee yrityksensä tiedot kohdassa toimittajan tiedot ja toimipisteidensä tiedot otsikon toimipisteet alta.

Otsikoiden alta löytyy listaus toimipisteiden rekisteröintihistoriasta. Ylimpänä listassa on vihreällä pallolla osoitettu esitäytetty lomake, jonka tiedot toimittajan tulee tarkastaa ja täydentää. Lomake avautuu klikkaamalla otsikkoa.

Toimijan tulee täyttää sekä toimittajan tiedot että jokaisen toimipisteen tiedot.

Toimittajan tiedot

Toimittajan tiedot löytyvät otsikon toimittajatiedot alta. Lomakkeiden hyväksyminen ja täydentämien tapahtuu seuraavasti:

 1. Avaa lomake klikkaamalla painiketta Muokkaa lomaketta
 2. Korjaa esitäytetyn lomakkeen tiedot ja täydennä puuttuvat tiedot
  • Metsänviljelyaineiston toimittajaksi ilmoitetaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (nimi tai toiminimi). Oikeushenkilöllä tarkoitetaan itsenäistä yritystä, yhteisöä tai säätiötä, jolla on oma yritys- tai yhteisötunnus.
 3. Tiedot tuotetuista ja markkinoiduista puulajeista annetaan vain toimipisteellä (ei täytetä)
 4. Laskutustiedot kysytään kaikilta toimijoilta pakollisena tietona riippumatta siitä, onko toimijalla maksullista toimintaa. Laskutustiedot annetaan yleensä toimittajan tiedot lomakkeella. 
  • Toimipisteiden tarkastuksista peritään Ruokaviraston hinnaston mukaiset tarkastusmaksut, jotka määräytyvät toimipisteiden tuotantosuunnan perusteella.
 5. Merkitse kohdassa Rekisteritietojen vahvistus tiedot tarkastetuiksi ja lähetä lomake Ruokavirastoon klikkaamalla painiketta Lähetä

Toimipisteiden tiedot

 Yrityksen kaikkien toimipisteiden tiedot löytyvät otsikon toimipisteet alta.

 1. Avaa lomake klikkaamalla painiketta Muokkaa lomaketta
 2. Korjaa esitäytetyn lomakkeen tiedot ja täydennä puuttuvat tiedot jokaisen toimipisteen osalta.
  • Jokaisesta toimipisteestä ilmoitetaan toimipisteen nimi, toimipisteestä vastaavan henkilön yhteystiedot ja kasvinterveysvastaava.
  • Kasvinterveysvastaavalla tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa toimipisteen kasvinterveyteen liittyvistä asioista. Kasvinterveysvastaavan tulee suorittaa Ruokaviraston järjestämä verkkokoulutus. Ruokavirasto tiedottaa kasvinterveysvastaaville, milloin koulutuksen voi suorittaa. 
 3. Tiedot tuotetuista ja markkinoiduista puulajeista annetaan jokaiselle toimipisteelle 
 4. Jokaisella toimipisteellä tulee olla takaisinvetosuunnitelma, jossa kuvataan lyhyesti, miten tuhoojatapauksissa toimitaan. Lisätietoa takaisinvetosuunnitelmasta löydät sivun oikeasta laidasta otsikon lue lisää alta.
 5. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimijan kasvinterveyden varmistamiseksi tekemät keskeiset asiat. Omavalvontasuunnitelman laatiminen ei ole yrityksille pakollista, mutta sitä suositellaan kasvipassivelvollisille toimijoille. Ruokavirastolla on mahdollisuus harventaa maksullisia omavalvonnan tarkastuksia niissä  yrityksissä, jotka ovat toimittaneet omavalvontasuunnitelmansa Ruokavirastolle ja noudattaneet sitä sen jälkeen kaksi vuotta. Omavalvontasuunnitelman voi toimittaa Ruokavirastolle vasta silloin, kun toimipisteen kasvinterveysvastaava on suorittanut verkkokoulutuksen.  Lisätietoa omavalvontasuunnitelmasta löydät sivun oikeasta laidasta otsikon lue lisää alta.
 6. Takaisinvetosuunnitelman ja omavalvontasuunnitelman voi toimittaa Ruokavirastolle rekisteröintilomakkeen liitteenä MEVI-tietojärjestelmässä. Lisättävälle lomakkeelle kirjoitetaan kuvaus. Liitettävä tiedosto valitaan Valitset tiedosto näppäimellä. Tiedosto liitetään lomakkeelle painamalla näppäintä Siirrä.
 7. Laskutustiedot kysytään kaikilta toimijoilta pakollisena tietona riippumatta siitä, onko toimijalla maksullista toimintaa. Laskutustiedot annetaan vain, jos toimipisteellä on oma laskutusosoite
  • Toimipisteiden tarkastuksista peritään Ruokaviraston hinnaston mukaiset tarkastusmaksut, jotka määräytyvät toimipisteiden tuotantosuunnan perusteella.
 8. Merkitse kohdassa Rekisteritietojen vahvistus tiedot tarkastetuiksi ja lähetä lomake Ruokavirastoon klikkaamalla painiketta Lähetä.

Toimipisteiden tuotantosuunnat

Jokaisesta toimipisteestä ilmoitetaan tuotantosuunnat seuraavasti:

 • Käpyjen tai siementen hankinta. Ammattimaisesti toimivat käpyjen ja siementen keräysten järjestäjät merkitsevät toimialakseen käpyjen ja siementen hankinnan. Tällaisia ovat mm. siemenkeskukset, metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset tai metsäpalveluyritykset. Yksittäisen käpyjen kerääjän, ei tarvitse rekisteröityä, jos hän kerää käpyjä ”ohjattuna metsikkökeräyksenä” rekisteröityneen toimittajan osoittamista kohteista. Siemenkeräyksen aloittamisesta täytyy tehdä Ruokavirastolle siemenkeräysilmoitus MEVI-tietojärjestelmässä. (maksuton)
 • Siementuotanto (karistus). Metsäpuiden siemenkaristamot valitsevat toimialakseen siementen karistuksen. Siementuotanto sisältää kaikki siementuotannon vaiheet, karistuksen, puhdistamisen, varastoinnin, pakkauksen ja markkinoinnin, joten niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Siemenkaristamo on kasvipassivelvollinen, jos se karistaa mäntyjen (Pinus) tai douglaskuusen (Pseudotsuga) siemeniä. (tarkastusmaksu)
 • Siemenerien jakamisella ja pakkauksella tarkoitetaan siemenerien jakamista myyntipakkauksiin, jotka markkinoidaan metsänomistajalle. Markkinoitavat siemenet on suljettava sellaiseen pakkaukseen, josta käy ilmi, onko pakkaus avattu ennen siementen toimittamista loppukäyttäjälle. Siemenpakkaamo on kasvipassivelvollinen, jos se pakkaa mäntyjen (Pinus) tai douglaskuusen (Pseudotsuga) siemeniä. Siemenpakkaukseen on kiinnitettävä toimijan oma kasvipassi ja siemenetiketti. Kasvipassi vaaditaan männyn ja douglaskuusen siemenille (tarkastusmaksu)
 • Siementen varastoinnilla tarkoitetaan vähintään yhden vuoden kestävää säilyttämistä tarkoitukseen soveltuvassa viileä- tai pakkasvarastossa. Varastoinnilla ei tarkoiteta siementen markkinointiin liittyvää tilapäistä ja lyhytaikaista siementen varastointia. (maksuton)
 • Siementen välittämisellä tarkoitetaan siementen myyntiin tarjoamista, myymistä tai muuta luovuttamista korvausta vastaan sekä välittämistä kolmannelle osapuolelle. Markkinointi voi tapahtua kotimaassa tai Euroopan unionin alueella. Metsänviljelyaineiston toimittaja ei ole kasvipassivelvollinen, jos se välittää valmiiksi pakattuja ja kasvipassilla merkittyjä siemeneriä eteenpäin (maksuton)
 • Taimituotannolla tarkoitetaan metsäpuiden taimien kasvattamista siemenistä tai kasvinosista. Taimituotanto sisältää taimien pakkauksen, varastoinnin ja markkinoinnin, joten niistä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Taimituottaja on kasvipassivelvollinen toimija. Yhdistetty kasvipassi ja taimietiketti vaaditaan kaikilta metsänviljelyyn markkinoitavilta taimilta ja se on kiinnitettävä kaikkiin markkinoitaviin pakkauksiin. (tarkastusmaksu)
  • Kasvihuoneiden pinta-alaksi ilmoitetaan käytössä olevien kasvihuoneiden kokonaispinta-ala (kehyspinta-ala), joka sisältää kulkuväylät ja laitteet.
  • Paakkutaimien kasvatuskentillä tarkoitetaan käytössä olevien päällystettyjen, kivettyjen tai hiekkapohjaisten kenttien yhteenlaskettua pinta-alaa.
  • Paljasjuuritaimien osalta ilmoitetaan käytössä oleva kasvatuspinta-ala.
  • Lomakkeella ilmoitetaan taimituotantoon käytettävät pinta-alat seuraavasti:
 • Taimien varastoinnilla tarkoitetaan taimien talvivarastointia soveltuvassa avomaa- viileä- tai pakkasvarastossa, joka ei sijaitse taimitarhan yhteydessä (erillinen toimipiste). Taimien varastoinnilla ei tarkoiteta taimien markkinointiin liittyvää tilapäistä ja lyhytaikaista varastointia. Taimien varastoija ei ole kasvipassivelvollinen. (tarkastusmaksu)
 • Taimien välittäminen tarkoitetaan taimien myyntiin tarjoamista, myymistä tai muuta luovuttamista korvausta vastaan sekä välittämistä kolmannelle osapuolelle. Markkinointi voi tapahtua kotimaassa tai Euroopan unionin alueella. Metsänviljelyaineiston toimittaja ei ole kasvipassivelvollinen, jos se välittää valmiiksi pakattuja ja kasvipassilla merkittyjä taimieriä eteenpäin.   (maksuton)
 • Maahantuonnilla tarkoitetaan metsänviljelyaineiston tuontia muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista. Metsänviljelyaineiston maahantuonti vaatii erillisen tuontiluvan ja tarvittavat todistukset (esim. OECD todistukset ja kansainvälisen kasvinterveystodistuksen)

 Rekisteröinnin perusteena olevat säädökset:

 • Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)
 • Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetus 1056/2012.
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1146/2018 ja 986/2019)
 • EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625
 • EU:n kasvinterveysasetus (EU) 2016/2031
 • Kasvinterveyslaki 1110/2019
 • Hallintolaki 434/2003, 34 §N 2 mom. 4 kohta

 

 

Lisätietoja:       Ylitarkastaja Kari Leinonen puh. 040 542 2493
Tarkastaja Harri Leinonen puh. 050 366 8581

Sähköposti etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2020