Vipu-ohje: Liite 103A

Liite 103A (Tukioikeuslomake) on tilakohtainen tuloste, joten sitä ei ole saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolla. Viljelijät ja tukioikeuksia omistavat maanomistajat voivat tulostaa liitteen Vipu-palvelusta.

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen

Viljelijä, näin avaat liitteen 103A Maatila-valikosta

Pää­set avaa­maan ja tu­los­ta­maan liitteen 103A Maa­tila-va­li­kon kaut­ta. Va­li­tse Maatila-valikosta Ha­ke­muk­set ja il­moi­tuk­set.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta

Kuva1: Kirjaudu Vipu-palveluun ja valitse Maatila-välilehdeltä Hakemukset ja ilmoitukset.

Valitse seu­raa­van nä­ky­män va­li­kos­ta Tuki­oi­keus­lo­ma­ke 103A. Tä­män jäl­keen liite tu­lee va­li­kon vie­reen avat­ta­vak­si lin­kik­si.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta

Kuva 2: Tulosta liite 103A

Maanomistaja, näin avaat liitteen 103A Vipu-palvelusta

Maan­o­mis­ta­jan 103A-liitteen saat kir­jau­tu­es­sa­si Vi­puun. Liite 103A on mah­dol­lis­ta tu­los­taa, jos Vi­puun kir­jau­tu­nut hen­ki­lö on itse tuki­oi­keuk­sien omis­ta­ja­na. Jos esi­mer­kik­si kuo­lin­pesä on tu­kioi­keuk­sien omis­ta­ja, liitteen 103A tu­los­ta­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Pyy­dä lo­ma­ket­ta täl­löin kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta.

Avaa Vipu-palvelussa osio Omat tiedot. Valitse tämän jälkeen linkki Esitäytetyt tukioikeuslomakkeet.

Kuvakaappaus Vipusta, Omat tiedot -osioKuva 3. Omat tiedot -osio

Kuvakaappaus Vipusta, Esitäytetyt tukioikeuslomakkeetKuva 4. Esitäytetyt tukioikeuslomakkeet

Miltä lomake näyttää?

Kuvakaappaus liitteestä 103AKuva 5: Esimerkki lomakkeesta 103A