Tilojen valinta maatilalla tehtävään valvontaan

Eläintukien valvonta alkaa huhtikuussa ja peltotukien valvonta kesäkuun puolivälissä. Valvontoja tehdään marraskuun puoliväliin asti. Pelto- ja eläintukien valvonta tehdään kolmelle prosentille tiloista ja täydentävien ehtojen valvonta 0,5 prosentille tiloista.

Satunnaista ja painotettua otantaa

Valvottavista maatiloista 20–25 % valitaan satunnaisesti. Loput tilat valitaan käyttäen painotettua otantaa, jolloin tilan todennäköisyys joutua valvontaan voi vaihdella esimerkiksi tilan ominaisuuksien tai haettujen tukien mukaan.

Ruokavirasto vastaa Suomessa siitä, että valvottavat tilat valitaan säädösten mukaisesti. ELY-keskus voi lisäksi ottaa yksittäisen tilan valvontaan perustellusta syystä.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.4.2022