Tietoa pinta-alamuutoksista Vipu-palvelussa

Kaikki pinta-alan perusteella maksettavat tuet perustuvat Peltolohkorekisterissä olevaan peruslohkon pinta-alaan. Jotta rekisteri pysyy ajan tasalla, kaikkien peruslohkojen rajaus tarkastetaan muutaman vuoden välein uusien ilmakuvien avulla. Alueet kuvataan kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisesti. Tarvittaessa rajoihin tehdään korjauksia.

Kaikkiin ilmakuvausalueella oleviin peruslohkoihin tehdään kuvausvuonna ristiintarkastus. Ristiintarkastus tarkoittaa sitä, että ilmoittamaasi pinta-alaa verrataan uuden ilmakuvan perusteella rajattuun peruslohkon pinta-alaan.

Jos olet saanut tekstiviestin, jossa kerrotaan peruslohkojesi pinta-aloihin tulleista muutoksista, peruslohkojesi uusi yhteenlaskettu pinta-ala on pienempi kuin vuoden 2021 päätukihaussa ilmoittamasi ala. Ero pinta-alassa on korkeintaan kolme prosenttia tai kaksi hehtaaria, joten tukiin kohdistuu leikkaus. Leikkaus tarkoittaa, että hakemastasi alasta vähennetään pinta-alaero, ja tuki maksetaan pienemmän alan mukaan. Ristiintarkastus on tehty ilman ELY-keskuksen käsittelyä. Pinta-alavähennys on laskettu automaattisesti ajantasaistuksessa päivitettyjen pinta-alojen perusteella.

Viesti ei vaadi sinulta toimenpiteitä, mutta Vipu-palvelussa voit halutessasi käydä katsomassa listauksen lohkoista, joiden pinta-ala on muuttunut. Näet listauksesta myös pinta-alaeron. Yksittäisten peruslohkojen pinta-ala on voinut pienentyä tai kasvaa. Päätukihaun kartalta voit lisäksi katsoa, mistä kohdista peruslohkon rajausta on päivitetty. Katso video: Maatilan valvontatapahtumat (YouTube).

Tekstiviesti-ilmoitusta ei tule seuraavissa tapauksissa:

  • Jos tilan peruslohkojen yhteenlaskettu pinta-ala on ajantasaistuksen jälkeen suurempi kuin vuonna 2021 ilmoitettu pinta-ala. Muuttuneet peruslohkorajat saat näkyviin päätukihaun kartalla, kun valitset tasoksi myös edellisen vuoden peruslohkot.
  • Jos pinta-alaero on suurempi kuin kolme prosenttia tai kaksi hehtaaria, tila on viety ELY-keskuksen valvottaviksi ja he ovat sinuun tarvittaessa yhteydessä.
Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2022