Vipu-ohje: Meijerimaidon tuotantotuen hakeminen

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

1. Meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoitus

Voit palauttaa meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoituksen Vipu-palvelussa. Haku on auki jatkuvasti.

Sinun ei tarvitse palauttaa osallistumisilmoitusta, jos olet osallistunut maidon tuotantotukeen jo aikaisemmin. Osallistuminen on voimassa toistaiseksi. Voit varmistaa osallistumisilmoituksesi voimassaolon Vipun Maatila -valikon Kotieläintuotanto ja maito -osiosta.

2. Kotieläintuotanto ja maito -osiossa on tietoa maidontuotannosta ja maidon tuotantotuen hakemuksista

Maatila-valikon Kotieläintuotanto ja maito-osiossa on:

 • meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoituksen voimassaolo.
 • meijerimaidon tuotantotuen hakemukset.
 • meijeriin toimitettujen maitojen määrät (meijerit tallentavat määrät Maitorekisteriin).
 • suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemukset ja maidon suoramyyntien määrät (hakija ilmoittaa määrät kuntaan lomakkeella 230).

Kotieläintuotanto ja maitoKuva 1. Valitse Maatilavalikosta Kotieläintuotanto ja maito.

Meijerimaidon osallistumisilmoituksen voissaoloKuva 2. Osallistumisilmoituksen voimassaoloaika.

3. Osallistumisilmoituksen palauttaminen

Palauta meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoitus, jos:

 • haet tukea ensimmäistä kertaa
 • vaihdat tuenhakijaa esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen johdosta.

1. Avaa Vipun etu­si­vun ylä­pal­kin Säh­köi­nen asi­oin­ti -pai­nik­kees­ta Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut. Va­lit­se Meijerimaidon tuotantotukeen osallistuminen ja tuen haku (C-tukialue).

Sähköisen asioinnin etusivuKuva 3. Valitse Sähköisen asioinnin etusivulta Meijerimaidon tuotantotukeen osallistuminen ja tuen haku (C-tukialue).

2. Laita rasti Osallistun meijerimaidon tuotantotuen järjestelmään -kohtaan. Paina Luo uusi hakemus.

Osallistumisilmoitus ja hakemusKuva 4. Osallistumisilmoitus ja hakemus -osio.

3. Valitse tuenhakija alas­veto­va­li­kon listasta, jossa ovat kaikki tilan osalliset.  Jos valitsemallasi tuenhakijalla ei ole tilinumeroa, lisää se tilinumerokenttään.

4. Kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija tai hakijan puoliso on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias. Jos hakija on yhteisö (esim. kuolinpesä, maatalousyhtymä tai osakeyhtiö), valitse kuka osallisista täyttää ikäehdon. Tämän osallisen on myös harjoitettava itse maataloutta. Ikäehto ei koske julkisoikeudellista yhteisöä (esim. vankila- tai koulutilaa).

5. Luo uusi hakemus. Ensimmäiseksi tukikuukaudeksi tulee vuoden ensimmäisessä hakemuksessa aina tammikuu.

Tuenhakijan tilinumero puuttuuKuva 5. Tuenhakijan tilinumero puuttuu.

Luo uusi hakemusKuva 6. Tuenhakijan valinta ja ensimmäinen tukikuukausi.

6. Tilallesi muodostuu osallistumisilmoitus. Voit halutessasi muokata tuenhakijaa tai poistaa hakemuksen kyseisistä painikkeista.

7. Kun kaikki on valmista siirry Yhteenveto ja lähetys -välilehdelle.

Siirry seuraavaan osioonKuva 7. Tarvittavien tietojen muokkaaminen.

8. Anna sähköpostiosoite, johon haluat saada vahvistusviestin osallistumisilmoituksen lähettämisestä.

9. Tar­kis­ta il­moi­tuk­sel­le tal­len­­tamasi tie­dot ja lä­he­tä il­moi­tus kä­si­tel­tä­väk­si.

Yhteenveto ja lähetys -osioKuva 8. Yhteenveto ja lähetys -osio.

10. Tar­kis­ta säh­kö­pos­tis­ta­si, että olet saa­nut vahvistusviestin ilmoituksen lä­he­tyk­ses­tä. 

Osallistumisilmoituksen peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa osallistumisen tukijärjestelmään, toimita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vapaamuotoinen kirjallinen peruutus. Meijerimaidon tuotantotuki maksetaan sinulle vielä perumisvuodelta.

4. Tuenhakijan vaihtaminen voimassa olevaan osallistumisilmoitukseen

Voit vaihtaa tuenhakijan voimassa olevaan osallistumisilmoitukseen luomalla uuden hakemuksen. Tämä ei teknisistä syistä onnistu heti tammikuun alussa. Jos haluat tehdä muutoksia alkuvuodesta, ota ensin yhteys kuntaan ja tarkista, että vuoden hakemukset on avattu käsittelyyn.

 1. Avaa Vipun etu­si­vun ylä­pal­kin Säh­köi­nen asi­oin­ti -pai­nik­kees­ta Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut. Va­lit­se Meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoitus.
 2. Luo uusi hakemus. Valitse tuenhakija alas­veto­va­li­kon listasta, jossa ovat kaikki tilan osalliset.  Jos valitsemallasi tuenhakijalla ei ole tilinumeroa, lisää se tilinumerokenttään.
 3. Valitse ensimmäinen tukikuukausi, jonka maidontuotannosta tuki maksetaan uudelle hakijalle. Voit valita ensimmäiseksi tukikuukaudeksi aikaisintaan kuluvan kuukauden.
 4. Siirry Yhteenveto- ja lähetys välilehdelle.
 5. Anna sähköpostiosoite, johon haluat saada vahvistusviestin osallistumisilmoituksen lähettämisestä.
 6. Tar­kis­ta il­moi­tuk­sel­le tal­len­­tamasi tie­dot ja lä­he­tä hakijan vaihto kä­si­tel­tä­väk­si.
 7. Tar­kis­ta säh­kö­pos­tis­ta­si, että olet saa­nut vahvistusviestin ilmoituksen lä­he­tyk­ses­tä. 

Tuenhakijan vaihtaminen voimassaolevaan osallistumisilmoitukseenKuva 9. Tuenhakijan vaihtaminen voimassaolevaan osallistumisilmoitukseen.