Maitorekisterin käyttöohje

Maitorekisteri on meijerikäsittelijöiden käyttöön tarkoitettu sovellus, jonka kautta käsittelijä ilmoittaa meijeriin toimitetut maitomäärät. Maitorekisterin tietoja käytetään C-tukialueen maidon tuotantotuen maksamisen perusteena sekä koko maan maidontuotannon tilastotietojen keräämiseen.

Kirjautumiseen vaaditaan käyttäjätunnukset, jotka antaa Ruokavirasto. Hae käyttöoikeudet Pääsynhallinnasta.

Maitorekisteri toimii parhaiten Firefox- ja Google Chrome -selaimella.

Sisäänkirjautuminen

Pääset kirjautumaan sovellukseen Maitorekisterin kirjautumissivulta (https://maitorekisteri.ruokavirasto.fi).

Sivun oikeassa laidassa on Ruokaviraston sähköpostiosoite (iascstuki@ruokavirasto.fi), jonka kautta voit pyytää apua teknisiin ongelmiin.

Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin ja paina ”Kirjaudu”- painiketta.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä kohdasta Kirjaudu

Kuva 1: Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin Kirjaudu-kohdassa

Maitorekisterin käyttö

Maitorekisterin sivulla ovat kaikki sovelluksen toiminnot. Oikealla yläkulmassa on käyttäjävalikko, josta aukeavat käyttäjän tiedot. Käyttäjän tiedoista näet minkä meijerin tai meijereiden tietoja sinulla on oikeus ilmoittaa.

Vasemmasta yläreunasta voit vaihtaa sivun kieltä ja oikeasta yläreunasta voit kirjautua ulos. Sivun oikeassa reunassa ovat uusimmat tiedotteet sekä sähköpostiosoite (iacstuki@ruokavirasto.fi), johon voit ongelmatilanteissa olla yhteydessä.

Maitorekisterin käyttökatko- ja huoltotiedotteet ovat sivun ylälaidassa.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä käyttökatko- ja huoltotiedotteesta sivun ylälaidassa

Kuva 2: Maitorekisterin käyttökatko- ja huoltotiedotteet sivun ylälaidassa.

Tarkista uusi tuottaja

Voit tarkistaa tuottajan tai asiakkaan osallisuuden maatilaan sovelluksen Tarkista tuottaja-kohdassa.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä kohdasta Tarkista tuottaja

Kuva 3: Voit tarkistaa tuottajan tai asiakkaan osallisuuden maatilaan sovelluksen Tarkista tuottaja-kohdassa.

Tarkista, onko maatilan uusi tuottaja merkitty hallinnon järjestelmässä maatilan osalliseksi. Tarkista uuden tuottajan osallisuus hyvissä ajoin ennen tuotantotietojen lähettämistä, jolloin mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua ajoissa. Et voi lähettää maidon tuotantotietoja, jos tuottaja ei ole maatilalla osallisena. Jos tuottaja ei ole maatilan osallinen, voi syynä olla esimerkiksi, ettei maaseutuelinkeinoviranomainen ole vielä tallentanut osallista hallinnon järjestelmään.

Jos tuottajan tarkistaminen ei onnistu tai sovellus ilmoittaa virheestä, varmista ensin tuottajalta, onko tilatunnus ja henkilötunnus tai y-tunnus oikein. Jos tiedot ovat oikein, pyydä tuottajaa selvittämään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, onko esimerkiksi osallisuuden muutoksesta tehty tarvittavat toimenpiteet hallinnon järjestelmään.

Täytä toiminnon molemmat avonaiset kohdat ja paina Tarkista osallisuus-painiketta.

Tuottajan osallisuus on tarkistettu ja sovellus kertoo onko tuottaja osallisena tilalla.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä kohdasta Tarkista tuottaja. Sovellus ilmoittaa, että tuottaja on osallisena tilallaKuva 4: Sovellus ilmoittaa, että tuottaja on osallisena tilalla.

Jos tuottajaa ei löydy tilan osallisista, ota ensin yhteys tuottajaan. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua, ota yhteys Ruokavirastoon.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä kohdasta Tarkista tuottaja. Sovellus ilmoittaa, että tuottaja ei ole tilan osallinenKuva 5: Sovellus ilmoittaa, että tuottaja ei ole tilan osallinen.

Tuotantotietojen lähetys

Valitse lähetettävät tuotantotiedot painamalla Lähetys – kohdassa Selaa-painiketta.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä tuotantotietojen valinta Lähetys-kohdassa.Kuva 6: Lähetettävän tuotantotiedon valinta Selaa-painikkeesta Lähetys-kohdassa.

Sovellukseen aukeaa ponnahdusikkuna, jonka kautta voit selata tiedostojasi. Valitse lähetettävä tiedosto ja paina ”Avaa” -painiketta.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä tuotantotietojen kooste Lähetys-kohdassaKuva 7: Valitun tiedoston kooste Lähetys-kohdassa.

Ponnahdusikkuna sulkeutuu ja valitsemastasi tiedostosta aukeaa kooste Lähetys -kohtaan.

Paina ”Lähetä”-painiketta, jos koosteen tiedot ovat oikein.

Lähetyksen yhteydessä saattaa tulla huomautuksia ja virheilmoituksia, joista sovellus kertoo ponnahdusikkunassa. Ponnahdusikkunassa tuotantotiedostojen huomautukset näkyvät keltaisella pohjalla ja virheet punaisella pohjalla.

Tiedoston lähettäminen onnistuu huomautuksesta huolimatta. Huomautus voi olla esimerkiksi: ”Tilalla ei ole edellisen kauden tuotantotietoja.”

Kuvakaappaus Maitorekisteristä Tuotantotiedoston huomautuksetKuva 8: Tuotantotiedoston huomautukset ponnahdusikkunassa.

Huomautus ”Asiakas ei ole enää osallisena tilalla.” voi tulla esimerkiksi sukupolvenvaihdostapauksissa. Tällöin asiakas on jo passivoitu maataloushallinnon järjestelmässä tilan osallisista. Näissä tapauksissa tarkista, että meijerin tiedoissa on uuden jatkajan tiedot.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä, Huomautus: Asiakas ei ole enää osallisena tilallaKuva 9: Huomautus: Asiakas ei ole enää osallisena tilalla.

Ellet halua lähettää tilan tietoja huomautuksen takia, voit myös poistaa kyseisen tilan tiedot lähetettävästä tuotantotiedostosta rastimalla rivin, jolle huomautus tulee.
Huomautuksena voi olla esimerkiksi ”Asiakkaan tuottama litramäärä ylittää määritellyn ylärajan.”. Tällä tarkoitetaan, että maidon määrä on yli 50 % tilan viimeisimpään tuotantotietoon nähden.

Jos sovellus havaitsee sanomassa virheellisen tiedon ja siitä tulee ponnahdusikkunaan virheilmoitus punaisella, et voi lähettää kyseisen tilan tietoja. Yksittäinen virheellinen tieto ei kuitenkaan estä sinua lähettämästä tiedoston muita tuotantotietoja. Virheilmoitus voi olla esimerkiksi: ” Asiakas ei ole osallisena tilalla. Ota yhteyttä Ruokavirastoon.”

Jos tiedostossa ei ole virheitä tai huomioita, tuotantotiedosto siirtyy suoraan maitorekisteriin läpi ilman erillistä ponnahdusikkunaa.

Taulukko 1: Virheilmoitukset

  Sovelluksen ilmoitus Mistä ilmoitus johtuu?
Virhe Tuotantosanoma on jo aiemmin ladattu maitorekisteriin. Kahta samalla tunnuksella olevaa sanomaa ei voi vastaanottaa.
Virhe Asiakasta ei löydy. Tarkista tallennus! Ota yhteyttä asiakkaaseen ja tarvittaessa Ruokavirastoon. Asiakasta ei löydy hallinnon rekisteristä.
Virhe Asiakas ei ole osallisena tilalla. Ota yhteyttä Ruokavirastoon. Asiakasta ei löydy hallinnon rekisteristä.
Virhe Tilatunnusta ei löydy. Ota yhteyttä tarvittaessa Ruokavirastoon. Tilatunnus on virheellinen tai tilatunnus ei ole aktiivinen.
Virhe Asiakkaalta on aineistossa useampia tuotantotietoja samalla tilatunnuksella ja samalle henkilö- tai y-tunnukselle. Samalle tilatunnus ja samalle henkilö- tai y-tunnukselle ei voi ilmoittaa samassa tiedostossa kahta tuotantotietoa.

Taulukko 2: Huomautukset

 

Sovelluksen ilmoitus

Milloin ilmoitus tulee?

Huomautus

Asiakkaan tuottaman maidon rasvaprosentti ylittää määritellyn ylärajan.

Maidon rasvaprosentti on suurempi kuin 10.

Huomautus

Asiakkaan tuottaman maidon rasvaprosentti alittaa määritellyn alarajan.

Maidon rasvaprosentti on pienempi kuin 1.

Huomautus

Asiakkaan tuottama litramäärä alittaa määritellyn alarajan.

Asiakkaan tuottama litramäärä on yli 50 % pienempi kuin edellisen kuukauden litramäärä.

Huomautus

Asiakkaan tuottama litramäärä ylittää määritellyn ylärajan.

Asiakkaan tuottama litramäärä on yli 50 % suurempi kuin edellisen kuukauden litramäärä.

Huomautus

Tilalta ei ole edellisen kauden tuotantotietoja.

Tilalta ei ole edellisen kauden tuotantotietoja.

Huomautus

Asiakas ei ole enää osallisena tilalla.

Asiakas on ollut tilalla osallisena, mutta osallinen on passivoitu hallinnon järjestelmästä. Esim. tilan edellinen omistaja. Litrojen ilmoittaminen onnistuu.

Huomautus

Tilatunnuksella on aineistossa enemmän kuin yhden asiakkaan tuotantotieto.

Samalle tilatunnukselle on samassa aineistossa useampi kuin yksi tuotantotieto eri asiakkaalle.

Huomautus

Tilatunnuksella on jo tuotantotieto tuotantokaudelle. Jos lähetät sanoman, vanha tieto korvataan tämän sanoman tuotantotiedoilla.

Kyseisellä tuotantokaudella on samalle tilatunnukselle, asiakkaalle ja meijerille jo tuotantotieto.

Huomautus

Tilatunnuksella on jo tuotantotieto tuotantokaudelle toiselle asiakkaalle. Jos lähetät sanoman, tilalle lisätään uusi tuotantotieto.

Kyseisellä tuotantokaudella on tilatunnuksella ja samalle meijerille tuotantotieto myös toiselle asiakkaalle.

Lähetetyt tuotantotiedot tuotantokausittain

Tuotantotiedot -taulukossa näet kaikki lähettämäsi tuotantotiedostot ja mitkä tiedot on lähetetty ja mitkä ei. Näet lähetetyt tiedostot tuotantokauden kohdalta.

Kuvakaappaus Maitorekisteristä, Tuotantotiedot-taulukon Rajaa taulukkoa-kohtaKuva 10: Tuotantotiedot-taulukon Rajaa taulukkoa-kohta.

Kun painat näytä, näet lähetyksessä tulleet virheet ja huomautukset. Voit rajata taulukkoa meijerin tai tuotantokauden mukaan valitsemalla taulukon päältä vasemmalta ”Rajaa taulukkoa”.

Lähetetyistä sanomista on taulukossa tiedot tuotantokaudesta, meijeristä, tuottajien lukumäärästä ja litroista. Taulukon yläreunassa näkyy tummanharmaa palkki, jossa voit järjestää taulukkoa näiden tietojen mukaan. Esim. Tuotantokausi-sarakkeessa pystyt järjestämään tuotantotiedostot aikajärjestykseen. Tuottajien ja litrojen sarakkeesta voit muuttaa taulukkoa suuruusjärjestykseen.

Tiedoston tarkemman sisällön saat auki klikkaamalla sitä koskevaa riviä. Näet ”Näytä” -painikkeen kautta lähetetyt tiedot. Pystyt halutessasi rajaamaan tietoja sen mukaan, onko tiedot lähetetty, tuottajan, tilatunnuksen, huomautuksen tai ilmoituksen mukaisesti.

Taulukon alareunan nuolilla voit selata taulukon välilehtiä lähetetyistä tuotantotiedostoista. Taulukon alareunassa on valikko, josta voit vaihtaa taulukossa näkyvien tuotantotietojen määrää.