Porotalousvahinkojen korvaus

Porotalousvahinkojen korvaushaku on päättynyt ja Lapin ELY-keskus on aloittanut hakemusten käsittelyn. Lisätietopyyntöjen ja hakemusten suuren määrän vuoksi korvaukset maksetaan hakijoille arviolta marraskuun lopussa 2021.

Talvi 2019–2020 oli poikkeuksellisen luminen Pohjois-Suomessa. Poikkeukselliset sääolosuhteet aiheuttivat porotalouden harjoittajille suuria tappioita ja vahinkoja, joten porotalouden harjoittajat voivat hakea korvauksia poronhoitovuoden 2019–2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden aiheuttamista vahingoista ja lisäkustannuksista. Korvausten maksamiseen on varattu 6 miljoonaa euroa. Maksettava korvaus on kertaluonteinen.

Korvauksen haku on auki 15.6.–16.8.2021. Korvausta haetaan Hyrrä-palvelussa tai paperilomakkeella 711.

Porojen omistajat voivat hakea korvauksia todennettavasti menehtyneistä poroista, tulonmenetyksistä, vasatuoton alenemisesta, kasvaneista lisäruokintakustannuksista ja eläinlääkärikuluista. Vahinkoa kärsineen omavastuuosuus on 70 % menehtyneistä poroista ja 33 % muista menetyksistä. Enimmäiskorvausmäärä ruokakunnalle vasatuoton alenemisesta, lisäruokintakustannuksista ja eläinlääkintäkustannuksista on 20 000 euroa.

Toistuvasti yliluvussa olleiden paliskuntien osakkaille ei makseta korvauksia. Tarkista paliskuntasi tilanne Lapin ELY-keskukselta.

Porotalouden harjoittajan ruokakunta

Porotalouden harjoittajat hakevat korvausta ruokakuntana. Ruokakuntamääritelmä eroaa eläinkohtaisen tuen määritelmästä. Ruokakunnan on tullut omistaa ennen vahinkovuotta vähintään 50 eloporoa. Porotalouden harjoittajan ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan aviopuolisot sekä heidän alaikäiset lapset. Ruokakunnan muodostaa myös avoliitossa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elävät henkilöt, joilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Ruokakuntaan kuuluvat edellä mainittujen puolisoiden samassa taloudessa asuvat lapset ja ottolapset, jotka ovat olleet alle 18-vuotiaita 1.1.2020. 1.1.2020 alkaen 18-vuotta täyttäneet muodostavat oman ruokakuntansa. Näin ollen ruokakunnan täysi-ikäiset lapset muodostavat oman ruokakuntansa. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Korvaushakemus

Korvausta voi hakea Hyrrä-palvelussa tai paperilomakkeella, joka toimitetaan Lapin ELY-keskukseen. Huomioi, että hakuajan päättymisen jälkeen saapunut hakemus hylätään.  Hakuohjeet, vahinkolaskentaliite ja paperilomakkeet päivitetään tälle sivulle ennen haun alkua.

Hakemukseen vaaditulla vahinkolaskenta-liitteellä hakija todentaa vahinkojen aiheuttamat lisäkustannukset ja menehtyneiden porojen määrän. 

Korvauksen hakija tarvitsee hakemukseen alla olevat tiedot paliskunnaltaan:

 • Tuhon toteamiseksi tarkista paliskunnaltasi käytätkö vertailulukuina poronhoitovuoden 2018–2019 vai 2019–2020 poroluettelon lukuja.
 • Poroluettelot poronhoitovuosilta 2019–2020 (tai 2018–2019) ja 2020–2021. Tarvitset luettujen ja lukemattomien tuhoutuneiden porojen määrän porolajeittain. Pyydä tiedot paliskunnastasi, mikäli sinulla ei ole porolukuja tallessa.
 • Tiedot riistavahinkolain mukaan korvatuista poroista poronhoitovuosilta 2019–2020 (tai 2018–2019 ja 2019–2020 riippuen siitä, milloin porot on luettu poronhoitovuonna 2019–2020) ja 2020–2021. Tarvitset luettujen ja lukemattomien tuhoutuneiden porojen määrän porolajeittain. Tarkista tarvittaessa tiedot saamistasi vahinkokorvauspäätöksistä.
 • Tiedot liikennevahinkovakuutuksesta korvatuista poroista poronhoitovuosilta 2019–2020 (tai 2018–2019 ja 2019–2020 riippuen siitä, milloin porot on luettu poronhoitovuonna 2019–2020) ja 2020–2021. Tarvitset luettujen ja lukemattomien tuhoutuneiden porojen määrän porolajeittain.
 • Osakaskohtaiset ruokintakulut (alv-laskelmalta 0 %, alv 14 % rehun osuus kuluista ja alv 24 % ainoastaan rehuihin kohdistuvista rahtikustannuksista).

Hakemuksen täyttämiseen tarvitsee myös alla olevat tiedot:

 • Puolison valtakirja
 • Kuolinpesän perukirja ja osakkaiden valtakirjat (ensimmäinen sivu perukirjasta riittää)
 • Pomu-tuloslaskelmat poronhoitovuosilta 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020. Jos tuloslaskelmaa ei ole, toimitetaan henkilötiliote ja alv-laskelma.
 • Porojen oston tai myynnin kauppakirjat poronhoitovuosilta 2018–2021
 • Kuitit sairastuneen poron tavanomaista suuremmista lääke- ja lääkintäkustannuksista, jotka ovat aiheutuneet lumituhosta.
 • Tositteet/kuittikopiot alv 0% ja alv 24% ruokintakuluista

Hakemuksen käsittely ja korvauksen maksaminen

Hakijalle maksettava lopullinen korvaussumma määräytyy sen mukaan, miten paljon korvauksia on yhteensä haettu suhteessa korvaukseen myönnettyyn määrärahaan. Ruokavirasto maksaa korvaukset.

Koulutus korvaushausta

Ruokavirasto järjesti koulutustilaisuuden korvauksen hakemisesta yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen ja Lapin ELY-keskuksen kanssa 16.6.2021. Koulutustallenteessa kerrotaan korvauksen hakemisesta ja lainsäädännöstä.

Katso koulutuksen tallenne tästä (dreambroker.fi)

Koulutuksen ohjelma

 1. Tilaisuuden avaus (Matti Puolimatka, Ruokavirasto)
 2. Paliskuntain yhdistyksen puheenvuoro (Mika Kavakka, Paliskuntain yhdistys)
 3. Tausta ja lainsäädäntö (Eveliina Viitanen, Ruokavirasto)
 4. Hakeminen ja yleiset ehdot (Päivi Kainulainen, Lapin ELY-keskus)
 5. Paliskunnista saatavat tiedot (Anna-Leena Jänkälä, Paliskuntain yhdistys)
 6. Korvauksen hakeminen Hyrrässä (Timo-Jaakko Joensuu, Ruokavirasto)
 7. Kysymyksiä ja vastauksia
Sivu on viimeksi päivitetty 5.10.2021