Porotalouden ja kolttalain mukaisen tuen maksaminen ja lainan nostolupa

Hae poro- ja luontaiselinkeinojen sekä kolttalain mukaisten tukien maksamista ja lainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Siirry Hyrrä-palveluun.

Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.
Perehdy hakemukseen huolellisesti ja toimita tarvittavat liitteet sekä tukipäätöksessä vaaditut dokumentit.

ELY-keskus maksaa avustuksen ja myöntää lainan nostoluvan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten tai investoinnin valmiusastetodistuksen perusteella.

Jätä ensimmäinen maksuhakemus tukipäätöksessä mainittuna toteutusaikana. Viimeinen hakemus on jätettävä 2 kuukauden kuluttua siitä, kun toteutusaika on päättynyt.

Investointiavustuksen maksun hakeminen ja lainan nostolupa

Investointiavustus maksetaan enintään 5 erässä. Ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Investointiavustusta voi hakea yhdellä kertaa, jos lopullinen hankinta on tehty, esimerkiksi moottorikelkka tai mönkijä on hankittu.

Voit nostaa investointiin myönnetyn lainan enintään kahdessa erässä. Ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Jos lainaa on myönnetty rakentamisinvestointia varten (esimerkiksi tuotantorakennus, työmaa-asunto), voit nostaa lainan enintään viidessä erässä. Viimeinen erä maksetaan rakennuksen valmistuttua.

Hae lainan viimeisen erän nostolupaa viimeistään 2 kuukauden kuluttua toteuttamisajan päättymisestä. Nosta viimeinen erä pankista viimeistään viiden kuukauden kuluessa toteuttamisajan päättymisestä. Jätä lainan nostolupahakemus ajoissa ELY-keskukseen riittävän käsittelyajan varmistamiseksi.

Asunnonrakentamisavustuksen maksun hakeminen ja lainan nostolupa

Asunnonrakentamistuen avustusta maksetaan ja lainaa saa nostaa valmiusasteen mukaan enintään 5 erässä. Ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Kun rakennus on valmistunut, hae avustuksen viimeisen erän maksamista ja lainan viimeisen erän nostolupaa viimeistään 2 kuukauden kuluttua toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Nosta laina pankista viimeistään 5 kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Rakennuksen on oltava valmis ja toteutunut tukipäätöksen mukaisesti ennen viimeisen avustuserän maksamista.

Lisäaikaa investoinnin toteuttamiseen

Toteuta investointi tukipäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. ELY-keskus voi myöntää investoinnin toteuttamiselle lisäaikaa kaksi kertaa, enintään vuodeksi kerrallaan. Lisäaikaa voit hakea lomakkeella 501.

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen avustusosuutta ei tarvitse hakea maksuun

Aloitustuen avustusosuutta ei tarvitse erikseen hakea maksuun. Avustus maksetaan ilman erillistä hakemusta kahtena samansuuruisena eränä maaliskuun tai lokakuun viimeisenä päivänä (maksupäivä). Lisätietoa aloitustuen maksamisesta

Hae nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukena myönnetyn lainan nostolupaa ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Perehdy nostolupahakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018