Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Sokerijuurikkaan kuljetustuki on koko maassa maksettava kansallinen tuki. Tuki on de minimis -tuki (niin sanottu vähämerkityksinen tuki).

Tehtaalle toimitetun sokerijuurikkaan tuottajalle

Tuella korvataan viljelijälle sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Voit saada tukea, jos olet sokerijuurikkaan sopimustuottaja, sinulla on sokerijuurikkaasta viljelysopimus tehtaan kanssa ja toimitit sokerijuurikasta tehtaalle.

Tuen määrä

Tukitaso määräytyy tilasi viljelysopimuksessa mainitun määrän ja kuljetusetäisyyden perusteella. Tukitaso nousee kuljetusetäisyyden kasvaessa.

Maatalouspuolelle maksettavia de minimis -tukia voidaan myöntää hakijaa ja yritystä kohti enintään 20 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea keväällä erillisen haun yhteydessä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 178. Ruokavirasto maksaa tuen hakuvuoden syksyllä.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.3.2020