Myyntikasvivaatimus koskee myös osaa kotieläintiloista

Myyntikasvivaatimus koskee maatilaasi vuodesta 2022 alkaen, jos tilallasi on vuonna 2017 alkanut sitoumus luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, mutta kotieläintuotantosi on tavanomaista. Vaatimus koskee tilaasi, vaikka vuonna 2017 antamasi sitoumus olisi korvattu uudella lisäalan liittämisen vuoksi.

Vaatimus ei ole uusi, vaan se sisältyy luomusitoumuksen ehtoihin. Ehtojen mukaan tilan, joka ei noudata myyntikasvivaatimusta, koska pääosa tilan sadoista käytetään oman karjan rehuksi, on viimeistään kuudentena vuonna noudatettava myyntikasvivaatimusta tai siirrettävä kotieläimet luonnonmukaiseen tuotantoon.

Myyntikasvivaatimuksen täyttämiseen on kaksi vaihtoehtoa:

  • Ilmoita sitoumusalastasi vuonna 2022 vähintään 30 % niin sanotuille myyntikasveille
  • Ilmoita luonnonmukaiseen tuotantoon se eläinlaji, jonka rehuksi valtaosa tilasi sadoista on käytetty.

Jos päätät aloittaa luonnonmukaisen kotieläintuotannon, ilmoita kyseinen eläinlaji valvontajärjestelmään viimeistään 30.4.2022. Voit myös hakea luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen muuttamista sitoumukseksi luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta. Hae sitoumuksen muuttamista päätukihaun yhteydessä.

Jos tilasi pinta-ala kasvaa tai eläintuotanto päättyy tai pienenee siten, että pääosaa sadoista enää käytetä tilasi eläinten rehuksi, voit tehdä yhteistyösopimuksen luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen antaneen tilan kanssa. Tällöin pääosa tilasi rehuista tulee toimittaa yhteistyötilalle. Ota tällöin aina yhteys ELY-keskukseen yksityiskohtien selvittämiseksi.

Jos et toteuta mitään edellä kerrotuista vaihtoehdosta, sitoumuksesi päättyy. Tällöin viimeinen vuosi, josta saat korvauksen, on 2021. Saat kuitenkin pitää sitoumuskauden aikana maksetut korvaukset.

Myyntikasveilla tarkoitetaan muita pelto- ja puutarhakasveja kuin nurmikasveja. Täydellinen luettelo hyväksyttävistä kasveista on vuoden 2021 luonnonmukaisen tuotannon sitoumusehdoissa.

Seuraavassa taulukossa on kerrottu myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta eri tilanteissa.

Luomusitoumus on annettu:

Myyntikasvivaatimusta noudatettava

vuonna 2017 (ei aiempaa luomusitoumusta)

vuodesta 2020

vuonna 2017+ tavanomaiset eläimet (ei aiempaa sitoumusta)

vuodesta 2022

vuonna 2015 (ei aiempaa sitoumusta)

vuodesta 2018

erityistukisopimus alkoi 2012

vuodesta 2015

erityistukisopimus alkoi 2013

vuodesta 2016

erityistukisopimus alkoi 2014

vuodesta 2017

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022