Tavoitteellinen maksuaikataulu

 
Syksy 2020

Päivitetty 7.10.2020

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Syyskuu ​Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2019)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 10.9.2020

​Lokakuu ​Luonnonhaittakorvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021
​- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 1.10.2020
​Lokakuu

​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021

- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 8.10.2020

​Lokakuu ​Porotalouden eläinkohtainen tuki ​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 8.10.2020
​Lokakuu ​Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki - maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 8.10.2020
Lokakuu ​Metsämarjojen ja -sienten varastointituki

- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 9.10.2020

Marraskuu ​Ympäristökorvaus: ympäristösitoumus (2020)

​- maksuprosentti noin 85 %

Marraskuu Ympäristökorvaus: ympäristösopimukset (2014–2020) (maksun haku 2020)
- kosteikkojen hoito
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- alkuperäisrotujen kasvattaminen

​- maksuprosentti noin 85 %

​Marraskuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2020) ​- maksuprosentti noin 50 %
Joulukuu ​Ympäristötuen erityistukisopimukset (1995–1999 ja 2007–2013) (Maksun haku 2020) ​- maksuprosentti 100 %
Joulukuu ​Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (2020) ​- maksuprosentti 100 %
​​Joulukuu ​Kansalliset peltotuet (2020)
- yleinen hehtaarituki
- pohjoinen hehtaarituki
- nuorten viljelijöiden tuki
- sokerijuurikkaan tuki
​- maksuprosentti 100 %
​​Joulukuu ​Luonnonhaittakorvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021
​- loppumaksu, noin 15 %
​Joulukuu ​Perustuki (2020)

- maksuprosentti noin 95 %

​​Joulukuu ​Viherryttämistuki (2020) - maksuprosentti noin 95 %
​Joulukuu Nuoren viljelijän tuki (EU) (2020) - maksuprosentti noin 95 %
​Joulukuu Peltokasvipalkkio (2020) - maksuprosentti noin 95 %
​Joulukuu EU:n lypsylehmäpalkkio (2020) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
Joulukuu EU:n nautapalkkio (2020) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
 
Kevät 2021

Päivitetty 14.10.2020

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Maaliskuu ​Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
​Maalis–huhtikuu ​Puutarhatuotteiden varastointituki (2020)

​- maksuprosentti 100 %

​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki (2021)

​- ennakko, maksuprosentti 60 %

Huhtikuu
 Kansalliset kotieläintuet (2020 ja 2021)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

​- vuonna 2020 haetun tuen loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuonna 2021 haetun tuen ennakko, maksuprosentti 75 %

​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (maksun haku 2020)
- kosteikkojen hoito (maksun haku 2020)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %

Huhtikuu Riistavahinkokorvaukset* (2020)
- petovahinkokorvaus poro- ja viljelysvahingoista
- hirvieläinvahinkokorvaus viljelys- ja kotieläinvahingoista

​- porovahinkojen maksuprosentti vahvistetaan keväällä 2021
- muiden vahinkojen maksuprosentti 100 %

​Toukokuu ​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (2020)

​- maksuprosentti 100 %

Toukokuu ​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
​Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2020) - loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2020
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (maksun haku 2020)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %

​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
Kesäkuu EU:n nautaeläinpalkkiot (2020):
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio

​- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2020

Kesäkuu ​EU:n lammas ja vuohipalkkio (2020):
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio

​- maksuprosentti 100 %

​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU) (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
Heinäkuu Rahoituskurin palautus (2020)  
* Petovahinkokorvaus eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan heti, kun kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on käsitellyt korvaushakemuksen.
 
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.

Maksujen aloituspäivämäärät lisätään maksuaikatauluun sitä mukaa, kun ne varmistuvat. Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.10.2020