Liite C. Viljelijätukien hakutavat ja hakuajat 2022

Julkaisupäivä: 30. maaliskuuta 2022
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2022
Siirry edelliseen Liite B Kasvien tukikelpoisuudet ja tukitasot 2022
 

EU:n kokonaan rahoittamat tuet (eli suorat tuet)

Tuki

Hakutapa ja -aika

Tukialue

Toimi-
valtainen viranomainen

Perustuki- ja viherryttämistuki

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Toimita hampun vakuustodistukset viimeistään 30.6.2022.

Koko maa

Kunta

EU:n nuoren viljelijän tuki

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Toimita hampun vakuustodistukset viimeistään 30.6.2022.

Koko maa

Kunta

Peltokasvi-
palkkio

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Toimita hampun vakuustodistukset viimeistään 30.6.2022.

Toimita kopio tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan viljelysopimuksista viimeistään 15.6.2022.

Koko maa, avomaa-
vihanneksille maksetaan pelkästään AB–alueella

 

Kunta

Nautapalkkio (emolehmät, emolehmä-
hiehot, sonnit ja härät)

Kaikkia EU:n eläinpalkkioita on haettava vuonna 2022.

Hae Vipu-palvelussa tai lomakkeella 497 viimeistään 3.3.2022.

Koko maa

Kunta

Lammas- ja vuohipalkkiot (teuraskaritsat ja kilit)

Kaikkia EU:n eläinpalkkioita on haettava vuonna 2022.

Hae Vipu-palvelussa tai lomakkeella 497 viimeistään 3.3.2022.

Koko maa

Kunta

Lypsylehmä-
palkkio

Kaikkia EU:n eläinpalkkioita on haettava vuonna 2022.

Hae Vipu-palvelussa tai lomakkeella 497 viimeistään 3.3.2022.

AB-alue

Kunta

Nautapalkkio (teurashiehot ja saaristohiehot)

Kaikkia EU:n eläinpalkkioita on haettava vuonna 2022.

Hae Vipu-palvelussa tai lomakkeella 497 viimeistään 3.3.2022.

AB-alue

Kunta

Lammas- ja vuohipalkkiot (uuhet ja kutut)

Kaikkia EU:n eläinpalkkioita on haettava vuonna 2022.

Hae Vipu-palvelussa tai lomakkeella 497 viimeistään 3.3.2022.

AB-alue

Kunta

EU:n osarahoitteiset tuet (eli ohjelmaperusteiset tuet)

Tuki

Hakutapa ja -aika

Tukialue

Toimi-
valtainen viranomainen

Luonnon-
haittakorvaus

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Toimita hampun vakuustodistukset viimeistään 30.6.2022.

Koko maa

Kunta

Luonnon-
haittakorvauksen kotieläinkorotus

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Toimita eläinmääräilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 2.2.2023.

Toimita eläinmääräilmoituksen liitteenä tarkemmat tiedot hevosista ja poneista viimeistään 2.2.2023.

Koko maa

Kunta

Ympäristö-
sitoumus

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Voit jatkaa ympäristösitoumustasi yhdellä vuodella Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä tai toimita lomake 101B kuntaan viimeistään 15.6.2022.

Ilmoita toimenpiteiden lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys pinta-alat sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465 viimeistään 27.10.2022.

Koko maa

 

Kunta

Eläinten hyvinvointi-
korvaus

Haku: Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472 viimeistään 2.2.2022.

Toimita eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 2.2.2023.

Toimita siipikarjan teuraseräraportit viimeistään 2.2.2023.

Koko maa

Kunta

Luonnon-
mukainen tuotanto

Voit hakea uutta luomusitoumusta paperilomakkeella 215 viimeistään 15.6.2022. Palauta lomake ELY-keskukseen. Ilmoittaudu myös luomuvalvontaan palauttamalla ELY-keskukseen Luomuvalvontalomake 1, täydennyslomake 1a (kasvintuotanto) ja tarvittaessa täydennyslomake 1d (eläintuotanto) viimeistään 30.4.2022.

Hae vuosittaista maksua päätukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa tai toimita lomake 101B kuntaan viimeistään 15.6.2022.

Ilmoita kasvulohkotiedot Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä tai toimita lomake 102B kuntaan viimeistään 15.6.2022.

Voit jatkaa vuonna 2015, 2016 ja/tai 2017 alkanutta luomusitoumustasi yhdellä vuodella Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä tai toimittamalla lomake 101B kuntaan viimeistään 15.6.2022.

Ilmoita kotieläinsitoumuksen eläinmäärät siipikarjasta ja tuotantotauot Vipu-palvelussa tai toimita lomake 461 kuntaan viimeistään 2.2.2023.

Koko maa

ELY-keskus

Ympäristö-
sopimukset

Hae uutta sopimusta lomakkeilla 262 tai 253 tai alkuperäiskasvien ylläpito geenisopimusta lomakkeella 214 viimeistään 15.6.2022. Palauta lomakkeet ELY-keskukseen.

Hae vuosittaista maksua päätukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa tai toimita lomake 101B kuntaan viimeistään 15.6.2022.

Ilmoita ympäristösopimuksen kasvulohkotiedot Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä tai toimita lomake 102B kuntaan viimeistään 15.6.2022.

Voit jatkaa vuonna 2015, 2016 ja/tai 2017 alkanutta ympäristösopimustasi yhdellä vuodella Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä tai toimittamalla lomake 101B kuntaan viimeistään 15.6.2022. Jos et hae muita päätukihaun tukia, hae silloin alkuperäisrotusopimuksen jatkoa ja maksua paperilomakkeella 218 M palauttamalla se ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2022.

Voit hakea jatkovuotta 2015, 2016 ja/tai 2017 alkaneelle alkuperäiskasvien ylläpito -sopimuksellesi toimittamalla lomake 101B viimeistään 15.6.2022 ELY-keskukseen. Ole tällöin aina yhteydessä alueesi ELY-keskukseen.

Koko maa

ELY-keskus

Ei-tuotannolliset investoinnit

Hae ei-tuotannollisten investointien maksua lomakkeella 197 tai Hyrrässä.
Voit hakea Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta uudelle kosteikkohankkeelle Hyrrä sovelluksessa 15.6.2022 mennessä tai lomakkeella 195 palauttamalla se ELY-keskukseen 15.6.2022 mennessä.

Koko maa

ELY-keskus

Kansalliset tuet

Tuki

Hakutapa ja -aika

Tukialue

Toimi-
valtainen viranomainen

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Koko maa

Kunta

Sika- ja siipikarja-
talouden tuotannosta irrotettu tuki

Hae tuen ennakkoa ja lopullista tukea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 10.3.2022.

Toimita eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 2.2.2023.

Toimita eläinmääräilmoituksen liitteenä tarkemmat tiedot hevosista ja poneista viimeistään 2.2.2023.

Koko maa

Kunta

Pohjoinen hehtaarituki

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Toimita hampun vakuustodistukset viimeistään 30.6.2022.

C-alue

Kunta

Nuorten viljelijöiden tuki

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Toimita hampun vakuustodistukset viimeistään 30.6.2022.

C-alue

Kunta

Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki

Hae tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 10.3.2022.

Vuonna 2015 tai sen jälkeen toimitettu osallistumisilmoitus kansallisiin kotieläintukiin on voimassa toistaiseksi. Ilmoita osallistumisesta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 viimeistään 15.6.2022, ellet ole ilmoittautunut tukijärjestelmään aiemmin. Mikäli haet tuen ennakkoa, osallistumisilmoituksen on oltava voimassa ennakon hakuun mennessä.

C-alue

Kunta

Uuhien pohjoinen kotieläintuki

Hae tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 10.3.2022.

Vuonna 2015 tai sen jälkeen toimitettu osallistumisilmoitus kansallisiin kotieläintukiin on voimassa toistaiseksi. Ilmoita osallistumisesta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 viimeistään 15.6.2022, ellet ole ilmoittautunut tukijärjestelmään aiemmin. Mikäli haet tuen ennakkoa, osallistumisilmoituksen on oltava voimassa ennakon hakuun mennessä.

C-alue

Kunta

Kuttujen pohjoinen kotieläintuki

Hae tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 10.3.2022.

Vuonna 2015 tai sen jälkeen toimitettu osallistumisilmoitus kansallisiin kotieläintukiin on voimassa toistaiseksi. Ilmoita osallistumisesta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 viimeistään 15.6.2022, ellet ole ilmoittautunut tukijärjestelmään aiemmin. Mikäli haet tuen ennakkoa, osallistumisilmoituksen on oltava voimassa ennakon hakuun mennessä.

Toimita selvitys kutun maidon käytöstä lomakkeella 410 viimeistään 31.1.2023.

C-alue

Kunta

Maidon tuotantotuki

Ilmoita osallistumisesta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 282. Jatkuva haku.

Ilmoita maidon suoramyynnit lomakkeella 230 viimeistään 17.1.2023.

C-alue

Kunta

Yleinen hehtaarituki

Hae Vipu-palvelussa päätukihaussa tai lomakkeella 101B viimeistään 15.6.2022. Ilmoita myös lohkotiedot ja muutokset maatila- ja osallistietoihin.[1]

Toimita hampun vakuustodistukset viimeistään 30.6.2021.

C2-C4+saaristo

Kunta

Teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki 

Hae tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 10.3.2022.

Vuonna 2015 tai sen jälkeen toimitettu osallistumisilmoitus kansallisiin kotieläintukiin on voimassa toistaiseksi. Ilmoita osallistumisesta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 viimeistään 15.6.2022, ellet ole ilmoittautunut tukijärjestelmään aiemmin. Mikäli haet tuen ennakkoa, osallistumisilmoituksen on oltava voimassa ennakon hakuun mennessä.

C3-C4

Kunta

[1] Ilmoita kasvulohkotiedot Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102B. Ilmoita Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A ja 102C, jos peruslohkotietoihin on tullut muutoksia. Ilmoita Vipu-palvelussa tai lomakkeilla 101A ja 101 D, jos maatilasi perustietoihin tai osallisten tietoihin on tullut muutoksia. Maatilan uudet osalliset voi ilmoittaa vain lomakkeella 101D.

Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2022