Sikojen ulkotarhojen aidan rakentamisavustus vuosina 2017–18

Maa- ja metsätalousministeriö rajoittaa sikojen ulkonapitoa afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Sikojen ulkonapito on sallittu 1.6.2018 alkaen ainoastaan asianmukaisella kaksinkertaisella aidalla tai alkuperäiseen aitaan kiinnitetyllä kaksinkertaisella sähköaidalla varustetussa aitauksessa tai ulkotarhassa, joka on suojattu riittävän vankalla rakenteella siten, etteivät luonnonvaraiset villisiat pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa. Sikoja saa myös ulkoiluttaa kytkettyinä tai eläintarhassa. Muutoin sikojen ulkonapito on kielletty.

Sähköaidalla vahvistetun aidan sisä- ja ulkopuolinen sähköaita tulee asetuksen säännöksistä poiketen kytkeä vain yhteen sähköpaimeneen. Muutos tulee tehdä viipymättä myös jo rakennettuihin sähköaitauksiin turvallisuusriskin poistamiseksi. Lue lisää MMM:n tiedotteesta 7.2.2018

Haku avustusta sikojen ulkotarhojen aitaamiseen on päättynyt 28.2.2018. Avustuksia myönnettiin 86 hakijalle yhteensä noin 226 000 euroa.

Tuen määrä

Tarhassa jo olevan aidan oheen rakennettavan teräsverkkoaidan avustus on 7,5 euroa/juoksumetri.

Tarhassa jo olevan aitaan tai sen oheen asennettavan sähköaidan avustus on 5,30 euroa/juoksumetri.

Tukea myönnetään korkeintaan 1 500 neliömetrin alalle / sika.

Avustus myönnetään maatalousalan de minimis -asetuksen (komission asetus (EU) N:o 1408/2013) mukaisena tukena. Ota huomioon, että maatalousalan de minimis -tukea voidaan myöntää enintään 15 000 euroa minkään kolmen verovuoden aikana. Aitausavustus voi osaltaan vähentää muiden maatalousalan de minimis -tukien maksua.

Hae avustus maksuun

Hae avustuksen maksamista hankkeen valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Hae avustuksen maksua ELY-keskuksesta lomakkeella 710M.

Avustus maksetaan kertasuorituksena, toteutuneen aidan pituuden perusteella. Avustusta maksetaan enintään avustuspäätöksessä myönnetty määrä, huomioiden lisäksi eläinmääräperusteinen pinta-ala ja aidan enimmäispituus.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022