Kasvihuonetuotannon tuki

Kasvihuonetuotannon tuki on koko maassa maksettava kansallinen tuki. Voit hakea tukea sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 109.

Tukialueilla A ja B kasvihuonetuki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena, jolloin myös kasvihuoneen on sijaittava tukialueella A tai B. Tukialueella C tuki on pohjoista tukea ja maksetaan vain niille kasvihuonealoille, jotka sijaitsevat C-alueella.

Tukikelpoiset tuotteet

Voit hakea tukea seuraavista tuottamistasi kasveista tai kasviryhmistä:

 • tomaatti
 • kasvihuonekurkku
 • avomaankurkku
 • salaatti (Lactuca sativa ja Cichorium-lajit)
 • lehtitilli
 • persilja
 • paprika
 • kiinankaali
 • leikkokukat
 • leikkovihreä
 • ryhmäkasvit
 • sisätiloihin tarkoitetut ruukussa viljeltävät koristekasvit.

Voit hakea tukea myös salaatin sekä ruukkulehtitillin ja ruukkupersiljan taimituotantoon omaan kasvihuonekäyttöösi. Muu taimituotanto ei oikeuta tukeen.

Tuen määräytyminen

Saamaasi tuen määrään vaikuttavat kasvien viljelypinta-ala sekä viljelyjakson pituus (2–7 kk vai yli 7 kk). Kasvihuoneiden tulee olla hallinnassasi ja viljelyssä 15.5. sekä huoneiden tulee täyttää tietyt tekniset vaatimukset. Tuki myönnetään kasvien viljelypinta-alaa kohti (m2).

Lue muista tuen ehdoista hakemuslomakkeen hakuohjeesta.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Tuki on haettavissa 15.2.-10.3.2021. Tuen myöntävä viranomainen on Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskus (Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto).

Ruokavirasto maksaa tuen hakuvuonna kahdessa erässä: ensimmäinen erä huhtikuussa ja toinen, lopullinen erä kesäkuussa.

Tuen määrä

Etelä-Suomi

Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Viljelykausi euroa/m2
Lyhyt: vähintään 2kk, mutta enintään 7kk 3,2
Pitkä: yli 7kk 8,9

Pohjois-Suomi

Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Viljelykausi euroa/m2
Lyhyt: vähintään 2kk, mutta enintään 7kk 3,3
Pitkä: yli 7kk 9,1

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2021