Taimituotanto vuonna 2018

Vuonna 2018 kotimaiset taimitarhat toimittivat metsänviljelyyn lähes 158 miljoonaan tainta. Kuusentaimien osuus tuotetusta kokonaismäärästä oli 68 % (107,1 miljoonaa), männyn 29 % (45,5 miljoonaa), rauduskoivun 3 % (4,7 miljoonaa) ja muiden puulajien 0,2 % (0,4 miljoonaa). Tuotanto laski 2,2 miljoonalla taimella edelliseen vuoteen verrattuna.  Kuusen taimien toimitukset lisääntyivät lähes neljällä miljoonalla taimella. Männyllä ne vähenivät 4,2 miljoonalla ja rauduskoivulla 1,7 miljoonalla taimella. Lähes kaikki männyntaimet ja 92 prosenttia kuusentaimista oli kasvatettu käyttäen kotimaassa tuotettua siementä.

Voit ladata metsänviljelyyn toimitettujen taimien kokonaismäärä Excel-taulukon tästä.

blobid0.pngKuva 1. Metsänviljelyyn toimitettujen taimien määrä puulajeittain.

Taimituotannon alueellinen tarkastelu

Metsänviljelyyn toimitettujen taimien alueellinen tarkastelu perustuu aineistoon, joka sisältää Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien taimitarhojen toimittamat tiedot tuotettujen taimien määristä eri metsänviljelyaineiston luokissa vuosina 2006 - 2018. Eteläsuomalaisia taimitarhoja oli aineistossa eri vuosina 32 - 60 ja pohjoissuomalaisia 6 - 13.

Männyntaimien jalostusaste nouse vauhdilla

Männyntaimien tuotanto eteläsuomalaisilla tarhoilla kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 2016. Vuonna 2017 kasvu taittui lieväksi laskuksi, joka jyrkkeni vuonna 2018, jolloin männyntaimia tuotettiin 10 prosenttia  (3,1 miljoonaa) vähemmän kuin vuonna 2017. Männyntaimien jalostusaste on noussut voimakkaasti. Vuonna 2018 jo 69 prosenttia taimista kuului korkeimpaan luokaan (testattu). Vuodesta 2010 lähes kaikki männyntaimet on kasvatettu jalostetulla siemenviljelyssiemenellä (kuva 2).

Vuonna 2018 pohjoissuomalaiset taimitarhat toimittivat metsänviljelyyn 17,5 miljoonaa männyntainta. Männyntaimien jalostusaste on noussut myös Pohjois-Suomessa. Ensimmäiset luokkaan testattu kuuluvat taimet markkinoitiin vuonna 2018 ja niiden osuus nousi 14 prosenttiin taimimäärästä (kuva 3). Luokkaan alustavasti testattu kuuluvien taimien määrä on lisääntynyt vuodesta 2008 lähtien ja nyt niiden osuus on 50 prosenttia taimista. Enää vain 36 % männyntaimista tuotetaan metsiköistä kerätyillä siemenillä, jotka kuuluvat luokkaan siemenlähde tunnettu.

blobid8.pngKuva 2. Metsänviljelyyn toimitettujen männyntaimien määrä luokittain Etelä-Suomi.

blobid2.pngKuva 3. Metsänviljelyyn toimitettujen männyntaimien määrä luokittain Pohjois-Suomi.

Kuusentaimien toimitusmäärä kasvussa

Eteläsuomalaiset taimitarhat tuottivat vuonna 2018 noin 93 prosenttia maamme kuusen taimista. Määrä kasvoi vuodessa kolme prosenttia 100 miljoonaan taimeen. Luokkaan alustavasti testattu kuuluvan jalostetun siemenen osuus laski edellisestä vuodesta viidellä pronsenttiyksiköllä 65 prosenttiin.

Pohjoissuomalaiset taimitarhojen tuottamien kuusentaimien määrä nousi 7,1 miljoonaan. Näistä taimista 58 prosenttia oli kasvatettu luokkaan alustavasti testattu kuuluvalla siemenviljelyssiemenellä (kuva 5).

blobid3.pngKuva 4. Metsänviljelyyn toimitettujen kuusentaimien määrä luokittain Etelä-Suomi.

blobid4.pngKuva 5. Metsänviljelyyn toimitettujen kuusentaimien määrä luokittain Pohjois-Suomi.

Rauduskoivun taimien jalostusaste säilyi alhaisena

Rauduskoivun taimien tuotantomäärä laski 4,7 miljoonaan (kuva 6). Pula jalostetusta koivun siemenviljelyssiemenestä vaivasi koivuntaimien tuotantoa. Vuonna 2018  puolet (51 %) metsänviljelyyn toimitetuista taimista oli kasvatettu metsiköistä kerätyillä siemenillä, jotka kuuluvat luokkaan siemenlähde tunnettu.    

Muiden metsänviljelyyn toimitettujen puulajien määrä oli vuonna 2017 alle puoli miljoonaa ja niiden määrä on säilynyt viime vuosina melko vakiona (kuva 7). Tästä ryhmästä eniten myytiin lehtikuusen, visakoivun ja tervalepän taimia.

Kuva 6. Metsänviljelyyn toimitettujen rauduskoivuntaimien määrä luokittain.

blobid6.pngKuva 7. Metsänviljelyyn toimitettujen muiden puulajien määrät.