Kasvipassin käyttö siementuotannossa

Käpyjen keräys

Käpyjen keräyksestä vastaava toimija tekee siemenkeräysilmoituksen MEVI-tietojärjestelmään ennen keräyksen aloittamista. Ruokaviraston hyväksyttyä ilmoituksen toimija voi tulostaa järjestelmästä yhdistetyn kasvipassin ja käpyetiketin, joka liitetään jokaiseen käpykonttiin tai -säkkiin. Yhdistetty kasvipassi ja käpyetiketti vaaditaan vain männyn ja douglaskuusen kävyille, mutta sitä voi käyttää kaikille kävyille. Käpyetiketti vaaditaan kaikille kävyille.

Siementen markkinointi

Karistamo hakee karistetulle ja puhdistetulle siemenerälle kantatodistuksen MEVI-tietojärjestelmässä. Ruokavirasto myönnettyä kantatodistuksen karistamo laatii sen tietojen perustella yhdistetyn kasvipassin ja siemenetiketin, joka kiinnitetään suljettuun (sinetöityyn) siemenpakkaukseen. Yhdistetty kasvipassi ja siemenetiketti vaaditaan vain männyn ja douglaskuusen siemenille, mutta sitä voi käyttää kaikille siemenille. Siemenetiketti vaaditaan kaikille metsänviljelyyn tarkoitetuille siemenille.