Vipu-ohje: Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus ja maksuhakemus 2022

Julkaisupäivä: 12. tammikuuta 2022

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot

1. Eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2022

Eläinten hyvinvointikorvausta voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Vuoden 2022 sitoumusta haetaan ajalle 1.1.2022–31.12.2022 Vipu-palvelussa. Samalla kertaa haetaan korvauksen maksua. Valittujen toimenpiteiden mukaisten ehtojen toteuttaminen on aloitettava 1.1.2022. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot löydät tästä. 

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksua tulee hakea vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa. Sitoumusta ja maksua haetaan samalla kerralla. Niitä on mahdollista hakea myös paperisella hakemuksella (lomake 472), joka tulee toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Voit valita haluamasi määrän toimenpiteitä sitoumuksen kohteena olevalle eläinlajille huomioiden tuotantosuunnan ja tuotantorakennusten tekniset toteutukset. Jos kasvatat useampaa kuin yhtä korvauskelpoista eläinlajia - kutakin vähintään sitoumusehtojen mukaisen eläinyksikkömäärän - sitoumukselle voit valita toimenpiteitä koskien useampia eläinlajeja. Toimenpiteiden valintaan liittyy tiettyjä rajoituksia luonnonmukaisen kotieläintuotannon tiloille sekä päällekkäisille toimenpiteille.

2. Eläinten hyvinvointikorvauksen hakeminen Vipu-palvelussa

Sähköinen asiointi

Kuvakaappaus Vipusta, Valitse sähköinen asiointiKuva 1. Valitse sähköinen asiointi.

Eläinten hyvinvointikorvauksen hakeminen tehdään Vipu-palvelun Sähköisessä asioinnissa. Säh­köi­seen asi­oin­tiin pää­set ylä­va­li­kon Säh­köi­nen asi­oin­ti -koh­das­ta tai vaih­to­eh­toi­ses­ti etu­si­vun Hae tu­kia ja il­moi­tuk­sia -pai­nik­keen kaut­ta. 

Etu­si­vun ylä­pal­kin Säh­köi­nen asi­oin­ti -pai­nik­kees­ta avau­tuu säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa mu­ka­na ole­vat tuki­haut ja il­moi­tuk­set. Haku­aika -koh­das­sa näet kun­kin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit ra­ja­ta ruu­dus­sa nä­ky­viä toi­min­to­ja va­lit­se­mal­la Näy­tä kaik­ki tai vain ne ha­ke­muk­set/il­moi­tuk­set, joi­den haku­aika on me­neil­lään. Valitse Eläinten hyvinvointikorvaus.

Kuvakaappaus Vipusta, EHK:n hakemuksella Tuenhakijan-valintaKuva 2: Sähköisen asioinnin etusivu. Valitse Eläinten hyvinvointikorvaus.

Tietojen täyttäminen

Ensimmäisenä sinulle tulee tuenhakijan eli korvauksenhakijan valinta.  Alasvetovalikossa on lueteltu maatilan osalliset.

Jos korvauksenhakijana on yhteisö, valitse maatilan osallisista henkilö, joka täyttää korvauksen ikäehtoa. Valitse Yhteisö ei kuuluu ikävaatimusten piiriin, jos korvauksenhakija on julkisoikeudellinen yhteisö, esimerkiksi koulu- tai vankilatila.

Kuvakaappaus Vipusta, Tuenhakijan valintaKuva 3: Hakijan tiedot -osio, tuenhakijan valinta.

Siirry seuraavaksi Hakemustiedot-osioon.

Palauttamalla tämän hakemuksen haen eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ajalle 1.1.2022 –31.12.2022 ja korvauksen maksamista vuodelle 2022.

Seuraavaksi alapuolelle aukeaa valikko, josta vihreää paneelia klikkaamalla valitaan haettava eläinlaji. Valitse eläinlajille haluamasi toimenpiteet.

Kuvakaappaus Vipusta, nautojen toimenpiteiden valinnastaKuva 4: Nautojen toimenpiteiden -valinta

Kuvakaappaus Vipusta, sikojen toimenpiteiden valinta
Kuva 5. Sikojen toimenpiteiden -valinta

Huomioi! Et voi valita samanaikaisesti sikatilalla toimenpidettä 2.5 Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen ja 2.7 Sikojen virikkeet. Kun rastitetaan kohta 2.7 Sikojen virikkeet, muuttuu kohta 2.5 Lihasikojen ja vieroitettujen porsaiden kuivittaminen passiiviseksi.

Kuvakaappaus Vipusta, sikojen toimenpiteiden valinta.
Kuva 6: Sikojen toimenpiteiden valinnoissa, jos valitset toimenpiteen 2.5 se sulkee 2.7 toimenpiteen valinnan pois. Jos valitset toimenpiteen 2.7 se sulkee toimenpiteen 2.5 pois.

Toisensa poissulkevia toimenpiteitä 2.4a. Parannetut porsimisolosuhteet tai 2.4b. Vapaaporsitus voit hakea tilan kaikille emakoille ja ensikoille, jolloin ilmoitat eläinmäärän kohdassa "Emakot väh. 8 kk". Jos toteutat toimenpidettä vain osalle ensikoista ja emakoista, ilmoita koko vuoden käytössä olevien tukiehtojen mukaisten vapaaporsituskarsinoiden määrä kohdassa "Vapaaporsituskarsinoiden lkm".

Kuvakaappaus Vipusta, Lampaiden ja vuohien toimenpiteiden -valinta
Kuva 7: Lampaiden ja vuohien toimenpiteiden -valinta

Kuvakaappaus Vipusta, siipikarjan toimenpiteiden valinnasta.
Kuva 8: Siipikarja toimenpiteiden -valinta

Jos valitset toimenpiteen 4.2 on sinun pakollista antaa teurastettujen broilereiden tai kalkkunoiden määrä.

Jos olet valinnut Hyvinvointisuunnitelma-toimenpiteitä (1.1.,2.1.,3.1. tai 4.1.) liitä Hyvinvointisuunnitelma ja muut liitteet (esim. pakolliset: ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi) hakemukseen. Voit valita useita tiedostoja, jotka voit kohdistaa valitsemasi eläinlajin Hyvinvointisuunnitelmaan. Liitteet näkyvät nimeltä Lisätyt liitteet - kohdan alla. Hyvinvointisuunnitelma on palautettava 2.2.2022 mennessä. Tämän jälkeen palauttaminen aiheuttaa koko tukihakemukselle myöhästymispäiviä ja vähennyksiä tukeen tai tuen hylkäämisen.

Kuvakaappaus Vipusta, hyvinvointisuunnitelmien liitteiden lisäämisestä.Kuva 9: Eläinten hyvinvointisuunnitelmien liitteiden lisääminen

Kun olet antanut sitoumuksen ja korvauksen hakuun liittyvät tiedot, siirry Yhteenveto ja lähetys välilehdelle. Jos olet valinnut 2.4b. - toimenpiteen Vapaaporsitus, ilmoita lisätiedoissa olemasssa olevien 6m2 - kokoisten käytössä olevien sekä rakenteilla olevien vapaaporsituskarsinoiden määrä. Anna sähköpostiosoite, johon vahvistusviesti lähetetään. Lähetä käsiteltäväksi -painike aktivoituu tämän jälkeen. Tarkista hakemukselle tallennetut tiedot ja lähetä hakemus käsiteltäväksi.

Kuvakaappaus Vipusta, yhteenveto ja lähetys osio.Kuva 10: Yhteenveto ja lähetys-osio

Lähetyksen jälkeen varmista Tulosta hakemustiedot -painikkeen kautta tulosteelta, että sivun oikeaan ylälaitaan on tullut viesti jossa kerrotaan ilmoituksen lähetysaika. Yhteenveto kannattaa tallentaa koneelle tai tulostaa. Myös sähköpostiisi on saapunut vahvistusviesti. Voit nyt palata Sähköisen asioinnin etusivulle tai sulkea Sähköisen asioinnin.

Kuvakaappaus Vipusta, eläinten hyvinvointikorvauksen yhteenvetotulosteestaKuva 11: Eläinten hyvinvointikorvauksen yhteenvetotuloste

Lähettämisen jälkeen

Mikäli lähettämisen jälkeen on tarpeen tehdä muutoksia lähetettyihin tietoihin, onnistuu se menemällä uudelleen Sähköisen asioinnin kautta  Eläinten hyvinvointikorvaus -osioon. Täältä voit valita Yhteenveto ja lähetys -välilehdeltä Peruuta lähetys -toiminto, muutoksia hakemukseen voit tehdä 2.2.2022 asti. Muuta hakemusta ja lähetä se uudelleen.

Kuvakaappaus Vipusta, Hakemuksen peruuttaminenKuva 12: Hakemuksen peruuttaminen

3. Eläinmäärien laskeminen

Jos haet korvausta sika- ja siipikarjan perusteella, ilmoita haettava arvio eläinmäärästä. Toteutunut, lopullinen eläinmäärä sinun tulee ilmoittaa helmikuussa 2023 Eläinmääräilmoituksella. Koska hakemuksessa haettu määrä on arvio, eläinmäärää on myöhemmin mahdollista alentaa (lisääminen ei mahdollista).

Sikatiloilla eläinmäärä lasketaan kuukauden 1. päivien keskiarvoina, niin että keskimäärää laskiessa jätä huomioimatta ne kaksi kuukautta, jolloin sikoja on ollut vähiten.

Eläinmäärän laskentaesimerkki sikatiloilla

Laske eläinten määrä 1.1.–31.12.2022 arvioimalla joka kuukauden 1. päivän eläinmäärä. Jätä keskimäärää laskiessasi huomioimatta ne kaksi kuukautta, jolloin sikoja on ollut vähiten. Esimerkki lihasikojen keskimäärästä: Sikoja 1. päivinä tammi–kesäkuussa 500 kpl, heinäkuussa 0 kpl ja elo–joulukuussa 600 kpl. Vähennä määrästä kaksi kuukautta, jolloin eläimiä on ollut vähiten, eli 0 kpl ja 500 kpl. Vähennyksen jälkeen eläinmääräksi jää yhteensä 5 500 kpl kymmenelle kuukaudelle. Eläimiä on siis keskimäärin 5 500 kpl / 10 kk = 550 kpl / kk. Ilmoita keskimääräiseksi eläinmääräksi lihasikojen kohdassa 550 kpl. Et voi korottaa tässä ilmoittamaasi lukua enää myöhemmin, vaikka toteutunut määrä olisi korkeampi.

Eläinmäärän laskentaesimerkki siipikarjatiloilla.

Jos haet siipikarjan toimenpiteitä 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ja 4.5, ilmoita broilerien, kalkkunoiden ja/tai munivien kanojen keskimääräinen lukumäärä (kpl). Laske eläinten määrä 1.1. - 31.12.2022 arvioimalla joka kuukauden 1. päivän eläinmäärä . Keskimäärää laskiessa jätä huomioimatta ne neljä kuukautta, jolloin siipikarjaa on ollut vähiten. Kuitenkin broilerien eläinmäärä lasketaan kuukauden 1.-5. päivän mukaisena eli yksi eläinmäärä joltain näiltä päiviltä.

Jos haet toimenpidettä 4.2, ilmoita edellä mainitun lisäksi teurastettujen broilerien ja/tai teurastettujen kalkkunoiden keskimääräinen lukumäärä (kpl).

Sika- ja siipikarjatilojen on tehtävä aina eläinmääräilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperisella lomakkeella 2.2.2023 mennessä.