Tukikohteet

Navetat

Lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit

Vuodesta 2019 lähtien parsinavetoihin voidaan myöntää investointitukea vain peruskorjaukseen eli seinä- ja kattorakenteiden sisäpuolelle tehtäviin investointeihin. Parsinavettojen laajentamista ei tueta.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 60 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 40 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 35 %

Sikalat

Sikataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 65 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 30 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 30 %

Lihasiipikarjatalous

Siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 65 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 20 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 20 %

Lammas- ja vuohitalous

Lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 60 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 40 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 35 %

Hevostalouden investoinnit

Hevosten kasvattamisessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Tukea ei myönnetä investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 65 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 30 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 30 %

Mehiläistalous

Mehiläistaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä kone- ja laitehankinnat.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investoinnin toteuduttua tuen saajalla on vähintään 80 mehiläispesää.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 25 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 25 %

Turkistalous

Varjotalojen, eristämättömien eläinhallien, käsittelytilojen, lantaloiden sekä tuotantovarastojen rakentamisinvestoinnit ja tarhan ympäröiminen sellaisella aidalla, joilla voidaan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 65 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: -

Kasvihuonetuotanto

Kasvihuonetuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä elintarvikekäyttöön viljeltävän puutarhakasvin tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin hankinnat.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 65 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 30 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 30 %

Kuivaamot

Viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestoinnit sekä viljan vaunukuivureiden hankinnat. Tukea kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotantojärjestelmään voidaan myöntää energiatuotanto-kohdan mukaisesti.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 65 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 25 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 25 %

Salaojitus

Pellon salaojittaminen ja säätösalaojitus. Tukea ei myönnetä valtaojien putkituksiin eikä pienpumppaamoinvestointeihin.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 35 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 35 %
 • Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä säätösalaojituksessa

Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön

Perunan tai sokerijuurikkaan nostokoneen hankinta yhteiskäyttöön.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 10 %

Tuotantovarastot

Maataloustuotannossa välttämättömät tuote-, tuotantopanos- ja tarvikevarastojen rakentamisinvestoinnit.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 65 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 10 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 30 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 30 %

Konevarastot

Maatalouskoneiden säilytykseen käytettävän varaston rakentaminen.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 20 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 20 %

Energiantuotanto

Maatilan energiantuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä.

Maatilan lämpökeskuksessa voidaan hyödyntää myös turvetta, jos lämpöä voidaan tuottaa myös uusiutuvan energialähteen avulla.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 40 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 40 %
 • Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos kyse on biokaasun tuotannosta

Maataloustuotteiden myyntikunnostus

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden myyntikunnostamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä poronlihan myyntikunnostukseen liittyviin eikä kananmunapakkaamojen investointeihin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:
• myyntikunnostamisessa hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan maatilan raaka-aineita
• tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille
• tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista AB-tukialueella: 30 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista muulla kuin AB-tukialueella: 30 %

Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit

Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa:
1) maatalouden tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työoloja
2) maatalousyrityksen tuotantohygieniaa
3) eläinten hyvinvointia
4) ympäristön tilaa.

Tukea voidaan myöntää 1–3 kohdissa tarkoitettuun tarkoitukseen vain, jos investointi parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta, eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista kohdat 1 ja 2: 30 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista kohdat 3 ja 4: 35 %

Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä

Valtiontakaus voidaan myöntää lypsy- ja nautakarjatalouden, sikatalouden, lihasiipikarjatalouden, lammas- ja vuohitalouden, hevostalouden, turkistalouden, kasvihuonetuotannon ja energiatuotannon investointiin liittyvään lainaan. Valtiontakauksen enimmäismäärä investointia kohden on 500 000 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2022