Tavoitteellinen maksuaikataulu

TukipäätöksetTukiyhteenvetoVanhemmat maksuaikataulut

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla. Lisäämme maksujen aloituspäivät maksuaikatauluun, kun ne ovat varmistuneet. Tarkat päivämäärät eivät ole tiedossa kovin paljon etukäteen, sillä esimerkiksi valvontojen eteneminen vaikuttaa siihen, milloin voimme aloittaa tukien maksamisen.

Maksamme tuet ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Tiedot maatilallesi maksetuista tuista näet Vipu-palvelusta.

Kevät 2021

Päivitetty 1.6.2021

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Maaliskuu ​Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2020)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 4.3.2021

​Maalis–huhtikuu ​Puutarhatuotteiden varastointituki (2020)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 22.4.2021

​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki (2021)

​- ennakko, maksuprosentti 60 %
- maksaminen alkaa 22.4.2021

Huhtikuu
 Kansalliset kotieläintuet (2020 ja 2021)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

​- vuonna 2020 haetun tuen loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuonna 2021 haetun tuen ennakko, maksuprosentti 75 %
- maksaminen alkaa 22.4.2021

​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (maksun haku 2020)
- kosteikkojen hoito (maksun haku 2020)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 29.4.2021

Toukokuu

Petovahinkokorvaus  viljelysvahingoista (2020)*

Hirvieläinvahinkokorvaus viljelys- ja kotieläinvahingoista (2020)

​- maksuprosentti 100 %
- petovahinkokorvauksen maksaminen alkaa 6.5.2021
- hirvieläinvahinkokorvauksen maksaminen alkaa 30.4.2021

​Toukokuu ​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (2020)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 20.5.2021

Toukokuu ​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 20.5.2021
Kesäkuu

​Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2020)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 3.6.2021

Kesäkuu

 Kasvihuonetuotannon tuki (2021)

​- loppumaksu, maksuprosentti noin 40%
- maksaminen alkaa 3.6.2021

​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 17.6.2021
​Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2020) - loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2020
- maksaminen alkaa 10.6.2021
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (maksun haku 2020)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 17.6.2021

​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 10.6.2021
​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 10.6.2021
Kesäkuu EU:n nautaeläinpalkkiot (2020):
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio

​- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2020
- maksaminen alkaa 10.6.2021

Kesäkuu ​EU:n lammas ja vuohipalkkio (2020):
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 10.6.2021

​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU) (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 10.6.2021
* Petovahinkokorvaus eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan heti, kun kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on käsitellyt korvaushakemuksen.
 
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
 
Syksy 2021

Päivitetty 6.4.2021

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi)

​Lisätietoa

Syyskuu Rahoituskurin palautus (2020)  

​Lokakuu

​Luonnonhaittakorvaus (2021)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2022

​- maksuprosentti noin 75 %

​Lokakuu

​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2021)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2022

- maksuprosentti noin 75 %

​Lokakuu

​Porotalouden eläinkohtainen tuki

​- maksuprosentti 100 %

​Lokakuu

​Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

- maksuprosentti 100 %

Lokakuu

​Metsämarjojen ja -sienten varastointituki

- maksuprosentti 100 %

Marraskuu

​Ympäristökorvaus: ympäristösitoumus (2021)

​- maksuprosentti noin 75 %

Marraskuu

Ympäristökorvaus: ympäristösopimukset (2014–2020) (maksun haku 2021)
- kosteikkojen hoito
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- alkuperäisrotujen kasvattaminen

​- maksuprosentti noin 75 %

​Marraskuu

​Eläinten hyvinvointikorvaus (2021)

​- maksuprosentti noin 50 %

Joulukuu

​Kansalliset peltotuet (2021)
- yleinen hehtaarituki
- pohjoinen hehtaarituki
- nuorten viljelijöiden tuki
- sokerijuurikkaan tuki

​- maksuprosentti 100 %

Joulukuu

​Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (2021)

​- maksuprosentti 100 %

​​Joulukuu

​Luonnonhaittakorvaus (2021)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2022

​- loppumaksu, noin 25 %

​Joulukuu

​Perustuki (2021)

- maksuprosentti noin 95 %

​​Joulukuu

​Viherryttämistuki (2021)

- maksuprosentti noin 95 %

​Joulukuu

Nuoren viljelijän tuki (EU) (2021)

- maksuprosentti noin 95 %

​Joulukuu

Peltokasvipalkkio (2021)

- maksuprosentti noin 95 %

​Joulukuu

EU:n lypsylehmäpalkkio (2021)

- ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %

Joulukuu

EU:n nautapalkkio (2021)

- ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2021