Ongelmia tukiyhteenvedon tulostamisessa? -toimi näin - Vipukäyttäjän ohje

Tuki­yh­teen­ve­don tu­los­ta­mi­ses­sa (tu­los­ta mak­su­ta­pah­tu­man tie­dot), tuki­las­kel­man ja tuki­las­kel­man tu­los­teen nä­ky­mi­ses­sä voi olla on­gel­mia joil­la­kin se­lai­mil­la.

Se­lai­mes­sa­si voi olla pääl­lä pon­nah­dus­ik­ku­noi­den esto tai uB­lock Ori­gin -oh­jel­ma, joka es­tää tuki­yh­teen­veto­tu­los­teen au­ke­a­mi­sen.

Tu­los­ta mak­su­ta­pah­tu­man tie­dotTu­los­ta mak­su­ta­pah­tu­man tie­dot -valinta

 

Ponnahdusikkunan eston poistaminen käytöstä

Esi­mer­kik­si Mo­zil­la Fire­fo­xin -se­lai­mel­la tar­kis­ta pon­nah­dus­ik­ku­nan ase­tuk­set va­lit­se­mal­la se­lai­men oi­ke­as­ta ylä­lai­das­ta kol­me vii­vaa -va­li­kos­ta Ase­tuk­set.

Se­lai­men ase­tuk­siin siir­ty­mi­nenSe­lai­men ase­tuk­siin siir­ty­mi­nen

 

Va­lit­se ase­tuk­sis­ta Tie­to­suo­ja ja tur­val­li­suus ja siel­tä Oi­keu­det-koh­ta. Pois­ta Estä pon­nah­dus­ik­ku­nat -koh­das­ta täp­pä, min­kä jäl­keen tu­los­teen nä­ky­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Pon­nah­dus­ik­ku­nan esto pois pääl­täPon­nah­dus­ik­ku­nan esto pois pääl­tä

 

uBlock Origin -ohjelman poistaminen käytöstä

Esi­mer­kik­si Goog­le Chro­men -se­lai­mes­sa saat­taa olla uB­lock Ori­gin ase­tus pääl­lä, mikä es­tää mak­su­ta­pah­tu­mien tu­los­teen au­ke­a­mi­sen.
Sen saat pois pääl­tä va­lit­se­mal­la se­lai­men oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa ole­vaa pu­nais­ta UO-ku­va­ket­ta.

uB­lock Ori­gin pääl­läuB­lock Ori­gin on pääl­lä

 

Klik­kaa vir­ta­pai­ni­ke-ku­va­ket­ta, min­kä jäl­keen uB­lock Ori­gin ei ole enää käy­tös­sä si­vul­la. Tä­män jäl­keen Mak­su­ta­pah­tu­mien tu­los­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

uB­lock Ori­gin pois pääl­täuB­lock Ori­gin pois pääl­tä