Porotalousvahinkojen korvaus -hakuohje

Julkaisupäivä: 14. kesäkuuta 2021

1 Yleistä tuen hakemisesta

Voit hakea korvausta vuoden 2019–2020 talven porotuhoista, mikäli ne ovat aiheutuneet poikkeuksellisista luonnonolosuhteista.

Voit hakea korvausta, mikäli sinulle tai ruokakunnallesi on aiheutunut huomattavia menetyksiä porojen menehtymisen takia tai tuhosta on aiheutunut merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Korvauksen maksamisen edellytyksenä paliskunnalle on, että sille on aiheutunut tuhosta merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Et voi hakea porotalousvahinkojen korvausta esimerkiksi koronasta aiheutuneisiin talousvaikeuksiin.

1.1 Porotalouden harjoittajan ruokakunta

Porotalouden harjoittajat hakevat korvausta ruokakuntana. Ruokakunnan todellinen eloporomäärä on tullut olla vähintään 50 eloporoa ennen tuhoa. Mahdolliset porokaupat otetaan huomioon poromäärän laskennassa.

Ruokakunnan määritelmä eroaa eläinkohtaisen tuen määritelmästä. Porotalouden harjoittajan ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan aviopuolisot sekä heidän alaikäiset lapset. Ruokakunnan muodostaa myös avoliitossa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elävät henkilöt, joilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Ruokakuntaan kuuluvat edellä mainittujen puolisoiden samassa taloudessa asuvat lapset ja ottolapset, jotka ovat olleet alle 18-vuotiaita 1.1.2020. 1.1.2020 alkaen 18-vuotta täyttäneet muodostavat oman ruokakuntansa. Näin ollen ruokakunnan täysi-ikäiset lapset muodostavat oman ruokakuntansa. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Toistuvasti yliluvussa olleiden paliskuntien osakkaille ei makseta korvauksia. Lapin ELY-keskus tiedottaa toistuvasti yliluvussa olleille paliskunnille, jos ne eivät ole oikeutettuja korvaukseen.

2 Tuen hakeminen Hyrrässä

Voit hakea porotalousvahinkojen korvausta joko sähköisesti Hyrrä-palvelussa tai paperilomakkeella 711 (pdf). Hakemuksen lähettäminen Hyrrässä on helppoa ja Ruokavirasto kannustaakin asioimaan aina sähköisesti.

Katso ohjevideo (YouTube), kuinka haet korvausta Hyrrässä.

Kirjaudu Hyrrään pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Klikkaa Asioi organisaation tai maatilan puolesta. Lisätietoja Hyrrään kirjautumisesta on Ruokaviraston sivuilla.

Kuva 1. Kirjautuminen Hyrrään.

Kirjautuminen Hyrrään.

Aloita korvauksen hakeminen luomalla uusi hakemus. Uuden hakemuksen luonti aloitetaan etusivulla kohdasta Uusi hakemus. Vie hiiri ikkunan vasempaan yläreunaan kohtaan Uusi hakemus, jolloin aukeaa valikko haettavista hakemustyypeistä. Klikkaa alasvetovalikosta Porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaus.

Kuva 2. Uusi hakemus

Uusi hakemus.

2.1 Perustiedot

Hakemuksen ensimmäinen sivu on Perustiedot-sivu. Tarkista, että yrityksesi tiedot ja yhteystietosi ovat oikein.

Hakijan y-tunnus ja yhteystiedot tulevat Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ). Jos osoitetietosi ovat vanhentuneet, päivitä ne YTJ-palveluun, josta ne päivittyvät Hyrrään. Voit myös ilmoittaa Maaseutuhallinnossa käytettävän osoitteen kohdasta Omat tiedot/profiili oikealta ylhäältä.

Kuva 3: Perustiedot

Perustiedot.

2.2 Vastuuhenkilö

Hakemuksen vastuuhenkilö on henkilö, joka allekirjoittaa hakemuksen. Hakemusta ei voi lähettää, ellei sitä allekirjoiteta Hyrrässä. Hyrrään kirjautunut henkilö lisätään automaattisesti vastuuhenkilöksi.

Valitse oikealta vastuuhenkilön rooliksi allekirjoittaja. Tuensaaja-valinta voi jäädä tyhjäksi.

Varmista, että hakemuksessa on sähköpostiosoitteesi, jotta hakemusta koskevat mahdolliset lisätietopyynnöt ja tieto päätöksestä tavoittavat sinut.

2.3 Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

Tämän kohdan voit jättää tyhjäksi. Ruokakunnan jäsenet ilmoitetaan vahinkolaskenta-liitteellä. Puolison valtakirja (pdf) on liitettävä hakemukseen mukaan, mutta sitä ei lisätä hakemukseen tällä välilehdellä. 

Kuva 4. Vastuuhenkilö ja muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

Vastuuhenkilöt ja muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt.

2.4 Yritykseen liittyviä tietoja

Valitse alasvetovalikosta yrityksesi kotikunta. Valitse alasvetovalikosta myös paliskuntasi.

Ilmoita Tilinumero-alasvetovalikosta pankkitili, jolle korvaus maksetaan.

Jos olet jo aikaisemmin tallentanut tilinumerosi järjestelmään, se näkyy alasvetovalikossa. Jos et ole tallentanut tilinumeroasi tai haluat tallentaa järjestelmään uuden tilinumeron, valitse alasvetovalikosta Lisää uusi tilinumero.

Kirjoita tilinumero IBAN-muodossa (esim. FI12 3456 7890 1234 56) Uusi tilinumero-kenttään. Tilinumeron BIC-koodin järjestelmä antaa automaattisesti.

Kuva 5. Yritykseen liittyvät tiedot

Yritykseen liittyvät tiedot.

Lomakkeen tiedot tallentuvat automaattisesti siirtyessäsi seuraavalle välilehdelle Seuraava-painikkeesta.

Tällöin avautuu täytettäväksi Hankesuunnitelma-välilehti.

Jos haluat välillä tallentaa tietoja ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin, paina vasemmasta yläreunasta painiketta Tallenna.

2.5 Hankesuunnitelma

Kirjoita kuvaus vahinkojen syntymisestä ja kuvaus aiheutuneista tuhoista ja lisäkustannuksista Hankesuunnitelma-välilehdellä.

Kuva 6. Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma.

Kun olet täyttänyt välilehden kentät, tallenna hakemus vasemman reunan Tallenna ja jatka -painikkeesta.

Tämän jälkeen hakemukselle avautuu kaksi uutta välilehteä: Kustannus ja rahoitus sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Myös Hankesuunnitelma-välilehden alareunaan ilmestyy uusi kohta: Liitteet, joten sinun on palattava Hankesuunnitelma-välilehdelle

Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet. Vahinkolaskenta-liite (Excel) on hakemukselle lisättävä pakollinen liite. Lisää vahinkolaskenta-liite lisää liite -painikkeesta.  Selaa-painikkeesta aukeaa tietokoneesi resurssienhallinta, josta voit valita haluamasi liitteen. Kun olet valinnut tiedoston resurssienhallinnassa, klikkaa Avaa. Lisäämäsi liitetiedoston nimi näkyy ikkunassa. Ikkuna sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua. Jos haluat poistaa liitetiedoston, klikkaa liitetiedoston nimen perässä olevaa punaista rastia. Lisää vahinkolaskenta-liite excel-muodossa.  

Voit myös lisätä muita hakemuksen liitteitä. Hakemustyyppiin liittyvät liitteet -kohdassa. Laatikon sisällä olevasta nuolesta avautuu alasvetovalikko, josta pääset valitsemaan liitetyypin, jonka aiot lisätä.

Muita liitteitä, joita voit lisätä hakemuksellesi:

 • Puolison valtakirja
 • Kuolinpesän perukirja ja osakkaiden valtakirjat (perukirjan ensimmäinen sivu riittää)
 • Porotalouden tuloslaskelma 2019–2020 vahinkovuosi (hakija)
 • Porotalouden tuloslaskelma 2018–2019 (hakija)
 • Porotalouden tuloslaskelma 2017–2018 (hakija)
 • Porotalouden tuloslaskelma 2016–2017 (hakija)
 • Porojen oston ja myynnin kauppakirjat poronhoitovuosilta 2018–2021
 • Kuitit eläinlääkintäkuluista
 • Muu mahdollinen liite

Tämän jälkeen liitetyyppi-laatikon viereen tulee painike Lisää liite. Lisää liitteet kuten yllä on ohjeistettu. Lisää muut liitteet mieluiten pdf-muodossa. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt. Voit lisätä haluamasi määrän liitteitä.

Klikkaa lomakkeen oikean alareunan painikkeesta Seuraava.

Kuva  7. Liitteet.

Liitteet.

2.6 Kustannukset ja rahoitus

Täytä kustannuslajikohdat Kustannukset ja rahoitus -välilehdellä. Oikeat summat löydät täyttämältäsi vahinkolaskenta-liitteen yhteenvetovälilehdeltä kohdista Menehtyneet porot, tulonmenetys ja, vasatuoton aleneminen, ruokinta ja eläinlääkintä.

Täytä Avustuksen määrä -kenttään kohtaan Avustus, kokonaan kansallinen vahinkolaskenta-liitteen yhteenvetosivulta summa kohdasta Avustus, kokonaan kansallinen.  Tämä kertoo miten paljon voit hakea korvausta yhteensä. Lopulliseen korvauksen hakijalle maksettavaan korvausmäärään vaikuttaa se, miten paljon korvauksia haetaan.

Klikkaa tämän jälkeen Seuraava.

Kuva 8. Hankkeen kustannusarvio ja avustuksen määrä.

Hankkeen kustannusarvio ja avustuksen määrä.

Ilmoita Muu julkinen tuki -kohdassa jos olet hakenut tai saanut vahinkojen korvaamiseen muuta julkista rahoitusta. Jos aiot hakea tai olet saanut muuta julkista tukea vahinkojen korvaamiseen , klikkaa valintalaatikkoon täppä, jolloin alapuolelle ilmestyy laatikko,

jossa erittelet muun julkisen tuen tiedot. Jatka hakemuksen seuraavalle välilehdelle klikkaamalla Seuraava tai tallenna täytetyt tiedot vasemmassa reunassa olevasta painikkeesta Tallenna.

Kuva 9. Muu julkinen rahoitus.

Muu julkinen rahoitus.

2.7 Allekirjoitus ja lähetys

 Hakemuksen allekirjoittaminen ja lähettäminen tapahtuvat sähköisesti.

Allekirjoita hakemus  klikkaamalla Vakuutan, että hakemuksessa antamani tiedot

ovat oikeita -tekstin edessä olevaa valintaruutua.  Klikkaa Allekirjoita-painiketta allekirjoittaaksesi hakemuksen. Jos haluat muuttaa hakemusta, joka on allekirjoitettu mutta jota ei ole vielä lähetetty, sinun täytyy ensin poistaa allekirjoitus Poista allekirjoitukset -painikkeesta. Tämän jälkeen pääset muuttamaan hakemuksen tietoja. Allekirjoituksen alle ilmestyy Lähetä-painike. Klikkaa Lähetä-painiketta lähettääksesi hakemuksen käsittelyyn. Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on lähetetty onnistuneesti.

Kuva 10. Allekirjoitus ja lähetys

Allekirjoitus ja lähetys.

Yleistä lisätietoa hakemuksen teosta

Jos palautat hakemuksen paperisena, tarkista, että hakemuksesi liitteenä on vahinkolaskenta-liite ja lisäksi myös mahdolliset muut vaadittavat liitteet, kuten

 • puolison valtakirja,
 • kuolinpesän perukirjan ensimmäinen sivu ja osakkaiden valtakirjat,
 • porotalouden tuloslaskelmat poronhoitovuosilta 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020 (hakija), jos tuloslaskelmaa ei ole, toimitetaan henkilötiliote ja alv-laskelma,
 • pöytäkirjat porokaupoista vuosilta 2018–2021,
 • kuitit sairastuneen poron tavanomaista suuremmista lääke- ja lääkintäkustannuksista, jotka ovat aiheutuneet lumituhosta,
 • muut mahdolliset liitteet.

Hakemuksen käsittelyaika on kaksi kuukautta ja kaikki hakemukset käsitellään Lapin ELY-keskuksessa. Voit seurata hakemuksen käsittelyn edistymistä Hyrrä-palvelussa.

Jos hakemuksesi on tietojen osalta puutteellinen, ELY-keskus voi lähettää sen sinulle takaisin ja pyytää tietoihin täydennystä. Kun olet lähettänyt täydennetyn hakemuksen takaisin, hakemuksen käsittelyaika alkaa alusta. Siksi on hyvä varmistaa, että hakemus lähetetään mahdollisimman tarkoilla tiedoilla.

3 Vahinkolaskenta-liitteen täyttöohje

Koko ruokakunnan tiedot täytetään samaan vahinko-laskentaliitteeseen, joka palautetaan Hyrrään tai paperisen hakemuksen liitteenä. Huomioi myös, että sinun tulee täyttää tiedot ainoastaan vahinkolaskenta-liitteen valkoisiin soluihin. Harmaalla olevat solut on lukittu ja niiden tiedot täydentyvät automaattisesti välilehdelle kirjaamiesi muiden tietojen perusteella. Tuhon toteamiseksi tarkista paliskunnaltasi käytätkö vertailulukuina poronhoitovuoden 2018–2019 vai 2019–2020 lukuja.  Olet oikeutettu hakemaan korvausta, jos sinulla tai ruokakunnallasi on ennen tuhoa ollut vähintään 50 eloporoa. 

3.1 Tiedot, jotka tarvitset vahinkolaskentaliitteen täyttämiseen

  • Poroluettelot poronhoitovuosilta 2019–2020 (tai 2018–2019) ja 2020–2021.Tarvitset luettujen ja lukemattomien tuhoutuneiden porojen määrän porolajeittain. Pyydä tiedot paliskunnastasi, mikäli sinulla ei ole porolukuja tallessa.
  • Tiedot riistavahinkolain mukaan korvatuista poroista poronhoitovuosilta 2019–2020 (tai 2018–2019 ja 2019–2020 riippuen siitä milloin porot on luettu poronhoitovuonna 2019–2020) ja 2020–2021. Tarvitset luettujen ja lukemattomien tuhoutuneiden porojen määrän porolajeittain. Tarkista tiedot saamistasi vahinkokorvauspäätöksistä.
  • Tiedot liikennevahinkovakuutuksesta korvatuista poroista poronhoitovuosilta 2019–2020 (tai 2018–2019 ja 2019–2020 riippuen siitä milloin porot on luettu poronhoitovuonna 2019–2020) ja 2020–2021. Tarvitset luettujen ja lukemattomien tuhoutuneiden porojen määrän porolajeittain. Tarkista tarvittaessa tiedot saamistasi vahinkokorvauspäätöksistä.
  • Hakijalta porotalouden tuloslaskelmat poronhoitovuosilta 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020, jotta mahdolliset lisääntyneet ruokintakustannukset voidaan selvittää. Jos tuloslaskelmaa ei ole, toimita siinä tapauksessa henkilötiliote ja alv-laskelma.
  • Tiedot ruokintakustannuksista (alv 14 % ja alv 0 %:sta rehujen osuus ja alv 24%:sta ainoastaan rehuihin kohdistuva rahdin osuus) poronhoitovuosilta 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020.
  • Porojen oston tai myynnin kauppakirjat poronhoitovuosilta 2018–2021.
  • Kuitit sairastuneen poron tavanomaista suuremmista eläinlääkäri-, lääke- ja lääkintäkustannuksista, jotka ovat aiheutuneet lumituhosta.

Yhteenveto-välilehti kokoaa yhteen kaikkien ruokakunnan osakkaiden tiedot Osakas-välilehdiltä. Sinun ei tarvitse täyttää yhteenveto-välilehteä itse, vaan se täyttyy osakas-välilehdille täyttämiesi tietojen perusteella.  

Huomioi! Muista tallentaa vahinkolaskenta-liite laitteellesi ja huolehdi, että täyttämäsi tiedot tallentuvat siihen. Ennen kuin liität täytetyn liitteen Hyrrään, varmista, että se sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Varaa riittävästi aikaa liitteen täyttämiselle. Jos täytät useita vahinkolaskenta-liitteitä, varmista, että aloitat täyttämisen aina tyhjältä vahinkolaskenta-liitepohjalta.

3.1 Yhteenveto-välilehti

Yhteenveto-välilehden tiedot täyttyvät automaattisesti osakasvälilehdiltä. Yhteenveto-välilehti koostuu alla olevista tiedoista:

1. Perustiedot-sarake: Kaikkien ruokakunnan osakkaiden perustiedot.

2. Korvaushakemuksen yhteenveto -sarake sisältää kaikkien ruokakunnan jäsenten korvauslajikohtaiset haetut määrät yhteensä:

 1. menetetyt porot
 2. tulonmenetykset
 3. vasatuoton aleneminen, lisäruokintakustannukset ja eläinlääkintäkustannukset.

Edellä mainitut luvut lisätään Hyrrään. Summa kohdasta Avustus, kokonaan kansallinen sisältää kaikki korvauslajit, kaikilta ruokakunnan jäseniltä vähennettynä omavastuuosuus ja vasatuoton alenemisen, lisäruokintakustannusten ja eläinlääkintäkustannusten osalta 20 000 euron ylittävä osuus vähennettynä omavastuuosuuden vähentämisen jälkeen. Myös tämä luku lisätään Hyrrään.

Kuva 11. Vahinkolaskenta-liitteen Yhteenveto-välilehti

Vahinkolaskenta-liitteen Yhteenveto-välilehti.

3. Menetetyt porot -sarake sisältää kaikkien ruokakunnan jäsenten menetetyistä poroista yhteenlasketun korvauksen määrän.

4. Tulonmenetys -sarake sisältää kaikkien ruokakunnan jäsenten tulonmenetystä koskevan yhteenlasketun korvauksen määrän.

5. Vasatuoton aleneminen -sarake sisältää kaikkien ruokakunnan jäsenten vasatuoton alenemisesta koskevan yhteenlasketun korvauksen määrän.

6. Poikkeukselliset lisäruokintakustannukset -sarake sisältää maksettavan korvauksen kaikilta ruokakunnan jäseniltä.

7. Eläinlääkintäkustannukset -sarake sisältää kaikkien ruokakunnan jäsenten lääke- ja eläinlääkintäkustannuksia koskevan yhteenlasketun korvaussumman.

Enimmäiskorvausmäärä ruokakunnalle vasatuoton alenemisesta, poikkeuksellisista lisäruokintakustannuksista ja eläinlääkintäkustannuksista on 20 000 euroa. Tämän lisäksi korvausta maksetaan menetetyistä poroista ja tulonmenetyksestä. Lopullinen maksettava korvauksen määrä selviää vasta hakuajan päättymisen jälkeen, kun korvausten yhteenlaskettu määrä suhteessa korvauksiin myönnettyyn määrärahaan on selvillä. Lopullista maksettavaa määrää saatetaan näin ollen joutua leikkaamaan, jos korvauksia haetaan paljon.

3.2 Osakas-välilehti

Täytä jokaisen ruokakunnan osakkaan tiedot omalle välilehdelle. Varmista, että olet Huomioi, että  Osakas-välilehdellä on yhteensä kolmetoista osiota. Osioissa 9–12 on eriteltynä eri korvauslajit. Täytä vain ne kohdat, joista haet korvausta. Voit hakea korvausta yhdestä tai useammasta korvauslajista. Voit siis hakea korvausta esimerkiksi vain poikkeuksellisista lisäruokintakustannuksista. Korvauslajin lopussa näet yhteissumman sekä omavastuun jälkeen korvattavan summan.

Korvauslajikohtaiset omavastuuosuudet on määritelty valtioneuvoston päätöksessä. Omavastuu on menetetyistä poroista 70%, tulonmenetyksestä, vasatuoton alenemisesta, poikkeuksellisista lisäruokintakustannuksista ja eläinlääkintäkustannuksista 33 %. Vasatuoton alenemisesta johtuvista menetyksistä, poikkeuksellisista lisäruokintakustannuksista ja eläinlääkintäkustannuksia korvataan ruokakunnalle enintään 20 000 euroa.

Osakas-välilehden osiot

1. Perustiedot-sarake: Täytä kohtaan osakkaan nimi, henkilötunnus, paliskunta ja muiden ruokakunnan osakkaiden nimet, mikäli he hakevat korvausta erillisellä hakemuksella.

2. Poroluettelon tiedot 2020–2021 -sarake: Täytä poroluetteloista saadut luvut poronhoitovuodelta 2020–2021. Olethan tarkka, jotta täytät luvut oikeaan kohtaan ja kyseessä on oikea vuosi.

3. Poronhoitovuosi 2020–2021 -sarake: Täytä poronhoitovuonna 2020–2021 taulukkoon Lukemattomat (yli 1-vuotiaat) liikennevahinko- ja petovahinkoporot sekä elomyynnit, kohtiin Vaatimet, Hirvaat, Härät. Pyydä tarkat tiedot tarvittaessa paliskunnaltasi. Muut tiedot täyttyvät automaattisesti yllä olevien poroluettelotietojen perusteella.

Kuva 12. Vahinkolaskenta-liitteen osakas-välilehden perustiedot, poroluettelon tiedot ja poronhoitovuosi 2020–2021-taulukoista

Vahinkolaskenta-liitteen osakas-välilehden perustiedot, poroluettelon tiedot ja poronhoitovuosi 2020–2021-taulukoista.

Käytän vertailuun -sarake: Selvitä paliskunnaltasi käytätkö vertailuun poronhoitovuoden 2018–2019 vai 2019–2020 lukuja. 

4. Poronhoitovuosi 2018–2019/ 2019–2020 -sarake: Täytä poroluettelon tiedot poronhoitovuodelta 2018–2019 tai 2019-2020 sen mukaan miten paliskunta on sinua ohjeistanut.

5. Poronhoitovuosi 2018–2019 / 2019–2020 -sarake: Täytä mahdolliset ostetut vaatimet, ostetut hirvaat, ostetut härät, ostetut naarasvasat ja ostetut urosvasat. Täytä lisäksi luetut liikenne- ja petovahinkoporot sekä mahdolliset elomyynnit porolajeittain. Pyydä tarkat tiedot tarvittaessa paliskunnaltasi.

Kuva 13. Vertailuvuoden valinta

Vertailuvuoden valinta.

6. Muusta kuin korvaukseen oikeuttavasta syystä vähennettävät porot -sarake: Täytä tähän lukumäärät muusta kuin korvaukseen oikeuttavasta syystä tuhoutuneista poroista, esimerkiksi koirien tappamat porot.

7. Peto- ja liikennevahinkoporot 2019–2020 -sarake: Täytä tämä osio vain, jos käytät vertailuvuotena 2018–2019 porolukuja. Täytä luetut ja lukemattomat liikenne- ja petovahinkoporot sekä mahdolliset elomyynnit porolajeittain.

8. Selvitys porokaupoista -sarake: Anna tähän osioon selvitys porokaupoista sisältäen tiedot porojen myyjästä, porolajista ja määrästä sekä kaupan tarkasta ajankohdasta poronhoitovuosilta 2018–2021. Poronhoitovuoden 2020–2021 aikana huutokaupassa ostetut porot vähennetään 20–21 poroluettelon luvusta. Paliskunnalta tarvitaan todistus, kuinka monta poroa on ostettu porolajeittain. Liitä mukaan kopiot porojen oston ja myynnin kauppakirjoista.

9. Menetetyt porot -sarake: Täytä tähän osioon menehtyneiden matkailu- ja kilpaporojen lukumäärät. Täytä vain valkoisella olevat solut. Harmaalla värillä näkyvät solut täyttyvät aiemmin antamiesi tietojen perusteella. Porolajeista maksettava korvaus on määritetty riistavahinkolain 105/2009 13§:n mukaisesti Maaseutuviraston (nyk. Ruokaviraston) määräyksellä 20/16. Korvaus on 1,5 kertaa poron käypä arvo.

Vertailuvuosina tehdyt porokaupat on huomioiva vertailuvuosien poromäärissä. Porokaupat huomioidaan kauppaa edeltävältä ajalta poromäärien laskennassa 2019–2020 ja poikkeustapauksissa lisäksi 2018–2019. Kaupan kohteena ollut porokarja jaetaan toteutuneen kaupan poromäärien prosenttiosuuksilla tai porolajeittain, jos ne on eritelty.  Myyjän on vähennettävä myytyjen porojen osuus omasta korvaushakemuksestaan vertailuvuosilta. Ostajan on lisättävä ostettujen porojen osuus omaan korvaushakemukseensa vertailuvuosille. Ota huomioon vain ne kaupat, jotka vaikuttavat laskennassa käytettäviin poronhoitovuosiin eli eivät näy kyseisen vuoden lopullisessa poroluettelossa.

Esimerkiksi koko karjan myynnissä kaikki ostetun karjan porot lisätään ostajan porolukuun porolajeittain vertailuvuosille. Jos myyjällä on ollut 100 eloporoa ja hän on myynyt niistä 30 eloporoa, ilmoittaa ostaja hakemuksessaan 30 % myyjän poroista porolajeittain ja myyjä 70% poroista porolajeittain. Jos myyjällä on ollut 100 vaadinta ja hän on myynyt niistä 30, ilmoittaa ostaja hakemuksessaan vertailuvuodelle lisättynä 30 vaadinta ja myyjä ilmoittaa hakemuksessaan vertailuvuodelle vähennettynä 30 vaadinta.

Kuva 14. Vahinkolaskenta-liitteen kohdat 6–9

Vahinkolaskenta-liitteen kohdat 6-9.

10. Tulonmenetys-sarake: Täytä taulukkoon tuhon vuoksi menetettyjen tavanomaista korkeamman jalostusarvon omaavien siitosporojen, matkailu- ja kilpaporojen lukumäärä. Porojen menetyksestä aiheutuva tulonmenetys korvataan vain tavanomaista korkeamman jalostusarvon omaavan siitosporon menettämisestä (jalostukseen tarkoitettujen porojen myyntitulojen menetys) tai matkailuporon menettämisestä (matkailutulojen menettämisestä johtuva yritystulon vähenemä). Korvaus on 150 €/poro/vuosi ja sitä maksetaan kahden vuoden ajalta. Tulonmenetystä ei makseta muista porolajeista, joista korvausta haetaan jo kohdan 10. mukaan.

11. Vasatuoton aleneminen -sarakkeeseen täytetään vasojen lukumäärä.

Hakijalla on oikeus saada korvausta vasatuoton alenemisesta vain, jos vasatuoton aleneminen on vähintään 30% tuhoa edeltäneen kolmen vuoden keskiarvosta. Korvauksen määrä on 255,12 €/vasa. Korvaus koostuu 65% teurasvasan ja 35% siitosvasan käyvästä arvosta.

Vertailuvuosina tehdyt porokaupat on huomioiva vertailuvuosien vasamäärissä. Porokaupat huomioidaan kauppaa edeltävältä ajalta vasamäärien laskennassa. Kaupan kohteena olleen porokarjan vasamäärä jaetaan toteutuneen kaupan poromäärien prosenttiosuuksilla.  Myyjän vähennettävä myytyjen porojen osuus omasta korvaushakemuksestaan. Ostajan lisättävä ostettujen porojen osuus omaan korvaushakemukseensa. Esim. koko karjan myynnissä prosenttiosuus on 100 %, jolloin kaikki ostetun karjan vasat huomioidaan ostajan vasamäärissä. Jos myyjällä ollut 100 poroa ja hän on myynyt niistä 30 poroa, ilmoittaa ostaja hakemuksessaan 30 % myyjän vasamäärästä ja myyjä 70 % vasamäärästä.

Poista vertailuvuoden kohdalta nolla (0) jos et ole omistanut kyseisenä vuonna poroja. Jos olet ostanut porokarjan, täytä ostetun porokarjan vasamäärät yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti vertailuvuosille. 

12. Poikkeukselliset lisäruokintakustannukset -sarake: Ruokintakustannusten kohdalla täytä arvonlisäverolaskelmalta saatavat tiedot tuhovuoden ruokintakustannuksista sekä tuhovuotta edeltäneiden kolmen vuoden ruokintakustannuksista. Ilmoita ainoastaan rehun hankinnasta syntyneet kulut ilman arvonlisäveroa. Ilmoita tarhaus- ja ruokintakustannuksista alv 14 % kokonaisuudessaan ja alv 0 %:sta ainoastaan ruokintakustannusten osuus ja alv 24 %:sta ainoastaan rehuihin kohdistuva osuus (tarkistettava kuiteista). Muut tiedot taulukossa täyttyvät automaattisesti. Korvausta maksetaan vain, jos ruokintakustannukset ovat tuhovuonna 1,5 kertaa suuremmat kuin mitä kolmen tuhovuotta edeltäneiden vuosien keskiarvo on. Muista liittää hakemukseen tositteet tuhovuoden ja kolmen edellisen vuoden ruokintakustannuksista.

Kuva 15. Vahinkolaskenta-liitteen kohdat 10–12

Vahinkolaskenta-liitteen kohdat 10-12.

Jos paliskunta on hankkinut ja maksanut porojen lisäruokinnan, ilmoittaa hakija nämä lisäruokintakustannukset paliskunnan tekemän jyvityksen mukaisesti omalla hakemuksellaan. Jotta paliskunta voi jyvittää paliskunnan maksaman ruokintakulun poronomistajille, tulee paliskunnan maksaman ruokintakustannusten nousun olla 1,5-kertainen kolmen edellisen poronhoitovuoden keskiarvokustannukseen nähden. Ruokintakustannusten jyvitettävä summa jaetaan paliskunnan 19–20 lukuporojen määrällä (€/lukuporo) ja luku kerrotaan osakkaan 19–20 lukuporomäärällä. Mikäli paliskunta on käyttänyt muuta jakoperustettu kuin lukuporojen määrän suhdetta, voi kyseistä jakoperustetta käyttää. Paliskunta toimittaa jakoperusteesta ja jaetuista summista selvityksen ELY-keskukselle.

13. Eläinlääkintäkustannukset-sarake: Täytä tähän kuittien mukainen loppusumma tuhosta johtuneista lääke- ja eläinlääkintäkustannuksista. Liitä kopiot kuiteista hakemukseen. Huomaa, että tavanomaisia eläinlääkintäkustannuksia kuten loislääkitystä ei korvata.

14. Korvaushakemuksen yhteenveto -sarake: Tässä näet poronhoitajakohtaiset yhteenlasketut korvausmäärät, joista on vähennetty omavastuuosuus.

Kuva 16. Vahinkolaskenta-liitteen Osakas-välilehden kohdat 13–14. 

Vahinkolaskenta-liitteen Osakas-välilehden kohdat 13–14.