Ekologinen ala

Ekologisen alan vaatimus koskee vain Uudenmaan, Varsinais-Suomen tai Ahvenanmaan maakunnissa sijaitsevia tiloja (ks. kartta). Näissä maakunnissa sijaitsevien tilojen tulee ilmoittaa ekologista alaa vähintään 5 % peltoalasta.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen tai Ahvenanmaan maakunnissa sijaitseva tila vapautuu ekologisen alan vaatimuksesta, jos:

  • yli 75 % peltoalastasi on nurmella, kesannolla ja/tai palkokasvien viljelyssä
  • yli 75 % maatalousmaasta on nurmella ja/tai pysyvänä nurmena
  • peltopinta-ala on enintään 15 hehtaaria.

Ekologiseksi alaksi voit ilmoittaa

  • kesantoalaa*
  • typensitojakasvien aloja (herneet, pavut, lupiinit alaskanlupiinia ja komealupiinia lukuun ottamatta, virnat, soijapavut, mesikät, mailaset ja apilat sekä edellä mainittujen kasvien seokset) sekä typensitojakasvien ja muiden kasvien seoskasvustoja, jos typensitojakasvin siementä on yli 50 % kylvösiemenen painosta
  • lyhytkiertoisen energiapuun aloja (haapa ja paju)
  • täydentävien ehtojen mukaisia suojeltuja maisemapiirteitä.

*Kesantoaloiksi voit ilmoittaa viherkesantoa (nurmi ja niitty), viherkesantoa (riista ja maisema), sänkikesantoa ja avokesantoa. Näistä viherkesantoa (nurmia ja niitty) et voi ilmoittaa alalle, joka on pysyvää nurmea.

Pysyvän nurmen vaikutus ekologiseen alaan (pdf)

Ekologinen alan täyttyminen lasketaan kertomalla kasvulohkon pinta-ala ekologisen alan painokertoimella. Painokertoimet ovat:

​Ekologinen ala Painokerroin ​Esimerkki

​Kesantoalat

​1 ​Yksi hehtaari viherkesantoa täyttää ekologista alaa 1 ha.
​Typensitojakasvien alat ​1 ​Yksi hehtaari hernettä täyttää ekologista alaa 1 ha.
​Täydentävien ehtojen mukaiset suojellut maisemapiirteet ​1 ​Jos ilmoitat 0,1 ha maisemapiirteen ekologiseksi alaksi, se täyttää ekologista alaa 0,1 ha.
​Lyhytkiertoisen energiapuun alat ​0,5 ​Yksi hehtaari lyhytkiertoista energiapuuta täyttää ekologista alaa 0,5 ha.

viherryttäminen_kuva_ekologinen-ala.PNG

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2022