MEVI-tietojärjestelmä palvelee sähköisesti

Voit rekisteröityä metsänviljelyaineiston tietojärjestelmän käyttäjäksi, jos kuulut metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin. Sähköisen asiointipalvelun avulla voi tehdä siemenkeräysilmoituksia, hakea kantatodistuksia ja OECD-todistuksia sekä ilmoittaa muihin EU-maihin markkinoiduista siemen- ja taimieristä.

Metsänviljelyaineiston tietojärjestelmän avulla Ruokavirasto seuraa siementen alkuperäketjua metsästä tai metsäpuiden siemenviljelyksiltä karistamolle

  • myöntää kantatodistukset ja OECD-todistukset
  • valvoo metsänviljelyaineiston kauppaa EU:n sisämarkkinoilla
  • tarjoaa perusaineistoasiakkaiden ja Luonnonvarakeskuksen käyttöön siemenviljelysten suunnittelussa ja hoidossa tarvittavia tietoja ja dokumentteja verkon kautta
  • kokoaa valvontatietoja ja raportoi niistä.

Tietojärjestelmän sisältämät valvontarekisterit

MEVI-tietojärjestelmä sisältää Ruokaviraston ylläpitämät valvontarekisterit, joita ovat metsänviljelyaineiston toimittajarekisteri, perusaineistorekisteri ja kantatodistusrekisteri.

Metsänviljelyaineiston toimittajarekisteri sisältää tiedot

  • rekisteröidyistä toimipisteistä
  • asiointipalvelun käyttäjiksi rekisteröidyistä käyttäjistä.


Rekisteröitymisvelvollisia toimittajia ovat metsäpuiden siementen ja taimien tuottajat sekä metsänviljelyaineiston markkinoijat ja maahantuojat.

Perusaineistorekisteri sisältää tiedot hyväksytystä perusaineistosta:

  • metsäpuiden siemenviljelykset
  • perheen vanhemmat
  • siemenkeräysmetsiköt
  • kasvulliseen lisäykseen hyväksytyt kloonit.


Kantatodistusrekisterissä
on tiedot kaikista Suomessa myönnetyistä kantatodistuksista.

Ruokavirasto antaa hyväksytystä perusaineistosta saadulle metsänviljelyaineistolle kantatodistuksen. Kaikilla markkinoitavilla ja taimitarhakylvöissä käytettävillä siemenerillä on oltava kantatodistus. Siementen karistajan on haettava kantatodistukset siemenerille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa karistuksen ja siemenerän puhdistuksen päättymisestä. Kasvullisesti lisättyjen kloonien tai klooniyhdistelmien kantatodistusta on haettava hyvissä ajoin ennen markkinointia. Kantatodistukset haetaan MEVI -tietojärjestelmässä.

Linkki Mevi-tietojärjestelmän kirjautumissivulle.

Lisätietoa rekisteröitymisestä ja palvelusta:
ylitarkastaja Kari Leinonen p. 040 542 2493, tarkastaja Harri Leinonen p. 050 366 8581.