Taimitarhakylvöt vuonna 2019

Taimitarhat käyttivät kylvöihin 1131kg kuusen, 351 kg männyn ja 13 kg rauduskoivun siementä. Edelliseen vuoteen verrattuna taimitarhakylvöt lisääntyivät 13 prosenttia (191 kg). Kuusta kylvettiin 68 kiloa enemmän, eli kasvua oli kuuden prosentin verran. Männyn kylvöt vähenivät 2 prosenttia (6 kg) ja koivun kylvöt lisääntyivät peräti 6 kiloa. Lähes kaikki (98%) männyn kylvöt ja 75 prosenttia kuusen kylvöistä tehtiin kotimaisella siemenellä. Ruotsalaisen siemenen osuus kuusen taimitarhakylvöistä oli 21 prosenttia ja virolaista alkuperää olevien siemenien 4 prosenttia.

Voit ladata taimitarhakylvöihin käytetyt siemenmäärät excel-taulukon tästä.

image1pvk.pngKuva 1. Taimitarhakylvöihin käytetty siemenmäärä puulajeittain

Taimitarhakylvöjen alueellinen tarkastelu

Yhteenveto perustuu aineistoon, joka sisältää Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien taimitarhojen toimittamat tiedot eri metsänviljelyaineiston luokkiin kuuluvien männyn ja kuusen siementen käytöstä vuosina 2006 - 2019. Eteläsuomalaisia taimitarhoja oli aineistossa eri vuosina 29 - 60 ja pohjoissuomalaisia 5 - 13.

Männyn siementen kylvöt vähenivät edelleen Pohjois-Suomen taimitarhoilla. 

Vuonna 2019 Etelä-Suomen taimitarhoilla kylvettiin 234 kiloa männyn siementä (kuva 2). Kylvömäärä säilyi edellisen vuoden tasolla. Lähes kaikki kylvöt tehtiin jalostetulla siemenellä. Pohjois-Suomen taimitarhojen männynkylvömäärä jatkoi laskuaan. Männynsiemeniä kylvettiin vain 122 kiloa, mikä on 5% vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Männyn siementen jalostusaste kasvaa vauhdilla

Jalostettua siementä tuotetaan metsäpuiden siemenviljelyksillä. Siemenviljelyksille on valittu luonnon metsistä parhaita puuyksilöitä eli pluspuita, jotka risteytyvät keskenään ja tuottavat geneettiseltä laadultaan erinomaista siementä. Uusimmat viljelykset ovat niin sanottuja valiosiemenviljelyksiä, joihin on kelpuutettu vain paras osa kunkin alueen pluspuista jälkeläiskokeista saatujen kasvu-, laatu- ja kestävyystulosten perusteella. Etelä-Suomessa männyn taimitarhakylvöt on vuodesta 2009 lähtien tehty lähes yksinomaan siemenviljelyssiemenellä (kuva 2). Vuonna 2019 korkeimpaan luokkaan (testattu) kuului 72 prosenttia ja toiseksi korkeimpaan luokkaan (alustavasti testattu) 28 prosenttia kylvetyistä männyn siemenistä (kuva 4). Jalostetun männyn siemenen osuus Pohjois-Suomen taimitarhakylvöistä nousi  74 %:iin.

imagem62x.pngKuva 2. Männyn siementen kylvömäärät Etelä-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2019.

imagepyfzb.pngKuva 3. Männyn siementen kylvömäärät Pohjois-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2019.

image1y9fo.pngimage5dd17.pngKuva 4. Taimitarhakylvöihin käytetyn männyn siemenen laadun kehittyminen Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2006 - 2019.

Kuusen siemenen kylvömäärät kasvussa

Vuonna 2019 Etelä-Suomen taimitarhoilla kylvettiin kg 1075 kg kuusen siementä (kuva 5). Kylvömäärä kasvoi 7 %.  Siemenviljelyssiemenen pulan vuoksi 63 % kylvöistä jouduttiin edelleen tekemään metsiköistä kerätyillä jalostamattomilla siemenerillä, jotka kuuluvat luokkiin siemenlähde tunnettu ja valikoitu (kuva 7).

Pohjois-Suomen tarhoilla kuusta kylvettiin 55 kiloa (kuva 6). Pohjois-Suomen osuus koko maan kuusen kylvöistä oli vain 5 prosenttia (kuva 6). Jalostetun siemenen osuus Pohjois-Suomen kuusen taimitarhakylvöistä oli 69 % (kuva 7).

imagerepn.pngKuva 5. Kuusen siementen kylvömäärät Etelä-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2019.

imagem1vf.pngKuva 6. Kuusen siementen kylvömäärät Pohjois-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2019.

imagecbe1m.pngimageegl87.pngKuva 7. Taimitarhakylvöihin käytetyn kuusen siemenen laadun kehittyminen Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2006 - 2019.

Rauduskoivun taimitarhakylvöt lisääntyivät

Taimitarhakylvöihin käytetyn rauduskoivun siemenen määrä kasvoi voimakkaasti 13 kiloon (kuva 8). Korkealaatuista testattua ja alustavasti testattua siementä oli jälleen saatavissa, joten metsikkösiemenen osuus taimitarhakylvöjen kokonaismäärästä laski neljään prosenttiin (kuva 9).

 

imagezl26d.pngKuva 8. Rauduskoivun siementen kylvömäärät taimitarhoilla vuosina 2006 - 2019.

imagetl2tn.pngKuva 9. Taimitarhakylvöihin käytetyn rauduskoivun siemenen laadun muutos vuosina 2006 - 2019.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.2.2020