Pysyvä nurmi

Pysyvät nurmet ovat maatalousmaata, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen ja joka ei ole kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen.

Pysyviä nurmia ovat sellaiset alat, jotka ovat olleet nurmella vähintään viisi vuotta peräkkäin ja joille ilmoitat nurmea myös kuudentena vuonna. Vipu-palvelussa on karttataso, josta voit tarkistaa, onko kasvulohkolla pysyvää nurmea tai viidennen vuoden nurmea.

Pysyvän nurmen merkintä on vuosikohtainen riippuen lohkolla kunakin vuonna viljeltävästä kasvista. Pysyvän nurmen merkintä ei tarkoita sitä, että kyseisellä lohkolla olisi jatkossakin viljeltävä nurmea. Voit viljelysuunnitelmasi mukaan viljellä pysyvän nurmen merkinnän saaneella lohkolla muitakin viljelykasveja ja tällöin pysyvän nurmen merkintä poistuu. Natura-alueella sijaitsevaa pysyvää nurmea ei saa ottaa muuhun käyttötarkoitukseen, vaan se on säilytettävä nurmena.

Heinä- ja nurmirehukasvit, jotka kerryttävät pysyvän nurmen vuosia:

 • 1-vuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
 • 1-vuotiset laidunnurmet
 • Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
 • Monivuotiset laidunnurmet
 • Pysyvä kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehunurmi (väh 5, alle10 v)**
 • Pysyvä laidunnurmi (väh 5, alle 10 v)**
 • Luonnonlaidun ja -niitty**
 • Hakamaa, avoin**
 • Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinä)***
 • Viherkesanto (nurmi ja niitty)***
 • Viherlannoitusnurmi (ei ympäristösitoumusta)
 • 1-vuotiset siemennurmet*
 • Monivuotiset siemennurmet*
 • Erityistukisopimusala, pysyvä laidun**
 • Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi**

*Siemennurmiseokset. Seokset kerryttävät pysyvän nurmen vuosia, yksilajiset puhdaskasvustona viljeltävät siemennurmet nollaavat nurmivuodet lohkolta.
**Ala saa heti pysyvän nurmen merkinnän.
*** EFA-alaksi ilmoitettu jäädyttää nurmivuosien kertymisen.

Ympäristökorvauksen mukaiset viherlannoitusnurmet, suojavyöhykenurmet, monivuotiset ympäristönurmet ja luonnonhoitopeltonurmet jäädyttävät pysyvän nurmen kertymisen.  Et voi ilmoittaa ympäristökorvauksen jäädyttäviä toimenpiteitä alalle, joka on jo muuttunut pysyväksi nurmeksi. Puhdaskasvustona viljeltävät (ei seos) siementuotantonurmet eivät kerrytä pysyvän nurmen vuosia, vaan ne nollaavat pysyvän nurmen vuosikertymän.
Puhdaskasvustona viljeltäviä siemennurmia ovat:

 • 1-vuotinen siemennurmi, yksilajinen
 • Monivuotinen siemennurmi, yksilajinen
 • Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
 • Italianraiheinän (westerw.) siemen, valvottu tuotanto
 • Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
 • Timotein siemen, valvottu tuotanto
 • Nurminadan siemen, valvottu tuotanto.

Pysyvän nurmen tilannetta seurataan viherryttämistuen vaatimuksissa kansallisella tasolla. Pysyvän nurmen osuus koko maatalousmaasta ei saa vähentyä enempää kuin viisi prosenttia vuonna 2015 vahvistetusta viiteosuudesta.  Jos vähenemä on tätä suurempi, on otettava käyttöön ns. ennallistamismenettely. Tällöin voisi tulla velvoite palauttaa muuhun käyttöön otettua pysyvän nurmen alaa tai muuta alaa pysyväksi nurmeksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2018