1. Tuenhakijan muistilistat

Julkaisupäivä: 24. maaliskuuta 2021
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2021
Siirry seuraavaan 2. Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet 2021

1.1 Vipu-hakijan muistilista

 1. Jos tilasi osallistietoihin on tullut muutoksia, ilmoita uusien osallisten tiedot ja poistuneet osalliset lomakkeella 101D. Jos ensisijainen viljelijä tilalla vaihtuu, päivitä käyttöoikeudet lomakkeella 457 ja palauta se kuntaan.
 2. Ilmoita lohkotietojen muutoksista (uudet lohkot, lohkojaot ja -yhdistämiset) Vipu-palvelun Sähköinen asiointi -osiossa kohdassa Peruslohkomuutokset. Tee nämä muutokset ennen kuin siirryt päätukihakemuksen tekemiseen. Suosittelemme, että teet lohkomuutokset ennen toukokuun puoliväliä.
 3. Tee Päätukihakemus Sähköinen asiointi -osiossa hakuaikana.
 4. Voit tehdä peruslohkolle rajakorjauksen Päätukihaku-osiossa samaan aikaan päätukihakemuksen kanssa. Lähetä hakemus ajoissa, jotta kunta voi varmistaa rajakorjauksen hyväksymisen ennen 15.6.2021.
 5. Aloita päätukihakemuksen täyttäminen lohkotiedoista. Voit ilmoittaa samalla kertaa peruslohkon ja kasvulohkon tiedot.
 6. Ilmoita hallinnan siirroista, eli pellon ostosta, myynnistä ja vuokraamisesta viimeistään 15.6.2021 lisäämällä peruslohkoja hallintaasi tai poistamalla lohkoja hallinnastasi. Toiminnot ovat mahdollisia Päätukihaku- ja Peruslohkomuutokset -osioissa.
 7. Ilmoita lohkotietojen ilmoittamisen jälkeen maatilasi tietoihin tulleet muutokset.
 8. Vuonna 2015 ja/tai 2016 tehdyt luomusitoumukset, ympäristösitoumukset ja sopimukset päättyvät. Hae sitoumuksille ja sopimuksille jatkovuotta Hae tukia -välilehdellä, jos haluat pitää ne voimassa.
 9. Siirry ennen sähköisen hakemuksen lähettämistä Vipuneuvoja-osioon, jossa sovellus ilmoittaa, jos hakemuksellasi on selkeitä virheitä tai ristiriitaisuuksia.
 10. Et voi muuttaa sähköisesti maatilan tilatunnusta, sijaintikuntaa, kuntanumeroa, kuntaosaa ja juridista muotoa. Ilmoita nämä muutokset paperilomakkeella 101A kuntaan viimeistään 15.6.2021.
 11. Lähetä hakemukset hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää. Häiriöitä tietojen lähettämiseen voi aiheutua esimerkiksi sähkökatkojen, tietokoneen toimimattomuuden tai palvelimen häiriöiden takia. Jos haluat muuttaa jo palauttamaasi hakemusta, peruuta hakemus, tee tarvittavat muutokset ja lähetä hakemus uudelleen. Uusi hakemus korvaa aina aikaisemman.
 12. Olet itse vastuussa hakemuksesi perillemenosta. Saat hakemuksen lähettämisestä kuittausviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos kuittausta ei sähköpostitse tule, voit varmistaa hakemuksen perillemenon kunnasta. Kuittaus voi jäädä saamatta esimerkiksi virheellisen sähköpostiosoitteen takia. Säilytä sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saamasi vastaanottoviesti ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka tai tulosta se arkistointia varten. Anna vastaanottoilmoitus tiedoksi muille maatilan omistajille.
 13. Kun olet palauttanut hakemuksen, voit tulostaa tai tallentaa yhteenvedon hakemuksesi tiedoista Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä. Yhteenvedon talteen ottaminen on tärkeää, jos hakemuksen lähettämisessä tapahtuu virhe. Hakemus on lähtenyt, jos hakemuksen oikeaan yläkulmaan on tulostunut lähetysajankohta.
 14. Voit muuttaa tai perua hakemuksen hakuaikana. Hakuajan jälkeen voit muuttaa tai perua hakemuksen vain paperilomakkeella.
 15. Lähetä sähköinen hakemus viimeistään 15.6.2021 klo 23.59. Et voi jättää sähköistä hakemusta myöhästyneenä. Toimita myöhästynyt hakemus kuntaan paperilomakkeella. Lue lisää hakemuksen jättöajoista ja myöhästymisistä luvusta 3.7.
 16. Tee ympäristösitoumuksen syysilmoitukset lohkokohtaisista toimenpiteistä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen syksyllä 2021 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465 28.10. mennessä.

1.2 Paperihakijan muistilista

Voit hakea tukea halutessasi myös paperilomakkeilla. Lomakkeita saat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ja internetistä osoitteesta www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet.

 1. Palauta Maatilan osalliset 101D -paperilomake kuntaan, jos teet muutoksia maatilan osallisten tietoihin tai luot uusia osallisia.
 2. Päätukihaun tukihakemukseen kuuluvat lomakkeet 101B ja 102B. Toimita kasvulohkokartat niistä peruslohkoista, joiden kasvulohkoihin on tullut muutoksia viime vuodesta. Palauta tarvittaessa lomakkeet 101A, 101D, 102A ja 102C. Katso muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet sekä niiden palautusajat jokaisen tuen kohdalta.
 3. Merkitse hakemasi tuet lomakkeelle 101B. Hae myös ympäristösitoumuksen, ympäristösopimusten ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksua, jos olet sitoutunut kyseisiin korvauksiin vuonna 2015 tai 2016.
 4. Vuonna 2015 ja/tai 2016 tehdyt luomusitoumukset, ympäristösitoumukset ja sopimukset päättyvät. Hae sitoumuksille ja sopimuksille jatkovuotta lomakkeella 101B, jos haluat pitää ne voimassa.
 5. Allekirjoita kaikki lomakkeet ja merkitse niihin nimenselvennys. Jos tukihakemus koostuu erillisistä sivuista, allekirjoita jokainen sivu. Merkitse lisäksi jokaiselle sivulle päiväys ja tilatunnus. Allekirjoitus voidaan korvata valtakirjalla tai yhtiömuodoissa tavanomaisella nimenkirjoitusoikeudella. Epäselvissä tilanteissa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyytää toimittamaan kaupparekisteriotteen, josta nimenkirjoitusoikeus käy ilmi.
 6. Palauta lomakkeet ja liitteet ajoissa postitse tai vie ne kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2021. Postitse lähetetty hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi, jos se on postileimattu viimeistään 15.6.2021 ja osoitettu maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Siirry seuraavaan 2. Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet 2021