Tilojen valinta maatilalla tehtävään valvontaan

Koronapandemia vaikuttaa viljelijätukien valvontoihin. Tutustu muutoksiin 8.6.2020 ilmestyneestä viljelijäuutiskirjeestä. Poikkeukset ovat voimassa myös vuoden 2021 valvonnoissa.

Tukia hakeneista maatiloista vähintään 5 prosenttia valvotaan vuosittain. Täydentävien ehtojen valvonta tehdään vähintään 1 prosentille tukia hakeneista tiloista.

Satunnaista ja painotettua otantaa

Valvottavista maatiloista 20–25 % valitaan satunnaisesti. Loput tilat valitaan käyttäen painotettua otantaa, jolloin tilan todennäköisyys joutua valvontaan voi vaihdella esimerkiksi tilan ominaisuuksien tai haettujen tukien mukaan.

Ruokavirasto vastaa Suomessa siitä, että valvottavat tilat valitaan säädösten mukaisesti. ELY-keskus voi lisäksi ottaa yksittäisen tilan valvontaan perustellusta syystä.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2021