Siementen pakkaus

Markkinoitavaksi tarkoitetut metsäpuiden siemenet on suljettava sellaiseen pakkaukseen, josta käy ilmi, onko pakkaus avattu ennen tuotannon seuraavaa vaihetta eli pakkaamista myyntipakkauksiin tai niiden käyttämistä lopputarkoitukseen eli metsä- tai taimitarhakylvöihin. Metsäpuiden siementen pakkaus on tuotannon vaihe, jota valvotaan tarkastuksin. Siementen pakkausta harjoittavien toimittajien tulee olla merkittyjä Ruokaviraston ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin siementen pakkaajina. Markkinoitavaan siemenerään on liitettävä metsänviljelyaineiston toimittajan etiketti tai muu asiakirja, josta käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot siementen alkuperästä ja laadusta.

Ohjeita siementen pakkaajille 1

Männyn ja kuusen siemenet säilyttävät itävyytensä hyvin, kun niiden vesipitoisuus on 5-6 prosenttia ja niitä säilytetään alle +5˚C lämpötilassa. Kuivat siemenet imevät herkästi vettä itseensä ja asettuvat vähitellen tasapainokosteuteen niitä ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden kanssa. Suotuisa varastointikosteus voidaan saavuttaa vain silloin, kun siemenet kuivauksen jälkeen pakataan ilmatiiviisiin pakkauksiin tai niitä varastoidaan 30—40 prosentin ilman suhteellisessa kosteudessa. Normaalissa huoneilmassa tai kylmävarastossa ilmankosteus on yleensä huomattavasti tätä korkeampi. Jotta siemenet eivät varastoinnin aikana ime itseensä kosteutta, on pakkausten oltava ilmatiiviitä.

Yleisin pakkausmateriaali on nykyisin polyeteenimuovista valmistettu muovipullo, joka voidaan sulkea ilmatiiviisti korkilla. Ohuet muovipussit ja kalvot rikkoontuvat helposti ja niissä veden ja kaasujen läpäisevyys on yleensä liian suuri.

Mitä harvemmin säilytysastioita avataan, sen paremmin siementen itämiskyky säilyy. On suositeltavaa, että kaikki varastopakkauksessa olevat siemenet pakataan myyntipakkauksiin kerralla. Astioita käsiteltäessä on otettava huomioon ilmassa olevan vesihöyryn tiivistyminen viileiden siementen pinnalle, jos säilytysastioita avataan ennen kuin lämpötila on ehtinyt tasaantua. Esimerkiksi 28 litran vetoisen (sisältäen 14 kg männynsiemenerän) säilytysastian lämpötilan tasaantuminen -16 ˚C:sta +22˚C:seen kestää 36 tuntia.

1Nygren, M. 2003. Metsäpuiden siemenopas. Metsäntutkimuslaitos. Suonenjoen tutkimusasema. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 882:65—69.