Luomutarkastus voidaan suorittaa etätarkastuksena myös maatiloilla

29. huhtikuuta 2020

Ruokavirasto on päättänyt, että kevään ja alkukesän 2020 aikana valtuutetut luomutarkastajat voivat tehdä etätarkastuksia riskiperusteisesti. Etätarkastuksia tehdään sekä maatiloilla että elintarvikeyrityksiin.

ELY-keskukset toimeksiantavat maatilatarkastukset tarkastajille ja ilmoittavat näistä viljelijöille myös sähköpostitse. Tarkastajat ottavat yhteyttä toimijoihin suoraan puhelimitse tai sähköpostitse.

Ruokavirasto suosittaa, että valitut kohteet ottavat etätarkastuksen vastaan, jotta kaikki luomutoimijat ehtivät saada luomutodistuksen vuoden 2020 aikana.

Tarkastaja ohjeistaa toimijaa lähettämään osan tarkastettavista asiakirjoista etukäteen tarkastajalle. Tarkastajalle on tätä varten avattu ruokavirasto.fi-päätteinen sähköpostiosoite. Tarkastus tehdään sähköisellä tarkastuslomakkeella. Tarkastuksen lopuksi toimija kuittaa tarkastuskertomuksen sähköpostitse.

Kysymyksiä voi lähettää oman paikallisen ELY-keskuksen lisäksi sähköposti-osoitteeseemme: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi.