Hakuohje: Puutarhatuotteiden varastointituki 2022

Julkaisupäivä: 30. syyskuuta 2022

Tuen hakeminen

Hae puutarhatuotteiden varastointitukea säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa vii­meis­tään 16.11.2022 klo 23.59 asti. Lisätietoa hakemuksen täytöstä saat Vipu-käyttäjän ohjeesta. Varmista että tiedot tilastasi ja asiointioikeudet ovat kunnossa.

Jos haet tukea paperilomakkeella, palauta lomake 228 viimeistään 16.11.2022 tukea käsittelevälle viranomaiselle. Tukea käsittelevät viranomaiset ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirasto. Tuen käsittelypaikka riippuu maatilasi sijaintikunnasta.

 • Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon ELY-keskuksille kuuluvat tehtävät.
 • Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksille kuuluvat tehtävät.
 • Valtionvirasto hoitaa Ahvenanmaalla tuen toimeenpanon kokonaisuudessaan maakunnan alueella.

Myöhässä jätetty hakemus alentaa tukea. Tukea alennetaan hakemuksen myöhästyessä yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, tukea ei myönnetä lainkaan.

Voit peruuttaa hakemuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle ennen valvonnasta ilmoittamista.

Ilmoita viipymättä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle, jos tukihakemuksesi on virheellinen. Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollisuus tehdä.

Varaston ja varastomäärän ilmoittaminen

Ilmoita marraskuussa tukihakemuksessa kaikki ne varastot, joille haet tukea, vaikka varastoissa ei olisikaan vielä ilmoituspäivänä tuotetta. Ilmoita varastossa olevien tuotteiden määrä 1.11.2022 tilanteen mukaisena.

Ilmoita joulukuun varastomäärä sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 31.1.2023 klo 23.59. Jos ilmoitat joulukuun varastomäärän paperilomakkeella, palauta ilmoituslomake 228B viimeistään 31.1.2023 tukea käsittelevälle viranomaiselle. Ilmoituksen toimittaminen myöhässä aiheuttaa joulukuun varastomäärän alentamisen yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohdan varastomäärä nollaksi.

Sinun ei tarvitse tehdä joulukuun varastomääräilmoitusta, jos varastossasi ei ole 15.12. enää tuotteita.

Tuen määräytyminen

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukikelpoisten puutarhatuotteiden varastomäärän ja varastotyypin perusteella. Varastomäärä ilmoitetaan kokonaisina kuutioina (m3). Varastotyypit ovat koneellisesti jäähdytetty varasto ja muu varasto. Varastointituki lasketaan 1.11. ja 15.12. käytössä olevan puutarhatuotteiden varastomäärän keskiarvosta.

Varastointitukea myönnetään kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki myönnetään Etelä-Suomen kansallisena tukena, jolloin myös satoa tuottavan pellon on sijaittava alueella A tai B. Tukialueella C tuki on pohjoista tukea. Pohjoista tukea myönnetään vain niiden peltojen sadolle, jotka sijaitsevat C-alueella.

Tukikelpoiset tuotteet

Tukikelpoisia tuotteita ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Varastointituki on tarkoitettu ihmisravinnoksi käytettäville vihanneksille, ei esimerkiksi rehulantulle tai rehunauriille. Varastointitukea ei myönnetä myöskään esimerkiksi pihalla aumoissa varastoiduille tuotteille, pellossa talvehtiville tuotteille eikä tuotteille, joita varastoidaan samana kasvukautena viljelykäytössä olleissa kasvihuoneissa.

Varastoitavat tuotteet ovat varastoon pantaessa kauppakelpoisia ja varasto-olosuhteiden ovat sellaiset, että tuotteet säilyvät kauppakelpoisina. Varastointituen määrässä on huomioitu keskimääräinen hävikki (muun muassa pilaantuneet erät), joka on yhtenäinen koko maassa.

Yhteenliittymän jäsen voi hakea varastointitukea vain itsetuottamilleen tuotteille.

Tukiehdot

Hakijan ikä

Tuenhakija tai hänen puolisonsa on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias.

Alle 18-vuotiaalle tuki voidaan myöntää, jos

 • hän harjoittaa maa- tai puutarhataloutta yhteisomistajana tai yhdessä vanhempiensa/toisen heistä kanssa tai
 • tuen myöntämiselle on muita erityisiä syitä. Ilmoita erityinen syy hakemuksen lisätiedoissa.

Kun tuenhakijana on useamman luonnollisen henkilön muodostama yhteisö tai muu yhteisö, vähintään yhden henkilön on oltava tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias ja harjoitettava maa- tai puutarhataloutta itse. Vaatimus koskee esimerkiksi osakeyhtiöitä ja yhteenliittymiä, mutta vaatimus ei koske julkisoikeudellisia yhteisöjä, vankilatiloja eikä koulutiloja.

Tuotteet tuotettu itse

Hakija on itse tuottanut varastoimansa tuotteet.

Vähimmäisala

Puutarhakasvien viljelyala on vähintään yksi hehtaari ja kyseinen ala on ilmoitettu hakijan omassa vuoden 2022 pinta-alaperusteisten viljelijätukien tukihakemuksessa.

Varaston hallinta

Varastot ovat hakijan hallinnassa 1.11.2022 - 31.12.2022 välisenä aikana. Liitä hakemukseen vuokrasopimus, jos et omista varastoa.

Varastojen tekniset vaatimukset

Koneellisesti jäähdytetyssä varastossa on kiinteä jäähdytyslaitteisto, joka on mitoitettu varaston koon ja siellä säilytettävän tuotemäärän mukaisesti.

Muussa varastossa on tuuletuslaite ja varasto on riittävästi eristetty, ettei lämmitystarvetta poikkeustapauksia lukuun ottamatta ole.

Varastokirjanpito

Hakija pitää ajan tasalla olevaa varastokirjanpitoa varastoittain 1.11.2022 – 31.12.2022. Varastokirjanpidosta tulee näkyä varastomäärät 1.11. ja 15.12. sekä varastomäärien muutokset. Jos varastokirjanpito puuttuu tai se ei ole ajan tasalla, varastossa olevista tuotteista ei myönnetä tukea.

Pidä vapaamuotoista varastokirjanpitoa ja kirjaa tuotteiden määrät kuutiometrin (m3) tarkkuudella. Säilytä kaikki tuotteiden myyntiin tai muuhun luovutukseen liittyvät kuitit, kuormakirjat tai vastaavat asiapaperit.

Pidä varastoon hankittu varastointitukeen oikeuttamaton tavara selvästi erillään niistä tuotteista, joille haet tukea.  Älä ilmoita kauppakunnostuksen yhteydessä pilaantuneiksi havaittuja tuotemääriä varastomääräilmoituksessa, mutta merkitse ne varastokirjanpitoon erillisinä.

Säilytä varastokirjanpitoasiakirjat vuoden 2026 loppuun asti.

Malli varastokirjanpidosta löytyy ruokavirasto.fi → Viljelijat → Tuet-ja-rahoitus → Puutarhatuotteiden-varastointituki kohdasta Lomakkeet.

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan keväällä 2023. Tuen määrä sisältää pohjoisen tuen alueen korotuksen. Korotus on kertaluonteinen, osa vuonna 2022 päätettyä maatalouden huoltovarmuuspakettia.

Taulukko 1. Tuen määrä enintään 2022.

 

euroa/m3

Tukialue AB

 

 • Koneellisesti jäähdytetty varasto

10,0

 • Muu varasto

6,2

Tukialue C

 

 • Koneellisesti jäähdytetty varasto

18,2

 • Muu varasto

8,8

Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa. Jos haettu tuen kokonaismäärä ylittyy, yksikkötuen määrää alennetaan.

Tukea voidaan alentaa, jos

 • olet ilmoittanut hakemuksessa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja
 • et ole noudattanut ehtoja
 • tuen saamiseksi olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta tai
 • järjestelyn tarkoituksena on tukiehtojen tai tukijärjestelmän tavoitteiden kiertäminen.

Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta.