Kaksi luomueläintuotannon poikkeuslupaa jatkuu 31.12.2021 asti

19. marraskuuta 2020

EU:n uuden luomuasetuksen eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltaminen siirtyy vuodella ja alkaa 1.1.2022. Tämän johdosta kaksi eläintuotannon poikkeuslupaa jatkuu 31.12.2021 asti.

Tavanomaisten valkuaisrehujen käyttömahdollisuus luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa jatkuu

Poikkeuslupaa sikojen ja siipikarjan ruokintaan tavanomaisilla valkuaisrehuilla jatketaan vuoden 2021 loppuun asti. Poikkeusluvan ehdot pysyvät samoina ja muiden kuin luonnonmukaisten valkuaisrehujen sallittu enimmäisosuus 12 kuukaudessa on näillä lajeilla 5 prosenttia.

Tavanomaisen valkuaisrehun käyttö edellyttää, että luonnonmukaista valkuaisrehua ei ole luomutilalla saatavilla. Lisäksi luomutilan tulee pitää kirjaa käyttämistään rehuista ja varmistaa, että tavanomaisen valkuaisrehun määrä ei ylitä 5 %:a 12 kuukauden jaksolla. Käytetyn valkuaisrehun määrä lasketaan maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta. Luomueläintila ei tarvitse lupaa tavanomaisen valkuaisrehun käyttöön poikkeuksen antamissa puitteissa.

Lainsäädäntöviite: Komission asetus (EY) N:o 889/2008, 43 artikla

Tavanomaisten, enintään 18 viikon ikäisten kananuorikoiden hankinta luomusiipikarjatiloille jatkuu

Komissio jatkaa tavanomaisten, enintään 18 viikon ikäisten munantuotantoon tarkoitettujen kananuorikoiden hankintapoikkeusta 31.12.2021 asti. Poikkeusluvan ehdot säilyvät ennallaan ja lupa tulee hakea ELY-keskuksesta ennen kananuorikoiden hankintaa.

Lainsäädäntöviite: Komission asetus (EY) N:o 889/2008, 42 artikla

Lisätietoa: 
Maa- ja metsätalousministeriö tiedote 19.11.2020: EU:n luomuasetus lykkääntyy yhdellä vuodella