Siemenetiketti

Metsänviljelyaineiston ostajalle on annettava joko siemenpakkauksissa tai erää seuraavissa asiakirjoissa oheiset metsänviljelyaineiston kaupasta annettujen säädösten mukaiset tiedot. Lisäksi männyn ja douglaskuusen siemeneriin on liitettävä kasvipassimerkinnät. Kasvipassi- ja siemenetikettimerkinnät voi myös yhdistää.

Siemenetikettimalli avautuu uuteen ikkunaan klikkaamalla tästä.

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaiset tiedot

1) metsänviljelyaineiston toimittajan nimi tai toiminimi
2) puulajin kasvitieteellinen nimi ja Suomessa tuotetun aineiston suomen- tai ruotsinkielinen nimi
3) metsänviljelyaineiston määrä
4) kantatodistuksen koodi ja numero
5) perusaineiston rekisteriviite tai lähtöi­syys­alueen tunnistekoodi
6) perusaineiston tyyppi
7) metsänviljelyaineiston luokka
8) luokkaan siemenlähde tunnettu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä sen pituus- ja leveysvyöhykkeet, luokkaan valikoitu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä pituus- ja leveysasteen mukaan määritelty maantieteellinen sijainti ja luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan perusaineiston tarkka maantieteellinen sijainti
9) tieto siitä, onko perusaineisto alkuperäistä, muuta kuin alkuperäistä vai onko sen alkuperä tuntematon, sekä sijaitseeko perusaineisto luontaisella levinneisyysalueellaan tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan. Muun kuin alkuperäisen tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan olevan perusaineiston osalta merkitään tieto alkuperästä, jos se on tiedossa
10) testatun aineiston osalta tieto siitä, onko aineistoa muunnettu geenitekniikalla
11) metsänviljelyaineiston käyttötarkoitus
12) siementen tuleentumisvuosi
13) puhtaan siemenen, muiden siementen ja roskien prosenttiosuus siemenerän painosta. Muiden siementen ja roskien prosenttiosuutta ei tarvitse ilmoittaa, jos muiden siementen osuus on alle 0,05 prosenttia siemenerän painosta (ei ilmoiteta haavan, koivun ja lepän siemenistä)
14) puhtaan siemenen itävyysprosentti taikka mikäli sen arvioiminen on mahdotonta tai käytännössä vaikeaa, yksilöidyllä menetelmällä arvioitu elinkykyisten siementen prosenttiosuus*
15) puhtaan siemenen tuhatjyväpaino (ei ilmoiteta haavan, koivun ja lepän siemenistä)
16) itävien siementen määrä kilogrammassa siemeniä taikka, jos itävien siementen määrää on mahdotonta tai käytännössä vaikea arvioida, elinkykyisten siementen määrä kilogrammaa kohden*

*Haavan, koivun ja lepän siementen itävyys ilmoitetaan joko kappaleprosenttina (kohta 14) tai grammaitumäärityksenä (kohta 16)

Suomessa tuotetusta ja markkinoitavasta metsänviljelyaineistosta on lisäksi annettava ostajalle seuraavat tiedot
17) luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan aineiston käyttöalue
18) siementen idätystestin päivämäärä ja lähetyspäivä

Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain mukaiset tiedot

1) Kasvipassitunnus
2) Suomen tunnus
3) Suomen kasvinsuojeluviranomaisen koodi
4) Metsänviljelyaineiston toimittajarekisteritunnus (=kasvinsuojelurekisterinumero)
5) Siemenerän numero
6) Kasvin tieteellinen nimi
7) Siementen määrä
8) Korvattavan kasvipassin merkintä (tarvittaessa)