Kasvinterveyden omavalvonta siementen tuotannossa ja markkinoinnissa

Siemenkaristamot

Siemenkaristamojen omavalvonnassa tulee tarkastaa, että kaikki käpysäkit ja -kontit on merkitty kasvipasseilla ja käpyetiketeillä, joissa on siemenkeräysilmoituksen numero (jäljitettävyyskoodi). Lisäksi tarkastetaan, että vastaanotetuissa kävyissä tai siemenissä ei ole kasvintuhoojia. Karistetut siemenerät tarkastetaan karistuksen ja puhdistuksen jälkeen idätystestauksen yhteydessä ennen pakkaamista. Omavalvonnan ajankohta, tekijä, havainnot, mahdolliset löydökset ja otetut näytteet tuloksineen kirjataan tuotantokirjanpitoon. 

Siementen välittäjät

Metsänviljelyaineiston välittäjä on toimija, joka välittää valmiiksi pakattuja ja etiketillä varustettuja siemeneriä eteen päin toisille toimijoille tai metsänomistajille. Välittäjät eivät ole kasvipassivelvollisia. Heidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikkiin pakkauksiin on kiinnitetty kasvipassi ja siemenetiketti. Siementen välittäjän tulee lisäksi tarkastaa, että siemenpakkauksia ei ole avattu.

Metsänviljelyaineiston pakkaajat

Metsänviljelyaineiston pakkaaja jakaa suuremman siemenerän pienempiin myyntipakkauksiin. Siementen  pakkaajan tulee merkitä pakkaukset omalla kasvipassillaan ja siemenetiketillään. Pakkaajat ovat kasvipassivelvollisia ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksista peritään maksu.