Peltovalvonnassa tarkastettavat asiakirjat

Peltovalvonnassa tarkastettaviin asiakirjoihin vaikuttaa se, mitä tukia olet hakenut. Ympäristökorvaukseen sitoutuneilla tiloilla on enemmän tarkastettavia asiakirjoja.

Asiakirjat kannattaa käydä läpi jo ennen tarkastusta niin, että ne ovat helposti löydettävissä tarkastusta tehtäessä. Puuttuva asiakirja johtaa yleensä tukivähennykseen. Asiakirjoja on useimmiten mahdollista toimittaa tilakäynnin jälkeen määräajassa.

Ympäristökorvaukseen sitoutuneelta tilalta tarkastetaan peltovalvonnan yhteydessä:

 • vuokrasopimukset
 • lohkokohtaisten toimenpiteiden asiakirjat (asiakirjat on lueteltu sitoumusehdoissa)
  • orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla: vakuustodistus käytetystä siemenperunasta tai siemenperunan tuotantosopimus
  • peltoluonnon monimuotoisuus: kuitti käytetystä siemenestä
  • puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu: kuitti hankituista valmisteista tai urakointityöstä
 • viljelysuunnitelma.

Talviaikaisessa asiakirjavalvonnassa ympäristökorvaukseen sitoutuneelta tilalta tarkastetaan:

 • valmiit lohkokohtaiset muistiinpanot
 • viljavuustutkimukset
 • lanta-analyysi (jos tilasi tuottaa tai vastaanottaa lantaa yli 25 m3 vuodessa)
 • kasvinsuojeluruiskun testauspöytäkirja
 • todistus suoritetusta kasvinsuojeluainetutkinnosta tai -koulutuksesta
 • lannoitekuitit valvontavuodelta ja selvitys muista valvontavuonna käytetyistä/luovutetuista lannoitteista
 • lannan luovutus- ja vastaanottosopimukset (jos tilasi luovuttaa tai vastaanottaa lantaa)
 • hoitopäiväkirja erityisympäristösopimuksista
 • lohkokohtaisten toimenpiteiden asiakirjat (asiakirjat on lueteltu sitoumusehdoissa)
  • lietelannan sijoittaminen peltoon: luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja
  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen: luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja.

Muilta kuin ympäristökorvaukseen sitoutuneilta tiloilta tarkastettavat asiakirjat:

 • vuokrasopimukset (peltovalvonta)
 • kirjanpito käytetyistä typpilannoitteista (talviaikainen asiakirjavalvonta)
 • kirjanpito käytetyistä kasvinsuojeluaineista (talviaikainen asiakirjavalvonta)
 • lanta-analyysi, jos tilasi tuottaa tai tilallasi syntyy lantaa yli 25 m3 vuodessa (talviaikainen asiakirjavalvonta).
Sivu on viimeksi päivitetty 11.4.2022