Vipu-ohje: EU:n eläinpalkkioiden haku 2022

Julkaisupäivä: 15. joulukuuta 2021

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

1. EU:n eläinpalkkiot vuonna 2022

EU:n eläinpalkkioita ovat EU:n lypsylehmäpalkkio, EU:n nautapalkkio ja EU:n lammas- ja vuohipalkkio. EU:n eläinpalkkioita voivat hakea nauta-, lammas- ja vuohitilat.

Hae EU:n eläin­palk­ki­oi­ta viimeistään 3.3.2022 klo 23.59.

2. EU:n eläinpalkkioiden hakeminen Vipu-palvelussa

Sähköinen asiointi

Säh­köi­nen asi­oin­ti -pai­nik­kees­ta avau­tuu säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa mu­ka­na ole­vat tuki­haut ja il­moi­tuk­set. Haku­aika -koh­das­sa näet kun­kin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit ra­ja­ta ruu­dus­sa nä­ky­viä toi­min­to­ja va­lit­se­mal­la Näy­tä kaik­ki tai vain ne ha­ke­muk­set/il­moi­tuk­set, joi­den haku­aika on me­neil­lään. Valitse EU:n eläinpalkkioiden haku.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta kohdasta Sähköinen asiointiKuva 1: Sähköisen asioinnin etusivu. Valitse EU:n eläinpalkkioiden haku

Tietojen täyttäminen

Ensimmäisenä sinulle tulee hakijan valinta. Va­lit­se hakija alas­ veto­va­li­kon lis­tas­ta, jos­sa ovat kaik­ki ti­lan osal­li­set.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta kohdasta Hakijan tiedotKuva 2: Hakijan tiedot -välilehti, hakijan valinta

Vipu kertoo Hakijan tiedot- ja Hakemustiedot- välilehdellä, millä tukialueella tilasi sijaitsee.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta tilasi sijaitsee tukialueella infotekstistäKuva 3: Vipu kertoo, millä tukialueella tilasi sijaitsee

Siirry seuraavaksi Hakemustiedot-välilehdelle.

Hakemustiedot

EU:n eläinpalkkioita haetaan toimenpiteittäin. Vipu näyttää pelkästään ne eläinpalkkioiden toimenpiteet, joita voit hakea tilasi tukialueen mukaan.

Valitse kaikki toimenpiteet, joihin haluat hakea palkkiota tukivuodelle.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta kohdasta Hakemustiedot AB-alueen mantere ja sisäsaaristo tukialueellaKuva 4: EU:n eläinpalkkioiden toimenpiteiden -valinta AB-alueen mantere ja sisäsaaristo tukialueella

Jos olet aloittanut tai aloitat uuhien pidon vuonna 2022 ja haet EU:n lammas- ja vuohipalkkiosta toimenpidettä Uuhipalkkio AB Manner-Suomi, Uuhipalkkio Manner-Ahvenanmaa tai Uuhipalkkio tukialueen AB ulkosaaristo, hae tällöin myös karitsointipoikkeusta tällä lomakkeella. Voit hakea karitsointipoikkeusta, jos olet rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi Ruokaviraston eläintenpitäjärekisteriin lampaiden osalta vuonna 2022. Hae karitsointipoikkeusta rastimalla kohta: ”Olen aloittanut uuhien pidon vuonna 2022 ja haluan käyttää aloittavan tilan karitsointipoikkeusta. Olen rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi Ruokaviraston eläintenpitäjärekisteriin lampaiden osalta vuonna 2022”.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta, karitsointipoikkeus.Kuva 5: Hae karitsointipoikkeusta rastimalla kohta: ”Olen aloittanut uuhien pidon vuonna 2022 ja haluan käyttää aloittavan tilan karitsointipoikkeusta. Olen rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi Ruokaviraston eläintenpitäjärekisteriin lampaiden osalta vuonna 2022”

Jos haet EU:n lammas- ja vuohipalkkion toimenpidettä Kuttupalkkio AB-alue, toimita lomake 410 Selvitys kutun maidon käytöstä liitteineen maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tukivuoden päätyttyä. Tarkista viimeinen palautuspäivämäärä tukiehdoista.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta, lomakkeen 410 infoteksti.Kuva 6: Jos haet EU:n lammas- ja vuohipalkkion toimenpidettä Kuttupalkkio AB-alue, toimita lomake 410 Selvitys kutun maidon käytöstä liitteineen maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tukivuoden päätyttyä.

Kun olet rastittanut kaikki toimenpiteet, joista haluat hakea palkkiota tukivuodelle, siirry Yhteenveto ja lähetys välilehdelle.

Yhteenveto ja lähetys

Anna sähköpostiosoite, johon vahvistusviesti lähetetään. Lähetä käsiteltäväksi -painike aktivoituu tämän jälkeen. Tarkista hakemukselle tallennetut tiedot ja lähetä hakemus käsiteltäväksi.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta kohdasta Yhteenveto ja lähetysKuva 7: Yhteenveto ja lähetys -osio

Lähetyksen jälkeen

Lähetyksen jälkeen varmista Tulosta hakemustiedot -painikkeen kautta tulosteelta, että sivun oikeaan ylälaitaan on tullut viesti, jossa kerrotaan ilmoituksen lähetysaika. Yhteenveto kannattaa tallentaa koneelle tai tulostaa. Myös sähköpostiisi on saapunut vahvistusviesti. Voit nyt palata Sähköisen asioinnin etusivulle tai sulkea Sähköisen asioinnin.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta, Tulosta yhteenvetoKuva 8: Tulosta yhteenveto- painike
Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden haun yhteenvetotulosteestaKuva 9: EU:n eläinpalkkioiden haun yhteenvetotuloste

Muutoksien tekeminen lähetettyihin tietoihin

Mikäli lähettämisen jälkeen on tarpeen tehdä muutoksia lähetettyihin tietoihin, onnistuu se menemällä uudelleen Sähköisen asioinnin kautta EU:n eläinpalkkioiden hakuun. Täältä voit valita Yhteenveto ja lähetys -välilehdeltä Peruuta lähetys -toiminto, muutoksia hakemukseen voit tehdä 3.3.2022 asti. Muis­tat­han lä­het­tää ha­ke­muk­sen uu­del­leen mah­dol­li­sen pe­ruu­tuk­sen jäl­keen!

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta, Peruuta lähetysKuva 10: Hakemuksen peruuttaminen