Taimituotanto vuonna 2019

Vuonna 2019 kotimaiset taimitarhat toimittivat metsänviljelyyn yli 174,5 miljoonaan tainta. Kuusentaimien osuus tuotetusta kokonaismäärästä oli 70 % (122,5 miljoonaa), männyn 26 % (46,1 miljoonaa), rauduskoivun 3 % (5,5 miljoonaa) ja muiden puulajien 0,2 % (0,4 miljoonaa). Tuotanto kasvoi 16,8 miljoonalla taimella edelliseen vuoteen verrattuna. Kuusen taimien toimitukset lisääntyivät yli viidellätoista miljoonalla taimella. Männyllä ne lisääntyivät yli 0,5 miljoonalla ja rauduskoivulla noin 0,9 miljoonalla taimella. Lähes kaikki männyntaimet (98%) ja 89 prosenttia kuusentaimista oli kasvatettu käyttäen kotimaassa tuotettua siementä.

Voit ladata metsänviljelyyn toimitettujen taimien kokonaismäärä Excel-taulukon tästä.

imagevoayhg.pngKuva 1. Metsänviljelyyn toimitettujen taimien määrä puulajeittain.

Taimituotannon alueellinen tarkastelu

Metsänviljelyyn toimitettujen taimien alueellinen tarkastelu perustuu aineistoon, joka sisältää Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien taimitarhojen toimittamat tiedot tuotettujen taimien määristä eri metsänviljelyaineiston luokissa vuosina 2006 - 2019. Eteläsuomalaisia taimitarhoja oli aineistossa eri vuosina 29 - 60 ja pohjoissuomalaisia 5 - 13.

Männyntaimien jalostusaste nouse vauhdilla

Männyntaimien tuotanto eteläsuomalaisilla tarhoilla kasvoi vuonna 2019  lähes 30 miljoonaan. Männyntaimien jalostusaste on noussut voimakkaasti. Vuonna 2019 jo 77 prosenttia taimista kuului korkeimpaan luokaan (testattu) ja lähes kaikki männyntaimet on on kasvatettu jalostetulla siemenviljelyssiemenellä (kuva 2).

Vuonna 2019 pohjoissuomalaiset taimitarhat toimittivat metsänviljelyyn 16,4 miljoonaa männyntainta. Tuotanto on laskenut viimeiset neljä vuotta (kuva 3). Männyntaimien jalostusaste on noussut myös Pohjois-Suomessa. Luokkaan alustavasti testattu kuuluvien taimien määrä on lisääntynyt vuodesta 2008 lähtien ja nyt niiden osuus on 68 prosenttia taimista. Enää vain 32 % männyntaimista tuotetaan metsiköistä kerätyillä siemenillä, jotka kuuluvat luokkaan siemenlähde tunnettu.

imagemhiko.pngKuva 2. Metsänviljelyyn toimitettujen männyntaimien määrä luokittain Etelä-Suomi.

imagexfbus.pngKuva 3. Metsänviljelyyn toimitettujen männyntaimien määrä luokittain Pohjois-Suomi.

Kuusentaimien toimitusmäärä kasvussa

Etelä-Suomen taimitarhat tuottivat vuonna 2019 noin 98 prosenttia maamme kuusen taimista. Määrä kasvoi vuodessa  16 % 116 miljoonaan taimeen. Noin 65 % taimista oli kasvatettu jalostetulla siemenellä.  

Pohjois-Suomen taimitarhoilla tuotettiin 6,8 miljoonaa kuusentainta. Jalostetusta siemenestä kasvatettujen taimien osuus on noussut voimakkaasti Pohjois-Suomessa. Viime vuonna jo 70 % taimista oli kasvatettu luokkaan alustavasti testattu kuuluvalla siemenviljelyssiemenellä (kuva 5).

imagegumod.pngKuva 4. Metsänviljelyyn toimitettujen kuusentaimien määrä luokittain Etelä-Suomi.

imaget1eli.pngKuva 5. Metsänviljelyyn toimitettujen kuusentaimien määrä luokittain Pohjois-Suomi.

Rauduskoivun taimien tuotanto kasvussa

Rauduskoivun taimien tuotantomäärä nousi 5.5 miljoonaan (kuva 6). Pula jalostetusta koivun siemenestä hellitti. Vuonna 2019 66 % taimista kuului korkeimpaan luokaan (testattu) ja 95 % taimista oli kasvatettu jalostetulla siemenviljelyssiemenellä (kuva 6).

Muiden metsänviljelyyn toimitettujen puulajien määrä oli vuonna 2019 noin 0,4 miljoonaa (kuva 7). Eniten myytiin lehtikuusen, douglaskuusen, visakoivun ja tervalepän taimia.

imagekdchb.pngKuva 6. Metsänviljelyyn toimitettujen rauduskoivuntaimien määrä luokittain.

imagegi2r8.pngKuva 7. Metsänviljelyyn toimitettujen muiden puulajien määrät.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.2.2020