Aloitustuen maksaminen

Aloitustuen avustusosuutta ei tarvitse erikseen hakea maksuun. Avustus maksetaan ilman erillistä hakemusta kahtena samansuuruisena eränä maaliskuun tai lokakuun viimeisenä päivänä (maksupäivä).

Ensimmäinen avustuserä maksetaan tuen myöntämisen jälkeen tilanpidon aloittamista ensiksi seuraavana avustuksen maksupäivänä. Jos tilanpidon aloittamista ensiksi seuraavaan avustuksen maksupäivään on lyhyempi aika kuin kaksi kuukautta, ensimmäinen avustuserä maksetaan tilanpidon aloittamista toiseksi seuraavana avustuksen maksupäivänä.

Toinen avustuserä maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta. Toisen avustuserän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman moitteeton toteuttaminen. Jos tukea myönnettäessä esimerkiksi ammattitaitovaatimus ei ole ollut riittävä, sinun on toimitettava tukipäätöksessä asetettujen ehtojen mukaisesti ELY-keskukselle selvitys ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä sekä selvitys niiden toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty toteutettavaksi. Selvitykset toisen avustuserän maksamiseksi on toimitettava ELY-keskukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen maksupäivää.

Hae nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyn korkotukilainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Lainan nostolupaa voi hakea myös lomakkeella 2330 tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta.

Perehdy korkotukilainan nostolupahakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet..

ELY-keskus tarkastaa hakemuksen liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit. ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty. Tuki peritään takaisin esimerkiksi silloin, jos et ole täyttänyt koulutusvaatimusta säädetyssä ajassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022